25 czerwca 2016

Mali Bracia św. Franciszka z Asyżu


Fraternia Małych Braci św. Franciszka z Asyżu (FISFA)
Fraternity of the Little Brothers of St. Francis of Assisi
Fraternità dei Piccoli Fratelli di San Francesco d'Assisi
Fraternidad de los Hermanitos de San Francisco de Asís
Fraternidade dos Irmãozinhos de São Francisco de Assis
Fraternité des Petits Frères de Saint François d'Assise 


Data i miejsce założenia:
1986 rok - Portugalia

Założyciele (od lewej):
br. José Domingos dos Santos Gomes
br. Domingos Manuel Madeira BragadestoLiczba zakonników na świecie: brak danych
Mali Bracia św. Franciszka z Asyżu obecni są w krajach: Portugalia.
Dom zgromadzenia: Portugalia (Beja)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany sznurem, beżowy kaptur, przy boku koronka franciszkańska.


Duchowość:
Powołaniem Małych Braci jest życie w duchu umniejszenia na wzór św. Franciszka z Asyżu, najchętniej w biednych obszarach wiejskich, dając radosne świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Charyzmat wspólnoty stawia zakonnikom trzy cele apostolskie. Pierwszym jest współpraca z proboszczami oraz podkreślanie znaczenia kapłanów diecezjalnych w świecie. Drugim jest podejmowanie szczególnych wysiłków w propagowaniu kultu eucharystycznego i adoracji Najświętszego Sakramentu, zdobywając ludzkie serca dla Boga zapomnianego w tabernakulum. Trzecim jest formacja ludzi świeckich w parafiach.


Działalność:
Apostolstwo wspólnoty polega na współpracy z proboszczami w głoszeniu Dobrej Nowiny, odwiedzanie osób chorych i starszych oraz prowadzenie duszpasterskich grup młodzieżowych o duchowości wzorowanej na charyzmacie Małych Braci.


Historia: 
Fraternia Małych Braci św. Franciszka z Asyżu powstała w 1986 roku w Beja w Portugalii. Dwaj młodzi mężczyźni pociągnięci przez Chrystusa i zakochani we franciszkańskich ideałach poczuło powołanie, aby wkroczyć na ubogą drogę Asyżu i nieść Ewangelię najbiedniejszym z biednych, wzorując się na misji Jezusa Chrystusa, który powiedział o Sobie: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę (Łk 4, 18).
Wspólnota została zatwierdzona przez biskupa diecezji Beja w 1993 roku jako publiczne stowarzyszenie wiernych.


Dom wspólnoty:
Fraternidade dos Irmãozinhos de S. Francisco de Assis
Rua Afonso Lopes Vieira, 13
7800-273 BEJA
Portugal
tel.: 284 329 695
fisfa.beja@gmail.com
fisfa.alentejo@gmail.com23 czerwca 2016

Karmel Apostolski Matki Bożej z Betlejem


Karmel Apostolski Matki Bożej z Betlejem
Apostolic Carmel of Our Lady of Bethlehem
Carmelo Apostolico di Nostra Signora di Betlemme
Carmelo Apostólico de Nuestra Señora de Belén
Carmel Apostolique Notre-Dame de Bethléem


Data i miejsce założenia:
1852 rok - Francja

Założyciele:
ks. Gilbert Bauduz
m. Marie Guillet

Liczba sióstr na świecie: 28
Siostry Karmelu Apostolskiego Matki Bożej z Betlejem obecne są w krajach: Francja, Kolumbia.
Dom generalny: Francja (Nantes) 


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. Aktualnie siostry noszą świecki strój w kolorze brązowym, na piersi zawieszony medal zgromadzenia. 
W czasie modlitwy i uroczystości biały płaszcz chórowy.
Habit historyczny:


Karmel Apostolski Matki Bożej z Betlejem to zgromadzenie zakonne powstałe w 1852 roku w Nantes we Francji. Jego początki sięgają dnia, gdy ks. Gilbert Bauduz kapłan diecezji Nantes przygarnął dwójkę osieroconych dzieci i powierzył je opiece Marie Guillet, karmelitańskiej tercjarce.
Niebawem liczba potrzebujących pomocy dzieci zaczęła rosnąć. Jednocześnie z pomocą Marie Guillet w pracy wychowawczej zaczęły przychodzić kolejne tercjarki. Właśnie z tej grupy kobiet narodziło się nowe zgromadzenie zakonne o duchowości karmelitańskiej, oficjalnie agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych w 1920 roku. Opieka nad osieroconymi dziećmi stała się głównym celem sióstr.


Współcześnie wspólnota jest zgromadzeniem na prawie diecezjalnym. Siostry z Karmelu Apostolskiego posługują w domach dziecka oraz wspierają rodziny przeżywające trudności. W 2005 roku siostry zaczęły wspierać inicjatywę Karmelitów Bosych w Kolumbii polegającą na stworzeniu kompleksu zwanego Miasto Boga, w którym opiekę i edukację znalazły osierocone dzieci, pomocą otaczane są rodziny w trudnej sytuacji życiowej, opiekę znajdują także najbardziej potrzebujący ludzie w podeszłym wieku. Współpraca ta zaowocowała prośbą o osiedlenie się sióstr w Kolumbii i stałe zaangażowanie w to dzieło. 
Początkowo siostry obawiały się podjąć tego zadania, gdyż zgromadzenie było małe liczebnie, a większość zakonnic starsza już wiekiem, jednak w 2006 roku zdecydowano się wysłać trzy siostry do Kolumbii. Bóg wynagrodził i pobłogosławił zaufanie sióstr. Wkrótce zaczęły pojawiać się pierwsze powołania z Kolumbii, dając zgromadzeniu doświadczającego kryzysu powołań we Francji, nadzieję na dalsze istnienie.

Dom generalny:
Carmel Apostolique Notre-Dame de Bethléem
4, rue Sensive du Tertre
B.P. 12209
44322 NANTES CEDEX 3
France
pribethleem@wanadoo.fr

Filmy:


19 czerwca 2016

Doroteuszki Córki Najświętszych Serc


Siostry Nauczycielki od św. Doroty Córki Najświętszych Serc (SDVI)
Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori
Sisters Teachers of Dorothy Daughters of the Sacred Hearts
Hermanas Maestras de Santa Dorotea Hijas de los Sagrados Corazones (Hermanas Doroteas)
Irmãs Mestras de Santa Doroteia Filhas dos Sagrados Corações
Sœurs Maîtresses de Sainte Dorothée Filles des Sacrés-Cœurs


Data i miejsce założenia:
1836 rok - Włochy

Założyciel:
św. Jan Antoni Farina
Liczba sióstr na świecie: 1467 (w Polsce ok. 10)  * dane z 2008 roku
Doroteuszki Córki Najświętszych Serc obecne są w krajach: Włochy, Hiszpania, Polska, Ukraina, Rumunia, Meksyk, Kolumbia, Ekwador, Brazylia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Togo, Izrael, Jordania, Syria, Indie.
Dom generalny: Włochy (Vicenza)

Habit aktualny:

Czarny habit wycięty w szpic, biały kołnierz, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony medal z wizerunkiem Serca Jezusa i Maryi.
Używany także habit i welon biały.

Habit historyczny:

