5 kwietnia 2015

Kanonicy Regularni św. Jana Kantego


Kanonicy Regularni św. Jana Kantego (SJC)
Canons Regular of St. John Cantius
Canonici Regolari di San Giovanni Cantius
Canónigos Regulares de San Juan Cancio
Cônegos Regulares de São João Cantius
Chanoines Réguliers de Saint Jean de Kenty
Regularkanoniker vom hl. Johannes Cantius

Zgromadzenie tradycyjne złożone z kapłanów i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
1998 rok - USA

Założyciel:
o. Frank Phillips CRLiczba zakonników na świecie: 38 (9 kapłanów, 29 seminarzystów)  
* dane z 2011 roku
Kanonicy Regularni św. Jana Kantego obecni są w krajach: USA
Dom generalny: USA (Chicago, IL)


Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana czarnym pasem wiązanym po lewej stronie, przy boku różaniec.
Strój chórowy: dodatkowo komża i czarna pelerynka.

nowicjusze


Duchowość:
Kanonicy Regularni św. Jana Kantego prowadzą życie wspólnotowe według reguły św. Augustyna. Zgodnie z tradycją wspólnot kanonickich duchowość zgromadzenia jest duchowością liturgiczną – skupia się wokół publicznej celebracji Najświętszej Ofiary oraz Liturgii Godzin, co wynika ze stojącego przed Kościołem obowiązku oddawania należnego hołdu Bogu. Jest to najważniejsza z dróg, którą Kanonicy co dzień starają się zbliżać się do Pana.
Szczególnym powołaniem zgromadzenia jest: Instaurare Sacra - czyli przywracanie sacrum - w Kościele, w świecie i we własnym życiu, w dążeniu do własnego uświęcenia, jak i zbawienia i uświęcenia wszystkich ludzi. Zadanie to realizowane jest poprzez sprawowanie uroczystych liturgii i nabożeństw, sztukę i muzykę sakralną, co ma pomóc katolikom odkryć głębokie poczucie sacrum. Mottem zgromadzenia są słowa: Dla Ołtarza to co najlepsze. Dlatego bardzo ważne miejsce zajmuje dbałość o wierność normom liturgicznym, piękno i godny sposób celebracji.
Szczególnym elementem charyzmatu Kanoników jest sprawowanie Najświętszej Ofiary oraz sakramentów według obydwu obowiązujących form liturgii rytu rzymskiego – formy zwyczajnej (posoborowej) oraz nadzwyczajnej (przedsoborowej).
Zakonnicy codziennie odprawiają Godzinę Świętą przed Najświętszym Sakramentem, w ich duchowość wpisany jest także żarliwy kult Męki Pana Jezusa przejawiający się w uroczystej celebracji liturgii Wielkiego Tygodnia i odprawianiu tradycyjnego nabożeństwa kościołów stacyjnych w Wielkim Poście, oraz nabożeństwo do Przenajświętszej Maryi Panny. Kult Matki Bożej objawia się w uroczystym obrzędzie poświęcenia się zakonników Błogosławionej Dziewicy przed złożeniem pierwszych ślubów zakonnych, codziennym wspólnym odmawianiu Różańca i szczególnie uroczystych obchodach świąt maryjnych.
Patronem i wzorem dla wspólnoty jest osoba św. Jana Kantego - polskiego kapłana z XV wieku.Działalność:
Charyzmat przywracania świętości realizowany jest przede wszystkim w ramach duszpasterstwa w prowadzonych przez Kanoników parafiach. Oprócz uroczyście sprawowanej liturgii w obu formach rytu rzymskiego to także kultywowanie tradycyjnych nabożeństw i zwyczajów, umacnianie żywej praktyki religijnej w rodzinach, formacja młodych parafian pomagająca im wyrosnąć na dobrze ukształtowanych dojrzałych katolików, wykłady na temat dziedzictwa Kościoła, jego nauczania oraz kultury katolickiej. Konfesjonał zakonnicy uważają za swoje naturalne miejsce pracy. Muzykę sakralną pielęgnują prowadząc w jednej z parafii aż siedem różnych chórów.
Ponadto angażują się na rzecz propagowania nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, organizują szkolenia w zakresie celebracji dla kapłanów i seminarzystów oraz prowadzą katechezy na temat tej formy liturgii dla wiernych świeckich.Historia:
Początek Kanonikom Regularnym Św. Jana Kantego dał amerykański zmartwychwstaniec o. Frank Phillips. Na jego postawę duży wpływ miał przykład dwóch kapłanów: Martina Hellriegela oraz Richarda Schulera propagatorów muzyki i sztuki sakralnej, którzy uwrażliwili go na troskę o piękno i prawdę w liturgii.
W 1988 roku o. Phillips został proboszczem parafii św. Jana Kantego w Chicago, założonej w XIX wieku przez polskich emigrantów. W swojej nowej parafii, dla upiększenia liturgii wprowadził do niej chorał, zaczął oprawiać Mszę Święte także po łacinie, liturgię sprawował w sposób godny, ubrany w piękne szaty, wzbogacając ją tym wszystkim, co od wieków stanowiło część katolickiego dziedzictwa liturgicznego i duchowego. 
Wszystko to działo się w okresie posoborowego rozprężenia w Kościele, szczególnie widocznego w Ameryce, gdy lekceważenie norm liturgicznych, bylejakość i nadużycia liturgiczne, stały się codziennością w coraz bardziej pustoszejących kościołach. 
Poprzez piękno kościelnych ceremonii kapłan chciał ukazać wiernym blask Świętych Tajemnic. Jeszcze w tym samym roku na prośbę ordynariusza archidiecezji chicagowskiej zaczął w parafii sprawować Mszę Świętą także w przedsoborowym kształcie.Działalność o. Phillipsa zaczęła przynosić owoce. Dzięki odnowie liturgicznej, z małej parafii zagrożonej zamknięciem z powodu braku wiernych, stała się wspólnotą pełną życia. Wśród wielu nowych osób przyciągniętych do parafii św. Jana Kantego pojawiło się kilku mężczyzn odczuwających powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. To zainspirowało o. Phillipsa powołania do życia wspólnoty zakonnej kapłanów i braci oddanych sprawie „przywracania świętości”. Po uzyskaniu zgody biskupa, w 1998 roku pierwsi członkowie zostali oficjalnie przyjęci, dając początek nowemu zgromadzeniu, rok później odbyły się obłóczyny pierwszych nowicjuszy.
Od samego początku zgromadzenie sprawowało liturgię w formie posoborowej, jak i przedsoborowej, co stawia wspólnotę w gronie tzw. zgromadzeń tradycyjnych. Dawna forma Mszy Świętej zajmuje ważne miejsce w życiu duchowym zakonników. Papieskie zezwolenie z 2007 roku na jej swobodne celebrowanie sprawiło, że Kanonicy zdecydowali, że będą działać na rzecz jej propagowania, tym samym wzbogacając swój chryzmat o nowy rys apostolski. 
Jak większość tradycyjnych wspólnot, Kanonicy nie narzekają na brak powołań. Do ich grona należy także jeden Polak.


Strony www:
www.canons-regular.org