1 lipca 2009

Zakony według miejsca założenia: Ameryka Łacińska A-C

.
Europa
Ameryka Północna
Ameryka Łacińska:   A-C   D-L   M   N-Z
Afryka
Azja
Australia i Oceania
.
* Zgromadzenie powstało przez usamodzielnienie się części istniejącego wcześniej zgromadzenia.
** Zgromadzenie powstało przez połączenie się dwóch lub kilku istniejących wcześniej zgromadzeń.

.
Argentyna:

Męskie (16):
1977    Nazaret - Wspólnota Słowa Bożego
1980    Instytut Chrystusa Króla
1982    Bractwo Maryjne Męskie
1982    Nazaretanie
1984    Instytut Słowa Wcielonego
1986    Uczniowie Jezusa od św. Jana Chrzciciela 
1988    Wspólnota "Christo Orante" (mnisi)  
1990    Bractwo Kapłańskie św. Tomasza z Akwinu
1994    Miles Christi
1996    Kapucyni Rekolekci
1996    Misjonarze Rodziny
1997    Posłańcy Jezusa
2001    Stowarzyszenie św. Jana
2005    Mnisi Świętego Krzyża (mnisi)
2007    Misjonarze Synowie św. Józefa
2010    Bractwo Mariańskie św. Teresy z Liseaux

Zgromadzenia męskie Tradycyjne (1):
2007    Słudzy Wynagrodziciele Eucharystycznemu Sercu Jezusa

Żeńskie (45):
1782    Karmelitanki św. Teresy od Jezusa
1795    Córki Boskiego Zbawiciela
1872    Służebnice Serca Jezusa
1877    Koncepcjonistki Argentyńskie 
1878    Tercjarki Misjonarki Franciszkanki 
1880    Tercjarki Franciszkanki Miłości
1880    Ubogie Siostry św. Józefa z Buenos Aires
1882    Józefitki z Buenos Aires
1885    Adoratorki Argentyńskie
1886    Dominikanki św. Józefa
1887    Dominikanki Najświętszego Imienia Jezus
1887    Mercedarki Dzieciątka Jezus
1889    Antonianki
1889    Mercedarki Boskiego Mistrza
1894    Córki Matki Bożej z Luján
1895    Dominikanki Argentyńskie Różańca Świętego
1895    Misjonarki Katechetki Chrystusa Króla
1895    Rozarianki
1904    Córki Niepokalanego Poczęcia z Buenos Aires
1905    Nazaretanki
1925    Misjonarki św. Franciszka Ksawerego
1933    Pomocnice Parafialne Najświętszej Maryi
1935    Misjonarki Bożego Miłosierdzia
1937    Pracownice Katechetki Jezusa Sakramentalnego
1943    ss. Boskiego Mistrza
1947    Córki Niepokalanego Poczęcia od Miłosierdzia
1947    Pomocnice Ćwiczeń Duchownych
1972    Misjonarki Cudownej Dziewicy
1977    Instytut Mater Dei 
1977    Misjonarki Diecezjalne Maryi Matki Kościoła 
1980    Bractwo Maryjne Żeńskie
1980    Nazaret - Wspólnota Słowa Bożego
1981    Redemptorystki Misjonarki
1985    Bractwo Kościelne Franciszkańskie
1986    Uczennice Jezusa od św. Jana Chrzciciela
1988    Służebnice Pana i Dziewicy z Matara
1989    Posłanniczki Jezusa w Rodzinie
1990    Adoratorki Eucharystii
1994    Nazaretanki
1996    Misjonarki Rodzin
2000    Mniszki "Abba Ojcze"
   ?      Kapucynki Niepokalanej
   ?      Bractwo Apostolskie św. Katarzyny ze Sieny
   ?      Stowarzyszenie Maryi Misjonarki Nowej Ewangelizacji


Boliwia:

Męskie:
2003    Misjonarze Jezusa Wiecznego Kapłana

Żeńskie:
1925    Misjonarki Krzyżowe Kościoła
1957    Franciszkanki Misjonarki Wiejskie
1981    Dominikanki Posłanniczki Ducha Świętego


Brazylia:

Męskie (48):
1929    Sakramentyni Matki Bożej 
1970    Heroldowie Ewangelii 
1970    Misjonarze Niepokalanego Serca Maryi
1973    Bracia Mniejsi Misjonarze
1977    Misjonarze św.Józefa 
1979    Słudzy Eucharystii 
1981    Instytut "Nowe Jeruzalem"
1984    Wspólnota Misyjna Świętej Opatrzności
1985    Instytut "Jezus Misjonarz Ubogich"
1985    Słudzy Najdroższej Krwi i Najświętszych Serc
1989    Synowie Męki Jezusa Chrystusa
1991    Ignacjanie
1993    Franciszkanie Bożej Opatrzności
1993    Słudzy Jezusa Zbawiciela
1994    Mnisi Trójcy Świętej (mnisi)
1994    Pokorni Słudzy Królowej Miłości
1994    Słudzy Najświętszego Serca
1994    Synowie Ubóstwa od Najświętszego Sakramentu
1995    Wspólnota Żywego Słowa
1996    Bracia z Emaus
1996    Franciszkanie Synowie Pocieszenia
1996    Wspólnota Dominus Salus
1997    Słudzy Miłosierdzia Obfitego Odkupienia
1997    Wspólnota Maryjna "Dobre Ziarno"
1998    Misjonarze Maryi Niepokalanej
1999    Mali Bracia Najświętszego Sakramentu
2000    Słudzy Maryi od Serca Jezusa
2001    Instytut "Hesed" 
2002    Bractwo św. Gilberta
2002    Mercedarianie Miłości
2002    Ubodzy Bracia Jezusa Chrystusa
2003    Bractwo "Arka Maryi"
2003    Karmelici Posłańcy Ducha Świętego
2004    Słudzy Nadziei (mnisi)
2004    Synowie Miłosierdzia
2004    Synowie Drogocennego Życia
2005    Misjonarze Słudzy Pana 
2005    "Virgo Flos Carmeli" (Dziewica Kwiat Karmelu) 
2007    Bojownicy w Wierze  
2007    Misjonarze Cudu Eucharystycznego 
2007    Słudzy Miłosierdzia
2009    Mali Karmelici Najświętszego Sakramentu  
2010    Franciszkanie Matki Bożej Anielskiej
2010    Słudzy Bożego Miłosierdzia
2011    Misjonarze Chrystusa Zmartwychwstałego 
2013    Bracia Wynagrodziciele Miłosierdzia
   ?       Franciszkanie Zwiastowania
   ?       Karmelici Bosi Wynagrodziciele Najdroższej Krwi

Zgromadzenia męskie Tradycyjne (2):
2002    Pustelnicy Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
2003    Oblaci Matki Bożej z Karmelu 


Żeńskie (100):
1738    ss. Matki Bożej Chwalebnej
1849    ss. Niepokalanego Serca Maryi 
1853    Franciszkanki Matki Bożej Dobrej Rady
1890    Małe Siostry Niepokalanego Poczęcia
1892    Wspomożycielki Matki Bożej z Piety
1899    Karmelitanki Bożej Opatrzności
1900    Franciszkanki Serca Maryi
1904    Kapucynki Misjonarki
1906    Franciszkanki Matki Bożej Wspomożycielki
1910    Misjonarki Niepokalanego Poczęcia Matki Boga
1913    Misjonarki Matki Bożej Bolesnej
1915    Katechetki Franciszkanki
1916    Cordimarianki
1917    Służebnice Maryi z Brazylii
1923    Córki św.Teresy do Jezusa
1923    Franciszkanki Córki Bożej Opatrzności
1927    ss. Jezusa w Eucharystii
1928    Córki Maryi Służebnice Miłości
1928    Franciszkanki Matki Bożej z Aparecidy
1928    Misjonarki Jezusa Ukrzyżowanego
1929    Franciszkanki Trójcy Świętej
1929    Sakramentki Matki Bożej
1936    Małe Misjonarki Maryi Niepokalanej
1938    ss. Jezusa Młodzieńca
1938    Mercedarki Misjonarki z Brazylii
1938    Misjonarki Karmelitanki Jezusa
1940    Misjonarki Chrystusa
1946    Karmelitanki Bose Służebnice Ubogich 
1946    Służebnice Trójcy Przenajświętszej  
1947    Gracjanki
1948    Misjonarki św. Gemmy
1948    Misjonarki św. Teresy (św.Tereski)
1949    Józefitki
1953    ss. Parafialne św. Franciszka
1954    Posłanniczki Bożej Miłości
1956    Franciszkanki Apostolstwa Parafialnego
1957    Córki Matki Bożej "Stella Maris"
1957    Posłanniczki Najświętszej Maryi
1958    ss. z Betlejem
1958    Misjonarki św. Antoniego M.Klareta 
1960    ss. Boskiego Mistrza 
1963    ss. Matki Bożej Dobrej Rady
1964    Misjonarki Matki Bożej Fatimskiej
1965    Misjonarki Świętej Rodziny
1968    Franciszkanki Działalności Duszpasterskiej
1968    Franciszkanki Matki Bożej Fatimskiej
1968    Pośredniczki Pokoju 
1970    Heroldki Ewangelii 
1970    Misjonarki Niepokalanego Serca Maryi
1971    ss. Zmartwychwstania
1974    Bractwo Maryjne Serca Jezusa
1978    Bractwo Życia Apostolskiego - Siostry Ubogich 
1979    Misjonarki Służebnice Kościoła
1980    ss. Chrystusa Kapłana
1980    ss. Chrystusa Pasterza
1981    Instytut "Nowe Jeruzalem" 
1981    Misjonarki Serca Maryi  
1983    Służebnice Najświętszego Sakramentu od Wieczystej Adoracji *  
1984    Dulcjanki
1984    Karmelitanki Posłanniczki Ducha Świętego
1985    Wspólnota Misyjna Świętej Opatrzności
1986    Misjonarki Służebnice Pana
1989    Córki Męki Jezusa Chrystusa
1989    Franciszkanki Bożego Miłosierdzia 
1989    ss. Obfitego Odkupienia  
1991    Misjonarki Kamilianki Maryi Matki Życia
1992    Oblatki św. Józefa
1993    Służebnice Jezusa Zbawiciela
1994    Mniszki Trójcy Świętej (mniszki)
1994    Pokorne Służebnice Królowej Miłości
1995    ss. Żywego Słowa
1996    Terezytki
1996    Wspólnota Dominus Salus
1997    Córki Ubóstwa od Najświętszego Sakramentu
1997    Instytut "Hesed"
1997    ss. Św. Rodziny z Montes Claros
1997    Wspólnota Maryjna "Dobre Ziarno"
1997    Wspólnota "Shalom"
2000    Córki Maryi Służebnice Najmniejszych
2000    Misjonarki Chrystusa Zmartwychwstałego
2000    Służebnice Maryi od Serca Jezusa
2000    Uczennice Boskiego Pasterza 
2001    ss. Najświętszego Oblicza  
2002    ss. Cudu Eucharystycznego 
2002    Misjonarki św. Teresy (św.Tereski)
2002    Ubogie Siostry Jezusa Chrystusa
2003    Bractwo "Arka Maryi"
2004    Córki Drogocennego Życia
2005    Adoratorki Miłosierdzia
2005    "Regina Virginum" (Królowa Dziewic)
2006    Karmelitanki Służebnice Miłosierdzia z Syjonu 
2009    Franciszkanki Bożej Opatrzności 
2011    Małe Siostry Najświętszego Serca Jezusa
2011    Norbertanki Tercjarki
   ?       Kapucynki Zwiastowania
   ?       ss. Matki Najświętszego Sakramentu
   ?       Misjonarki Chrystusa Pracownika
   ?       Misjonarki Nieskończonego Miłosierdzia Bożego
   ?       Misjonarki Serca Jezusa Ukrzyżowanego
   ?       Oblatki Wieczernika

Zgromadzenia żeńskie Tradycyjne (5):
1988    Służebnice Maryi Wspomożycielki
2002    Pustelniczki Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (mniszki)
2004    Redemptorystki (mniszki)
2007    Córki Eucharystycznego i Kapłańskiego Serca Jezusa
   ?       ss. św. Cecylii

Zgromadzenia żeńskie Greckokatolickie (biazntyjsko-ukraińskie):
1932    Katechetki św. Anny


Chile:

Męskie (1):
1978    oo. Mariańscy

Zgromadzenia męskie Tradycyjne (2):
2002    Bractwo św. Józefa Opiekuna
2008    "Schola Veritatis"

Żeńskie (21):
1859    Franciszkanki Najczystszego Poczęcia NMP
1866    ss. Szpitalne św. Józefa
1887    ss. Najdroższej Krwi
1889    ss. Miłosierdzia z Chile
1889    ss. Najczystszego Serca Maryi 
1895    Córki św.Józefa Opiekuna Dzieci
1898    Franciszkanki Misjonarki Niepokalanego Poczęcia
1903    ss. Szpitalne Najświętszego Serca Jezusa
1917    Oblatki Wynagrodzicielki Najświętszego Sakramentu
1920    Misjonarki Katechetki Św. Rodziny
1922    Misjonarki z Betanii
1924    ss. Apostolatu Społecznego Najświętszego Serca
1926    ss. Miłości Miłosiernej
1928    Misjonarki Katechetki z Boroa
1944    Franciszkanki Współpracowniczki Parafialne
1977    Franciszkanki Misjonarki Jezusa
1978    ss. Dobrego Samarytanina
1978    Mniszki Wieczernika
1979    ss. Mariańskie
2000    Misjonarki Mariańskie
        Małe Siostry Matki Bożej Pokoju

Zgromadzenia żeńskie Tradycyjne (2):
1999    Bractwo św. Józefa Opiekuna
2008    "Schola Veritatis"
.
.
.