27 lutego 2010

Misjonarze Miłości

.
Ojcowie Misjonarze Miłości (MC)
Missionaries of Charity Fathers
Padri Missionari della Carità
Padres Misioneros de la Carida 

Padres Missionários da Caridade 
Pères Missionnaires de la Charité 
Missionare der Nächstenliebe
.
Data i miejsce założenia:
1984 rok - Meksyk
.
Założyciele:
św. Matka Teresa z Kalkuty
o. Joseph Langford Liczby: ok. 50 na świecie
Ojcowie Misjonarze Miłości obecni są w krajach: Meksyk, Gwatemala, Włochy, Indie, Kenia, Tanzania
Dom generalny: Meksyk (Tijuana)

.
Habit aktualny:

Szara koszula z koloratką, z przypiętym małym krzyżem na piersi po lewej stronie, szare spodnie.
Duchowość:
Misjonarze miłości ofiarują się Bogu i Kościołowi przez profesję rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz czwarty ślub - całkowitej i bezinteresownej służby najuboższym z ubogich.
Członkowie realizują charyzmat bł. Matki Teresy z Kalkuty w posłudze kapłańskiej. Już sama nazwa wyraża tożsamość zgromadzenia i jego aktywność w Kościele. Jako "Misjonarze" kontynuują misję Jezusa, który przyszedł ocalić i uświęcić świat, głosząc Dobrą Nowinę ubogim, dając świadectwo o Jego “Miłości” względem nas. Jako “Ojcowie” wezwani są do troski o ubogich, cierpiących i głodnych Boga, poprzez swoją posługę sakramentalną oraz materialną.
Ojcowie żyją w międzynarodowych wspólnotach skupieni na wspólnej modlitwie i wokół Matki Bożej, prowadząc proste życie na wzór ubogich, którym służą. Nie korzystają z telewizji, radia ani innych wygód, używając tylko rzeczy koniecznych, we wszystkim zawierzając Bożej Opatrzności. Za swoją posługę nie przyjmują zapłaty, a o żywność proszą jak ubodzy. Zakonnicy nie korzystają również z corocznych wakacji, a swoje rodziny odwiedzają raz na pięć lat. 


Działalność:
Zgromadzenie otacza opieką najuboższych zwłaszcza w szpitalach, więzieniach, prowadząc kuchnie a także w ich domach, slumsach i na ulicach, również na terenach misyjnych, starając się być zawsze tam, gdzie potrzeby jest kapłan. Ponadto sprawują opiekę duszpasterską nad ruchem zrzeszającym osoby świeckie i kapłanów diecezjalnych pragnących realizować duchowość Matki Teresy w świecie, a także propagują jej charyzmat i przesłanie. 

Historia:
Misjonarze miłości są instytutem zakonnym na prawie diecezjalnym. Są jednym z pięciu zgromadzeń zakonnych założonych przez Matkę Teresę z Kalkuty.
W 1979 roku amerykański ksiądz Joseph Langford poprosił Matkę Teresę, by jej charyzmat mogli realizować także kapłani. Rok później w diecezji Nowy Jork w USA założyła ona stowarzyszenie księży. W wyniku jego rozwoju pojawiła się potrzeba stworzenia grupy księży do opieki i kierownictwa nad ruchem, dając w 1983 roku początek Bractwu Corpus Christi. Po roku modlitwy i refleksji Matka Teresa oraz członkowie bractwa podjęli decyzję o przekształceniu się w zgromadzenie zakonne. Matka Teresa zaakceptowała wspólnotę jako część swojej rodziny zakonnej, nadając jej w 1984 roku nazwę Ojców Misjonarzy Miłości. Wspólnota osiedliła się w Tijuana w Meksyku, tam też znajduje się jej dom macierzysty. Do zgromadzenia należy jeden Polak. 

Strony www:
www.mcpriests.com

Aktualizacja: 19.09.2014