21 grudnia 2010

Służebnice Dzieciątka Jezus

.
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Dzieciątka Jezus (HHCJ) 
Congregation of the Handmaids of the Holy Child Jesus
Congregazione delle Suore Ancelle del Santo Bambino Gesù 
Congregación de Siervas del Santo Niño Jesús
Congregação das Servas do Sagrado Menino Jesus
Congrégation des Servantes du Saint-Enfant-Jésus 
Kongregation der Dienerinnen des Heiligen Kindes Jesus 

Data i miejsce założenia:
1931 rok - Nigeria 

Założycielka:
m. Mary Charles Magdalen Walker
.


Liczba sióstr na świecie: 859  * dane z 2008 roku
Służebnice Dzieciątka Jezus obecne są w krajach: Nigeria, Kamerun, Kenia, Ghana, Togo, Sierra Leone, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, USA, Kanada, Grenada.
Dom generalny: Nigeria (Ikot-Ekpene) 

Habit aktualny:

Biały habit z kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie biały prosty welon, przy boku różaniec, na piersi krzyż. Możliwy również szary habit z białym kołnierzykiem i szary welon z białą wypustką.


Pre-nowicjat
Nowicjat


Habit historyczny:

Biały habit z pelerynką z kołnierzykiem, na głowie biały welon, przy boku różaniec, na piersi krzyż.
.

Duchowość:
Wzorem życia poświęconego Bogu jest dla sióstr Najświętsza Maryja Panna, która jako pierwsza powiedziała: Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W Niej odnajdują przykład głębokiej wiary, pokory, gorliwości, całkowitego zaufania Bożej Opatrzności oraz delikatnej służby innym. Z Maryi siostry czerpią ducha wszechogarniającej miłości, która wyraża się w haśle zgromadzenia: Miłość i Służba.
Duchowość zgromadzenia opiera się ponadto na duchowości św. Ignacego Loyoli. To ona zobowiązuje siostry do głębokiej wiary, pokory i gorliwości. Służebnice szczególną uwagę zwracają na związek między modlitwą i służbą dla innych.
Siły do apostolstwa czerpią m.in. z codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej, modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz odmawianej każdego dnia litanii do Bożej Opatrzności. Działalność:
Głównym apostolstwem wspólnoty jest świadectwo życia zakonnego oraz działalność edukacyjna na wszystkich szczeblach od przedszkoli po szkoły wyższe, a także w szkołach specjalnych. Siostry uczestniczą w Chrystusowej posłudze uzdrawiania z miłością i cierpliwością służąc chorym w szpitalach, domach opieki. Posłuszne ewangelicznemu wezwaniu: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody... pracują w parafiach, katechizują, prowadzą rekolekcję, pomagając budować silne lokalne Kościoły. Swoją troską obejmują także ubogich, sieroty, samotne matki, osoby zmarginalizowane społecznie, chorych psychicznie. Ponadto angażują się w działalność misyjną. Historia:
Zgromadzenie założyła Irlandka m. Mary Charles Magdalen Walker. W 1923 roku, będąc zakonnicą w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, przybyła z Irlandii do Nigerii na zaproszenie miejscowego biskupa Josepha Shanahan’a CSSp. Rozpoczęła pracę ewangelizacyjną głównie w dziedzinie edukacji kobiet. Jej działalność rozwinęła się w kierunku podnoszenia poziomu życia ludzi, którym służyła. Angażowała się na polu pedagogicznym, ewangelizacyjnym, medycznym i socjalnym.
Pragnienie m. Mary Charles o rodzimej wspólnocie zakonnej zrealizowało się, gdy cztery jej uczennice wyraziły chęć prowadzenia życia takiego jak ona. W 1931 roku pierwsze cztery kandydatki rozpoczęły formację zakonną w mieście Calabar, dając początek pierwszemu nigeryjskiemu zgromadzeniu zakonnemu. W 1937 roku wspólnota została kanonicznie erygowana przez władze kościelne. Trzy lata później siostry złożyły pierwsze śluby. Młode zgromadzenie w sposób naturalny przejęło i rozwinęło dotychczasową działalność swojej założycielki. Tymczasem m. Mary Charles wróciła do Europy, po 20 latach ponownie wyjechała do Afryki, tym razem do Zambii, pomagając w formowaniu się kolejnego afrykańskiego zgromadzenia zakonnego. 


Strony www:
prow. południowo-wschodnia: www.hhcjsep.org
Kenia: http://hhcjkenyaregion.org/