----------------------------------------------------
Duchowość:
U podstaw duchowości zgromadzenia stoi kult i kontemplacja Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. W Sercu Jezusa siostry mają się nieustannie zanurzać i żyć ukryte w Nim, a najprostszą i najkrótszą drogą do Chrystusa jest Serce Maryi. Nikt bardziej od Niej nie przeniknął tajemnic Pana i nie oddał się Jemu pełniej. Kontemplując Jej Serce, każda siostra uczy się trwania u stóp krzyża. To właśnie Najświętszym Sercom siostry mają oddać swoje życie i z Nich czerpać przykład miłości i pokory.
Cnota pokory z miłością jest bardzo ważna w duchowości wspólnoty, gdyż najlepiej upodabnia każdą siostrę do Pana Jezusa cichego i pokornego Sercem (Mt 11, 28) oraz do Maryi, która z pokorą przyjmowała wolę Bożą: niech mi się stanie według Słowa Twego (Łk 1, 38). Założyciel pragnął, aby wszystkie siostry były zapalone miłością heroiczną, czyniąc całkowitą ofiarę z siebie w misji apostolskiej, nawet za cenę życia.
Doroteuszki cechują się także szczególną miłością do Eucharystii. Od ponad stu lat w zgromadzeniu trwa nieprzerwanie dzień i noc wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, podejmowana przez wszystkie wspólnoty sióstr na całym świecie. Zgromadzenie ma też dwie wspólnoty zamknięte - wynagradzające, poświęcające się adoracji i służbie związanej z kultem eucharystycznym.
Życie sióstr jest przeniknięte duchem apostolskim, a apostolstwo jest z kolei ożywiane duchem modlitwy. Doroteuszki powołane są, aby uprawiać winnicę Pana i być Jego współpracowniczkami w pracy apostolskiej.Działalność:
Główne obszary apostolstwa to praca edukacyjna i pielęgniarska. Siostry prowadzą przedszkola i szkoły, świetlice, katechizują, posługują chorym i niepełnosprawnym w szpitalach i domach opieki, ośrodkach dla dzieci upośledzonych umysłowo. Ponadto angażują się w pracę przy parafiach w duszpasterstwach młodzieżowych, przygotowują do przyjęcia Sakramentów, organizują dni skupienia i rekolekcje, troszczą się o najuboższych i rodziny rozbite oraz będące w trudnych sytuacjach moralnych i materialnych, posługują w charakterze zakrystianek, prowadzą dwa stowarzyszenia dla świeckich: Braterstwo Świeckich i Ruch Eucharystyczny. W Polsce, w dwóch domach: w Kaliszu i Lublinie, siostry zajmują się głównie pracą katechetyczną i parafialną.Historia:
Zgromadzenie powstało w czasie, w którym sytuacja społeczno–ekonomiczna Włoch była bardzo trudna: klęska żywiołowa i epidemie przyczyniały się do wzrostu ludzi żebrzących, porzuconych dzieci, kobiet narażonych na niemoralne życie. Kształceniem były objęte tylko bogate dziewczęta, biedne pozostawały na ulicy.
Ks. Jan Antoni Farina, późniejszy biskup, wówczas wikariusz parafii św. Piotra w Vicenza, chodząc po ulicach miasta widział dzieci opuszczone, źle ubrane i niedożywione. Poruszony ich nędzą zorganizował przy parafii: Dzieło Miłosierdzia św. Doroty oraz szkołę o nazwie Szkoła Miłosierdzia, która została poświęcona Najświętszym Sercom. Ich celem było głównie wychowanie dziewcząt ubogich i żebrzących na ulicach oraz kształtowanie w nich prawego sumienia. Ponadto szkoła miała przygotować do pracy zawodowej, aby w przyszłości dziewczęta mogły zapracować na swoje utrzymanie. W niedługim czasie ks. Farina połączył te dwa dzieła. Spostrzegł też, że do spełnienia tej misji nie wystarczą nauczycielki opłacane, potrzebne są osoby całkowicie poświęcone Bogu.Z tego powodu postanowił założyć zgromadzenie zakonne, którego członkinie miały być nauczycielkami o wypróbowanym powołaniu. Wspólnota powstała w 1836 roku i zajęła się wychowaniem ubogich dziewcząt z Vicenza, a wkrótce też pracą pielęgniarską w domach i szpitalach, oraz opieką nad głuchoniemymi, niewidomymi. Niezależnie od rodzaju posługi siostry miały przede wszystkim starać się wpajać wartości moralne, zachęcając do życia według cnót chrześcijańskich.
Większość powstałych w tamtych okresie we Włoszech dzieł charytatywnych miało za patronkę św. Dorotę, męczenniczkę, stąd stała się ona także patronką zgromadzenia.


Strony www:
Włochy: www.sdvi.org
Meksyk, Ekwador: www.doroteasecuadormexico.com
Kolumbia: http://hermanasdoroteas.com.co
Brazylia: http://irmasdoroteia.blogspot.com

Filmy: