3 maja 2010

Misjonarki Szkoły

.
Unia św. Katarzyny za Sieny Misjonarek Szkoły
Unio S. Catharinae Senensis Missionariarum Scholae
Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola
Union of St. Catherine of Siena of School Missionary
Sisters
Unión Santa Catalina de Siena de las Misioneras de la Escuela
Union Sainte Catherine de Sienne des Missionnaires des Ecoles
Unie H. Katharina van Siena van de Missionarissen voor de Scholen

Data i miejsce założenia:
1924 rok - Włochy 

Założycielka:
m. Luigia Tincani 

Liczby: ok. 150 sióstr na świecie (w Polsce: 4)  * dane z 2008 roku
Misjonarki Szkoły obecne są w krajach: Włochy, Polska, Pakistan, Indie.
Dom generalny: Włochy (Rzym)
. 

Habit:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia. 

Duchowość:
Zgromadzenie żyje duchowością dominikańską, według Reguły św. Augustyna i konstytucji spisanych w oparciu o Konstytucje braci dominikanów. Nazwa zgromadzenia - Unia św. Katarzyny ze Sieny - jest wyrazem uwagi, jaką Misjonarki Szkoły przywiązują do życia we wspólnocie.
Jako dominikanki siostry wzorują swoje życie na św. Dominiku i św. Katarzynie ze Sieny, która w sposób najdoskonalszy zrealizowała charyzmat dominikański. Jego istotą jest miłość prawdy, która wyraża się w kontemplacji i studium oraz przekazywaniu innym ich owoców. Dlatego hasłem zgromadzenia jest Caritas veritatis. Od swoich świętych patronów siostry uczą się także adoracji Boga w głębi serca, pobożności maryjnej oraz miłości do Chrystusa ukrzyżowanego, która powinna stanowić “duszę każdego ich działania”. 

Działalność:
Większość Misjonarek Szkoły podejmuje w społeczeństwie indywidualną działalność apostolską; mają "uczyć, wychowywać, świadczyć o Ewangelii, sprawiać, aby krążyła ona w sposobie myślenia i mówienia, zwłaszcza wśród młodzieży".
Podstawowym polem działalności zgromadzenia jest szkoła państwowa każdego stopnia, gdzie siostry pracują jako nauczycielki różnych przedmiotów. Realizują swój charyzmat również poprzez formację nauczycieli i wychowawców; prowadzą akademiki oraz rekolekcje i dni skupienia. By móc łatwiej dotrzeć do ludzi dalekich od wiary nie noszą habitu, chociaż w dniu profesji zakonnej otrzymują habit dominikański, w który zostaną ubrane dopiero po śmierci. 

Historia:
Zgromadzenie założyła m. Luigia Tincani w Włoszech w Rzymie. Założycielka już w wieku kilkunastu lat zaczęła uczyć w szkole podstawowej. Jednocześnie wzrastało w niej pragnienie poświęcenia się Bogu w życiu zakonnym. Czuła się stworzona do działania apostolskiego, jednocześnie pociągał ją wymiar kontemplacyjny duchowości dominikańskiej.
W Rzymie poznała dominikanina o. Ludwika Fanfaniego, który rozpoznał w niej zalążek nowego charyzmatu w Kościele. To on pomagał jej w zakładaniu i kierowaniu nowym zgromadzeniem. Za datę założenia Misjonarek Szkoły uważa się rok 1924, gdy Unia uzyskała aprobatę biskupa diecezji Gubbio (siedziba pierwszego domu) i została agregowana do Zakonu Kaznodziejskiego. Już dziesięć lat później stała się zgromadzeniem na prawie papieskim. W 1929 roku Luigia wycofała się z pracy nauczycielskiej, żeby oddać się całkowicie kierowaniu Unią. Była przełożoną generalną aż do śmierci w 1976 roku.
W Polsce zgromadzenie obecne jest od 1989 roku w dwóch domach: w Krakowie i Lublinie. 

Strony www: