30 lipca 2009

Zmartwychwstańcy


Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR)
*Congregatio a Ressurectione Domini Nostri Iesu Christi (Resurrectionistae)
*Congregazione della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo (Resurrezionisti)
*Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ (Resurrectionist)
*Congrégation de la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Résurrectionnistes)
*Congregación de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo (Padres Resurreccionistas)
*Congregação da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo (Ressurreicionistas)
*Die Kongregation von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus (Resurrektionisten)
Zgromadzenie tworzą księża, stali diakoni i bracia.
inna nazwa: rezurekcjoniści

Data i miejsce założenia:
1836 rok - Francja

Założyciele (od lewej):
Bogdan Jański,
ks. Piotr Semenenko
ks. Hieronim KajsiewiczLiczby: 407 zakonników na świecie (w Polsce 127)
Zmartwychwstańcy obecni są w krajach: Polska, Niemcy, Austria, Białoruś, Bułgaria, Słowacja, Ukraina, Włochy, Izrael, USA, Kanada, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Jamajka, Meksyk, Tanzania, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:
.
Czarna sutanna przepasana trzy razy czarnym, plecionym, podwójnym sznurem.
W krajach misyjnych możliwa sutanna biała.

Duchowość:
Podsatwą duchowości zgromadzenia jest przekonanie o konieczności praktyki zmartwychwstania w życiu codziennym do nowego życia z Jezusem. Umierając dla siebie wraz z Jezusem, zakonnicy oddają swoje życie Bogu Ojcu, wyrzekając się wszystkiego, co ich od Niego oddziela. Podkreślają, że nawrócenie jest procesem trwającym całe życie. Zmartwychwstańcy przepowiadają, że Wielkanoc jest czasem narodzin nadziei dla świata oraz że Pan Zmartwychwstały pragnie, już tu i teraz, zakładać swoje Królestwo i rozpocząć panowanie. Oddają chwałę Bogu, ukazując obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie.
Konstytucje Zmartwychwstańców
Regulamin Wyższego Seminarium DuchownegoDziałalność:
Apostolstwo księży i braci wypływa bezpośrednio z duchowości zgromadzenia. Ich celem jest praca nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, niosąc wszystkim Boże życie i miłość poprzez osobiste świadectwo, poprzez świadectwo życia wspólnotowego i poprzez apostolaty zgromadzenia, zwłaszcza pracę parafialną i wychowawczą. W realizacji charyzmatu pomagają świeccy: "Bracia Zewnętrzni Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego". Zgromadzenie prowadzi: parafie, bursy studenckie, własne wydawnictwo, ośrodki rekolekcyjne i powołaniowe, duszpasterstwa młodzieżowe, działalność misyjną. Ponadto pracują w urzędach watykańskich oraz w kuriach. Dawniej prowadzili także wiele szkół i uniwersytetów. W Bułgarii pełnią posługę wśród Unitów bułgarskich w obrządku bizantyjsko-bułgarskim a w domu seminaryjnym w Krakowie posiadają Kaplicę Wschodnią gdzie odbywają się nabożeństwa w rycie bizantyjskim.


Historia:
Założycielem zgromadzenia jest człowiek świecki Polak Bogdan Jański. Studiując w Paryżu utracił wiarę. Po swoim nawróceniu poczuł pragnienie rechrystianizacji społeczeństw popadających w pogaństwo. W tym celu założył tzw. "Domek", który skupiał ludzi o podobnych pragnieniach. Wkrótce dołączyli do niego przebywający we Francji na emigracji m.in. Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz, którzy wraz z niektórymi członkami "Domku" postanowili przyjąć święcenia kapłańskie, dając tym samym początek nowemu zgromadzeniu.
Przy współudziale ks. Semenenki w 1891 roku powstała w Rzymie także żeńska gałąź zgromadzenia: siostry zmartwychwstanki.


Strony www:
Polska: www.zmartwychwstancy.pl
seminarium duchowne: www.wsdcr.iap.pl
Dom generalny: www.resurrectionist.net
USA: www.resurrectionists.com
Kanada: www.resurrectionist.ca
Niemcy: www.resurrektionisten.de

Aktualizacja: 5.11.2012
.
.
.

22 lipca 2009

Dominikanki św. Katarzyny ze Sieny

.
Siostry Dominikanki św. Katarzyny ze Sieny
Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena
Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena
Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena
Dominican Sisters of St Catherine of Siena
Sœurs Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne
Dominikanerinnen der Heiligen Katharina von Siena

Data i miejsce założenia:
1868 rok - Portugalia

Założycielka:
m. Teresa de SaldanhaLiczby: brak danych
Dominikanki św. Katarzyny ze Sieny obecne są w krajach: Portugalia, Albania, Brazylia, Paragwaj, Angola, Mozambik, Timor Wschodni.
Dom generalny: Portugalia (Lizbona)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym skórzanym paskiem z różańcem; biały szkaplerz, na piersi krzyż; na głowie czarny prosty welon z białą wypustką.

Na codzień możliwy habit o kroju sukienki bez szkaplerza, przepasany czarnym paskiem. W Afryce możliwy także welon biały zamiast czarnego.
nowicjuszki
Habit historyczny:
Duchowość:
W swojej duchowości siostry łączą kontemplację z apostolskim działaniem, starając się wiernie iść za głosem Bożym, czyniąc dobrze zawsze i wszędzie, gdzie to możliwe. Łączą podstawowe elementy dominikańskiego charyzmatu: modlitwę, życie wspólnotowe, studia i apostolstwo. Swoim życiem starają się okazywać miłosierdzie innym, służąc zwłaszcza dzieciom, młodzieży i osobom starszym. Św. Katarzyna ze Sieny jest nie tylko patronką zgromadzenia, ale też wzorem dla sióstr w podążaniu za Jezusem.

Działalność:
Siostry prowadzą szkoły, ośrodki dla dzieci z rodzin z problemami, ośrodki dla trudnych dziewcząt, opiekują się też pielgrzymami m.in. w Fatimie. Katechizują, pracują przy parafiach, odwiedzają chorych i więźniów. Prowadzą działalność misyjną w Afryce.Historia:
Dominikanki św. Katarzyny ze Sieny są pierwszym żeńskim zgromadzenim powstałym w Portugalii po kasacie zakonów w 1834 roku. Założycielka widząc odejście od wiary i błędy, w które popadł jej kraj, postanowiła zrobić coś dla odrodzenia Portugalii. W tym celu w 1868 roku założyła zgromadzenie zakonne, które otworzyło w Lisbonie szkołę dla dziewcząt. Od samego początku siostry, wrażliwe nie tylko na nędzę duchową, ale i materialną, objęły swoją opieką także ubogich i głodnych.

Strony www:

Filmy:
19 lipca 2009

Misjonarki Chrystusa Króla


Zgromadzenie Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (MChR)
Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Emigrantibus Polonis
Missionary Sisters of Christ the King for Polonia
Hermanas Misioneras de Cristo el Rey por Polonia
Missionárias de Cristo Rei Para os Emigrantes Poloneses
Suore Missionarie di Cristo Re per gli Emigranti Polacchi
Soeurs Missionnaires du Christ-Roi pour Immigrants Polonais
Christus-König-Missionsschwestern für Polnischen Emigranten

Data i miejsce założenia:
1959 rok - Polska

Założyciel:
ks. Ignacy Posadzy
Liczby: 199 sióstr na świecie - same Polki 
Misjonarki Chrystusa Króla obecne są w krajach: Polska, Białoruś, Niemcy, Belgia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, USA, Kanada, Brazylia, Australia.
Dom generalny: Polska (Poznań - Morasko)


Habit aktualny:

Szary habit z białym kołnierzykiem przepasany szarym skórzanym paskiem, na piersi krzyżyk; na głowie prosty szary welon z białą wypustką lub bez wypustki.Habit historyczny:nowicjuszki i postulantki
 ..


Duchowość:
Bycie Misjonarką Chrystusa Króla zobowiązuje siostry do głębszego poznania i ukochania Zbawiciela w jego Królewskiej godności. Miłość, czyli największe dobro Królestwa Bożego, Chrystus w pełni objawia przez przyjęcie krzyża. To na krzyżu zostało otwarte Serce Boże, które jest ogniskiem Bożej miłości oraz źródłem życia i świętości. Do cichego i pokornego Serca Bożego misjonarki starają się nieustannie upodabniać swoje serca. Z niewyczerpanych skarbów miłości Bożej, tkwiących w Sercu Jezusa i udzielających się w Eucharystii, siostry czerpią siły do cichej, pokornej i radosnej służby bliźnim. Siostry pielęgnują także kult Matki Bożej Częstochowskiej, która bliska jest kazdemu Polakowi. Naśladowanie Maryi realizują na drodze dziecięctwa Bożego, czyli wiary, pokory, prostoty i bezgranicznej ufności. Charakterystycznym rysem duchowości zgromadzenia jest gotowość do ofiary z siebie i swoich sił dla dobra rodaków na emigracji.
Działalność:
Zgromadzenie powołane zostało do istnienia w celu zaspokajania religijnych i kulturalnych potrzeb Polaków przebywających na emigracji. Siostry starają się, by emigranci nie utracili na obczyźnie wiary oraz przywiązania do kultury i tradycji polskiej. Wszystko cokolwiek czynią składają w ofierze za polskich emigrantów. Działaność sióstr skupia się na ożywianiu życia duchowego, szerzeniu znajomości Mszy Świętej, by każdy mógł uczestniczyć w niej świadomie i z właściwym rozumieniem, opiece nad chorymi i starszymi, pracy z rodzinami w kraju i za granicą, prowadznie polskich szkół i przedszkoli. Siostry także katechizują, pracują przy parafiach, szpitalach, w domach opieki. 


Historia: 
Ks. Ignacy Posadzy już od 1922 roku czas wakacji poświęcał posłudze duszpasterskiej wśród Polonii w Europie, Azji i Ameryce Południowej. Z polecenia kard. Augusta Hlonda przeprowadzał inspekcję polskich placówek. Widząc problemy rodaków przebywających na emigracji z inspiracji kardynała przystąpił do organizowania nowego zgromadzenia Księży Chrystusowców mających pracować wśród polskich emigrantów. Jako drugie ks. Posadzy założył zgromadzenie Misjonarek Chrystusa Króla do pomocy duszpasterskiej zgromadzeniu męskiemu, co stało się w 1959 roku. Pierwszy klasztor powstał we wsi Morasko (dziś część Poznania). Początkowo wspólnota miała należeć do zgromadzenia sióstr felicjanek (pod nazwą Felicjanki Misjonarki) jako jedna z jego prowincji poświęcona apostolstwu wśród emigrantów. Obecnie jest samodzielnym zgromadzeniem na prawie papieskim.

Strony www:
Polska: www.mchr.pl
USA i Kanada: www.mchr.us
Australia: www.mchrmelbourne.co.cc

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zgromadzenia


Aktualizacja: 13.07.2012
.
.
.

18 lipca 2009

Prezentki


Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
*Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis
*Congregazione delle Virgini della Presentazione della Beata Vergine Maria
(Suore della Presentazione)

*Congregation of the Virgins of the Presentation of the Blessed Virgin Mary
(
Sisters of the Presentation)

*Congregación de las Vírgenes de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María (Hermanas de la Presentación)
*Congregação das Virgens da Apresentação da Santíssima Virgem Maria
(
Irmãs da Apresentação)
*Congrégation des Vierges de la Présentation de la Très Sainte Vierge Marie
(
Soeurs de la Présentation)
*Kongregation der Jungfrauen der Opferung der Heiligsten Jungfrau
(
Schwestern der Opferung)

Data i miejsce założenia:
1627 rok - Polska

Założycielka:
bł. Zofia z Maciejowskich Czeska

Liczby: 129 sióstr na świecie (w Polsce: 115)  * dane z 2008 roku
Prezentki obecne są w krajach: Polska, Ukraina, Włochy, Watykan. 
Dom generalny: Kraków (Polska)

Habit aktualny:

Czarny habit z kołnierzem, zapinany z przodu wycięty w szpic, na głowie biały czepek, czarny welon z białym paskiem.W lecie habit i welon szary. Habit historyczny:

Siostry w 1930 roku.
Czarny habit przepasany białym sznurem, czarny szkaplerz i welon.

Duchowość:
Prezentki wzorują się na Maryi Ofiarującej się Bogu w świątyni jerozolimskiej, będącej przykładem najdoskonalszego oddania siebie Bogu, które wyraża się w miłości Boga i pełnieniu Jego woli we wszystkich okolicznościach.
Duchowość zgromadzenia jest maryjna. Szczególną miłość do Matki Bożej prezentki okazują przez naśladowanie Jej cnót, a także przez obchodzenie Jej świąt, zwłaszcza uroczystości Ofiarowania NMP, poprzedzonej nowenną i triduum, ponadto codziennie odmawiają różaniec. Czczą również słynącymi łaskami wizerunek Matki Bożej od Wykupu Niewolników - Matki Wolności. Siostry dążą do tego, by duch maryjny zawsze ożywiał ich życie, aby z radością przeżywać swą konsekrację dla Boga i Matki Najświętszej. Siostry codziennie pozdrawiają się słowami: Bogu i Matce Jego chwała, które są też hasłem zgromadzenia.
Składając śluby siostry dodatkowo zobowiązują się do troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży, co jest podstawowym celem zgromadzenia.


Działalność:
Głównym polem działania zgromadzenia jest nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu zasad katolickich, umiłowania Boga ponad wszystko i do wyboru Boga jako celu i sensu życia. Siostry prowadzą szkoły gimnazjalne i ogólnokształcące, inernaty, przedszkola, dom pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski oraz dom dziecka. Ponadto katechizują i pełnią różne posługi przy parafiach. Domy zgromadzenia otwarte są dla modlitwenych i formacyjnych grup młodzieżowych.


Historia:
Zgromadzenie Sióstr Prezentek jest pierwszym polskim zgromadzeniem zakonnym oddanym pracy apostolskiej, bez ścisłej klauzury papieskiej właściwej zakonom kontemplacyjnym. Za datę założenia przyjmuje się 1627 rok, kiedy to władza kościelna wydała dekret erekcyjny pierwszego domu, który powstał w Krakowie. Dom został założony przez bł. Zofię z Maciejowskich Czeską w celu kształcenia i wychowywania dziewcząt zwłaszcza sierot i ubogich w duchu Ewangelii. W ten sposób powstała pierwsza w Polsce szkoła żeńska. Matka Zofia gromadząc dziewczęta powołała równocześnie do życia wspólnotę osób, która miała się tymi dziewczętami zajmować i zorganizowała ją na wzór życia zakonnego, sama również zajęła się wychowaniem. 
Powstała wspólnota nie była zakonem w ścisłym znaczeniu, a jedynie zgromadzeniem religijnym, bowiem w tym czasie nie mogły istnieć wspólnoty zakonne bez ścisłej klauzury. Ścisła klauzura z kolei uniemożliwiała prowadzenie szkoły. Zgromadzenie otrzymało w 1658 roku pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na składanie przez jego członkinie ślubów publicznych i na przyjmowanie do nowicjatu, tym samym przekształcając się w zgromadzenie zakonne. Zostały również zatwierdzone konstytucje.

Strony www:
www.prezentki.opoka.net.pl

Aktualizacja: 18.04.2013

Filmy: