7 kwietnia 2011

Misjonarze Miłosierdzia Bożego

.
Stowarzyszenie Misjonarzy Miłosierdzia Bożego
Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine
Sociedad de Misioneros de la Misericordia Divina
Sociedade dos Missionários da Divina Misericórdia
The Society of the Missionaries of the Divine Mercy
Società dei Missionari della Divine Misericordia
Zgromadzenie tradycyjne związane z Papieską Komisją Ecclesia Dei.

Data i miejsce założenia:
2005 rok - Francja

Założyciel:
o. Fabrice LoiseauLiczby: 16 członków (3 kapłanów, 13 seminarzystów)
Misjonarze Miłosierdzia Bożego obecni są w krajach: Francja
Dom wspólnoty: Francja (Toulon) .
.
Habit aktualny:

Biała sutanna przepasana czarnym pasem, na piersi krzyż, stroju dopełnia biały płaszcz.


Duchowość
Charyzmat Misjonarzy Miłosierdzia Bożego opiera się na trzech filarach: miłosierdzie, adoracja oraz ewangelizacja - zwłaszcza wśród muzułmanów. 
Pierwszy filar to szerzenie orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez Pana Jezusa św. Faustynie Kowalskiej, która jest patronką zgromadzenia. Drugi filar to umiłowanie Eucharystii, która jest charakterystyczną cechą wspólnoty. Sprawowanie Ofiary Mszy Świętej jest centralnym punktem każdego dnia. Mając świadomość, że apostolska płodność zależy od zażyłości z Chrystusem, kapłani i seminarzyści adorują wspólnie Najświętszy Sakrament przez co najmniej godzinę dziennie. W duchu papieskiego dokumentu Summorum Pontificum oraz zgodnie z życzeniem ordynariusza miejsca Liturgię Mszy Świętej oraz pozostałe sakramenty sprawują w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 
Formacja w zgromadzeniu trwa 7 lat: pierwszy rok poświęcony jest pogłębieniu formacji duchowej i religijnej oraz rozbudzeniu wrażliwości duszpasterskiej. Pozostałe 6 lat to studia filozoficzno-teologiczne w miejscowym seminarium duchownym.  Działalność:
Trzeci filar odnosi się do prowadzonej działalności duszpasterskiej. Ewangelizacja prowadzona jest głównie poprzez zwyczajną posługę parafialną. Biskup diecezji Fréjus-Toulon Dominique Rey powierzył Misjonarzom pierwszą we Francji parafię personalną dla wiernych związanych z liturgią przedsoborową, która znajduje się w mieście Toulon na południu Francji. Oprócz pracy parafialnej dostosowują formy głoszenia Ewangelii do sytuacji, są to m.in.: czuwania modlitewne, prowadzenie modlitewnych grup dla młodzieży, publiczne procesje i różańce, wizyty domowe, ewangelizacja ulicy oraz nietypowa forma duszpasterstwa: ewangelizacja plaż. Wierząc, że każdy człowiek ma prawo do poznania Chrystusa, modlą się szczególnie za muzułmanów, nawiązując z nimi przyjazne relacje dające możliwość głębszej rozmowy o Chrystusie. Starają się także poznać religię i kulturę islamu. Tą misję powierzają opiece bł. Karola de Foucauld, drugiego patrona zgromadzenia.

Historia:
Narodziny Misjonarzy Miłosierdzia Bożego związane są z przybyciem w 2005 roku do diecezji Frejus-Toulon o. Fabrice’a Loiseau, będącego wówczas członkiem Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Miejscowy ordynariusz bp. Dominique Rey szukał kapłana, który objąłby opieką duszpasterską tradycyjnych katolików w swojej diecezji, a którego znalazł w osobie o. Loiseau. Natomiast o. Loiseau pragnął głębiej żyć tajemnicą Bożego Miłosierdzia objawioną św. siostrze Faustynie Kowalskiej oraz zaangażować się w ewangelizację poprzez bardziej bezpośredni kontakt z ludźmi. 
Po wielu rozmowach z biskupem Rey’em podjęta została decyzja o powołaniu do życia nowej wspólnoty kapłanów. Do o. Loiseau dołączyło wówczas dwóch kleryków. Rok później młoda wspólnota objęła nowoutworzoną parafię personalną dla tradycyjnych katolików w Toulon, znajdującą się w części miasta zamieszkałej w większości przez muzułmanów. Dzięki temu o. Loiseau mógł realizować inne swoje pragnienie, którym było świadczenie o Chrystusie wśród wyznawców islamu. Aktualnie Misjonarze Miłosierdzia Bożego są stowarzyszeniem na prawie diecezjalnym, które otrzymali już dwa lata po założeniu.


Strony www:
http://misericordedivine.fr

Aktualizacja: 20.07.2013

Filmy: