1 lipca 2009

Zgromadzenia Tradycyjne

.
Zakony tradycyjne (tradycjonalistyczne) - określane także jako: zgromadzenia zakonne tradycyjnej obserwancji - to zgromadzenia przywiązane do tradycji liturgicznej sprzed Soboru Watykańskiego II .
W liturgii używają - wyłącznie bądź w szerszym zakresie - Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego (tzw. Msza Trydencka) lub rytów związanymi z określonymi zakonami np. ryt dominikański, ryt karmelitański. Zwykle też żyją według norm i dyscypliny zakonnej obowiązującej w Kościele do tegoż soboru. Zgromadzenia te zwykle związane są z Papieską Komisją "Ecclesia Dei".

Oficjalnie taka forma życia zakonnego została uznana przez Kościół w 1988 roku, gdy papież Jan Paweł II ustanowił Komisję "Eccelsia Dei" do opieki nad wiernymi i duchownymi przywiązanymi do liturgii przedsoborowej. W 2007 roku papież Benedykt XVI dokumentem Summorum Pontificum zrównał obie formy liturgii Mszy Św. (posoborową i przedsoborową), zezwalając każdemu kapłanowi na swobodne odprawianie Mszy Trydenckiej bez zgody miejscowego biskupa, a wiernym – w tym także wspólnotom zakonnym – na swobodne w niej uczestnictwo. Od tego czasu niektóre zgromadzenia nie-tradycyjne zaczęły szerzej otwierać się na dawną liturgię, dlatego nieraz bywają kwalifikowane jako tradycyjne. Nie są one jednak związane z Komisją "Ecclesia Dei".
Zgromadzeniami tradycyjnymi nie określa się tych, w których ryt trydencki sprawowany jest przez pojedynczych członków lub okazjonalnie.

Ponadto istnieją tradycyjne wspólnoty zakonne skupione wokół Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X bądź związane z ruchem sedewakantystów. Aktualnie nie posiadają one uregulowanego statusu kanonicznego w Kościele (i nie są ujęte w poniższej liście).


Aktualnie lista zawiera 30 męskich i 29 żeńskich zgromadzeń związanych z Papieską Komisją Ecclesia Dei:

Zgromadzenia męskie:

Benedyktyni /tradycyjni/
Benedyktyni Niepokalanej
Benedyktyni Wieczystej Adoracji (mnisi)
Bracia Chrystusa Kapłana i Maryi Królowej
Bractwo Bożego Miłosierdzia
Bractwo św. Józefa Opiekuna
Bractwo Kapłańskie św. Piotra
Bractwo św. Tomasza Becketa
Bractwo św. Wicentego Ferrariusza
Instytut Chrystusa Króla
Instytut Dobrego Pasterza
Instytut św. Filipa Neri
Instytut Krzyża Świętego z Riaumont
Kanonicy Regularni św. Jana Kantego
Kanonicy Regularni Matki Boga
Kanonicy Regularni Nowego Jeruzalem
Karmelici /tradycyjni/
Karmelici Rekolekci Najświętszego Serca
Misjonarze Miłosierdzia Bożego
Oaza Jezusa Kapłana
Oblaci Matki Bożej z Karmelu
"Opus Mariae Mediatricis"
Pustelnicy Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Redemptoryści Zaalpejscy
"Schola Veritatis"
Słudzy Jezusa i Maryi
Słudzy Koncepcjoniści
Słudzy Niepokalanego Serca Maryi
Słudzy Wynagrodziciele Eucharystycznemu Sercu Jezusa
Trapiści z Mariawald (mnisi)

Zgromadzenia męskie nie-tradycyjne szerzej otwierające się na dawną tradycję liturgiczną po ukazaniu się papieskiego dokumentu Summorum Pontificum (są ujęte także w ogólnym spisie zakonów):

Bractwo Chrystusa Kapłana
Franciszkanie Niepokalanej
oo. Jezusa Chrystusa Kapłana
Misja Bożego Miłosierdzia
Misjonarze Jezusa
Misjonarze Synowie św. Józefa


Zgromadzenia żeńskie:
 
Adoratorki Królewskiego Serca Jezusa
"Ancillae Mariae Mediatricis"
Benedyktynki z Le Barroux (mniszki)
Benedyktynki Maryi Królowej Apostołów
Bractwo św. Józefa Opiekuna
ss. św. Cecylii
ss. Centrum św. Benedykta, Służebnice Niepokalanego Serca Maryi
Córki Eucharystycznego i Kapłańskiego Serca Jezusa
Dominikanki Ducha Świętego
ss. Ekumeniczne z Guadalupe
Filiae Laboris Mariae
Instytut Bożego Miłosierdzia
Kanoniczki Regularne Matki Boga
Karmelitanki Bose /tradycyjne/ (mniszki)
Klaryski /tradycyjne/ (mniszki)
Klaryski Niepokalanej (mniszki)
Małe Siostry Dobrego Pasterza
Małe Uczennice Baranka
Misjonarki Chrystusa Kapłana i Maryi Królowej
ss. Niepokalanego Serca Maryi i św. Michała Archanioła
Oaza Jezusa Kapłana (mniszki)
ss. Ofiarne Najświętszego Serca Jezusa (mniszki)
Pokutniczki Ducha Świętego
Pustelniczki Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (mniszki)
Redemptorystki /tradycyjne/ (mniszki)
"Schola Veritatis"
Służebnice Maryi Wspomożycielki
Służebnice Niepokalanego Serca Maryi
Służebnice Wynagrodzicielki Świętej Rodziny

Zgromadzenia żeńskie nie-tradycyjne szerzej otwierające się na dawną tradycję liturgiczną po ukazaniu się papieskiego dokumentu Summorum Pontificum (są ujęte także w ogólnym spisie zakonów):

Dominikanki Konwentualne
Franciszkanki Niepokalanej
ss. Maryi Matki Kościoła
Marianki z Santa Rosa
Misjonarki Jezusa


Zobacz Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (Msza Św. Trydencka):
W taki sposób Msza Święta sprawowana była w Kościele Rzymsko-Katolickim każdego dnia przez całe wieki aż do reformy ostatniego soboru.

Msza Święta cicha:

1)


2) www.youtube.com/watch?v=4V7yAtVM9Is

Msza Święta śpiewana:

1) sprawowana w Kaliszu:4) www.youtube.com/watch?v=9b2cKc3F8hI&feature=related

Msza Święta solenna:

1)


2) www.youtube.com/watch?v=TVnvwESokoo&feature=related
3) Solenna ze święceniami kapłańskimi:
www.youtube.com/watch?v=LRORqBf1lIg&feature=fvwrel
4) Msza Święta pontyfikalna sprawowana przez kard. Raymonda Burke'a:
www.youtube.com/watch?v=NDck5p2vnqg&feature=related

5) sprawowana w seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X:


Więcej filmów:
www.sanctamissa.org/en/tutorial/sample-liturgies.html
.
.
.