7 stycznia 2022

Służebnice Chrystusa Zmartwychwstałego

Służebnice Chrystusa Zmartwychwstałego (HRC)
Handmaids of the Risen Christ of the Risen Christ
Ancelle di Cristo Risorto Siervos de Cristo Resucitado
Siervas del Cristo Resucitado
Servantes du Christ Ressuscité


Data i miejsce założenia:
1999 rok - Filipiny

Założyciel:
o. Ronald Thomas "Archie" Arellano Cortez
Liczba sióstr na świecie
: brak danych
Służebnice Chrystusa Zmartwychwstałego obecne są w krajach: Filipiny
Dom generalny: Filipiny (Tarlac)


----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany czarnym skórzanym paskiem, błękitny szkaplerz, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż.

Na co dzień możliwy strój uproszczony: szary habit bez szkaplerza, czarny welon.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------


Duchowość:

Centrum duchowości wspólnoty stanowi tajemnica chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa oraz miłość Krzyża będącego drogą Zbawienia. Siostry całkowicie poświęcają się głoszeniu orędzia wielkanocnego.

Benedyktyńskie motto: Ora et labora –i módl się i pracuj oraz wskazania świętych: Augustyna, Benedykta i Dominika siostry realizują prowadząc kontemplacyjny styl życia w atmosferze klasztornej ciszy i samotności. Wzorując się na Maryi rozważają w swoich sercach otrzymane od Boga łaski. Na życie patrzą przez pryzmat wieczności i Boga, który jest początkiem i końcem wszystkiego.

W relacjach ze współsiostrami starają wypełniać przykazanie wzajemnej miłości, będąc dla siebie siostrami, czego najdoskonalszy przykład odnajdują w osobie Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię by służyć, a nie aby Mu służono oraz w najbardziej pokornym akcie Pana Jezusa: umycia nóg swoim uczniom. Wzajemne posługiwanie spełniane jest w radości, która wynika z przebywania z Bogiem.

Siostry zobowiązują się stać zaczynem błogosławieństw pośród świata i autentycznymi świadkami Ewangelii poprzez życie kontemplacyjne i działanie, radość i pokój zmartwychwstania, jedność z całą ludzkością, co przejawia się w dzieleniu się miłością i zaangażowaniu w apostolstwo. Siostry poprzez służbę Kościołowi, reagowanie apostolstwem na znaki czasu, modlitwę, kontemplację, ofiary i uczynki miłosierdzia dążą do przemiany społeczeństwa i świata na godnego panowania Bożego. Zgromadzenie też odznacza się bezgranicznym zaufaniem Bożej, co przejawia się w tym, że część działalności apostolskiej opiera się wyłącznie na darowiznach.

Działalność:
Służebnice w apostolstwie współpracują z męską gałęzią zgromadzenia,
, ponadto wytwarzają własne produkty żywnościowe oraz opiekują się dziećmi osieroconymi, porzuconymi, które doświadczyły maltretowania i wykorzystania, otaczając je miłością, dbając o ich fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój, co sprawia, że w ich umysłach i sercach dokonują się zmiany pozwalające im uświadomić sobie, że na rozdrożu życia jest jedna cnota, która się liczy, a jest nią bezwarunkowa miłość. To właśnie ten apostolat realizowany jest wyłącznie dzięki darowiznom. Ponadto siostry starają się o uzyskanie stypendiów edukacyjnych dla ubogiej młodzieży.
Historia
:

Założyciel zgromadzenia o. Ronald Thomas A. Cortez, zwany popularnie ks. Archie, był kapłanem diecezjalnym. Jednak zawsze pociągało go proste, ciche i zdyscyplinowane życie zakonne. W 1998 roku wraz kilkoma towarzyszami, którzy też chcieli służyć Panu założył w Tarlac na Filipinach wspólnotę monastyczną poświęconą modlitwie i pracy. Tak, w 1998 roku powstała
wspólnota męska Sług Chrystusa Zmartwychwstałego.

W1999 roku o. Ronald z okazji 10. rocznicy swoich święceń kapłańskich wdzięczny Bogu za dar powołania za zgodą biskupa diecezji Tarlac powołał do istnienia Służebnice Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Oprócz wspólnoty męskiej i Służebnic istnieją także jeszcze dwa inne zgromadzenia żeńskie: Oblatki Chrystusa Zmartwychwstałego, a także Mniszki Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

 

Strony www:

http://monasterio-de-tarlac.weebly.com/about-us.html