3 marca 2011

Franciszkanki Służebnice Krzyża

.
Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (FSK lub FSC)
Sorores Franciscales Ancillae Crucis
Suore Francescane Ancelle della Croce
Franciscan Sisters Servants of the Cross
Hermanas Franciscanas Siervas de la Cruz
Irmãs Servas Franciscanas da Cruz
Soeurs Franciscaines Servantes de la Croix
Franziskanerinnen Dienerinnen des Kreuzes
Сестри Францисканки Служебниці Хреста
inna nazwa: Siostry z Lasek

Data i miejsce założenia:
1918 rok - Polska 

Założycielka:
bł. Elżbieta – Róża CzackaLiczba sióstr na świecie: 183 (w Polsce 145)  * dane z 2008 roku
Franciszkanki Służebnice Krzyża obecne są w krajach: Polska, Ukraina, Włochy, RPA, Rwanda, Indie.
Dom generalny: Polska (Warszawa) 

Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem z pięcioma węzłami, przy boku różaniec, brązowy szkaplerz, pod szyją biała stójka; na głowie biały czepek, brązowy welon. Poza Polską dodatkowo na piersi krzyż.


W Afryce habit i welon beżowy, dodatkowo na piersi krzyż.

W Indiach habit ze szkaplerzem brązowy, prosty brązowy welon bez białego czepka, na piersi krzyż. Możliwy także strój w kolorze beżowym.


Habit historyczny:


 ---------------------------------------

Duchowość:
Franciszkanki Służebnice Krzyża żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Charyzmatem zgromadzenia jest oddawanie chwały Trójcy Przenajświętszej poprzez apostolstwo wśród niewidomych, wśród osób widzących lecz dalekich od Boga, czyli niewidomych na duszy oraz wynagradzanie Bogu za duchową ślepotę świata.
Siostry starają się żyć kontemplacją Boga i tajemnic Chrystusowych, zwłaszcza tajemnicy Krzyża, ponieważ krzyż i cierpienie jest najpewniejszą drogą prowadzącą do Boga. Przyświeca temu hasło zgromadzenia: Pokój i radość w Krzyżu. Przebywając u stóp Krzyża przyjmują w cichości i pokorze codzienne trudności, ofiarując je Panu każdego dnia.
Każdego dnia szukają Boga trwając na modlitwie, uczestnicząc w liturgii Kościoła oraz podejmując trud codziennych obowiązków służby bliźnim. We wszystkich swoich wysiłkach siostry kładą nacisk na spokojne zdanie się na Opatrzność Bożą, przy równoczesnym podjęciu wszelkiego trudu. Wpatrują się także w Matkę Najświętszą, która przez swoje fiat włączyła się w dzieło odkupienia i towarzyszyła Chrystusowi na Kalwarii.
Poprzez swoją posługę siostry starają się pomagać niewidomym nieść ich krzyż. Wychodzą także naprzeciw ludzi dalekich od Boga wskutek niewiary lub grzechu, ogarniętych zwątpieniem lub załamanych ciosami życiowymi, nierozumiejących sensu cierpienia.
Do zgromadzenia przyjmowane są również osoby niewidome. 
Działalność:
Głównym polem działalności zgromadzenia jest służba niewidomym. Siostry prowadzą dla swoich podopiecznych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach, posługują w Duszpasterstwie Niewidomych, pomagają w przepisywaniu i wydawaniu książek w języku brajla, prowadzą Bibliotekę Książki Mówionej, pracują także w różnego typu ośrodkach i szkołach dla ociemniałych, zarówno w Polsce, jak i w klasztorach za granicą. W ramach duszpasterstwa dla „niewidomych na duszy” prowadzą dom rekolekcyjny oraz biblioteki z książkami religijnymi. Historia:
Zgromadzenie założyła osoba niewidoma bł.Róża Czacka. Mając 22 lata straciła wzrok. Jej gorliwa wiara sprawiła, że ten cios przyjęła jako zadanie i powołanie życiowe otrzymane wprost od Boga, którym miała być opieka nad osobami niewidomymi, którymi wówczas w Polsce nikt się nie zajmował. Myśl tą podsunął Róży jej okulista. W 1910 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, dzięki któremu powstały m.in. szkoła i biblioteka dla niewidomych.
Od tego czasu w Róży krystalizowała się myśl o założeniu nowego zgromadzenia, które dopełniłoby opieki nad niewidomymi, służąc im na każdym etapie ich życia. W 1918 roku w Warszawie, już jako m. Elżbieta, uzyskała zgodę władz kościelnych i przyjęła pierwsze kandydatki. Trzy lata później w podwarszawskiej wsi Laski rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych, który szybko stał się centrum młodego zgromadzenia. Pragnieniem m. Elżbiety było nie tylko przygotowanie niewidomych do pełnowartościowego życia w wśród ludzi widzących, ale przede wszystkim poprzez wzmocnienie wiary w Boga chciała przywrócić im sens życia. 


Strony www:
Polska: www.triuno.pl 

Filmy: