10 lipca 2009

Zakony Greckokatolickie

.
Kościoły Greckokatolickie - wspólna nazwa kościołów tradycji wschodniej, pozostających w jedności z Kościołem Katolickim, używających w litrugii obrządku bizantyjskiego (greckiego). Wg rocznika statystycznego Stolicy Apostolskiej Annuario Pontificio są to:

Albański Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-albański) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1660 roku. Liczy ok. 3,2 tys. wiernych. Brak dokładnych danych na temat zakonów - w 2008 roku Kościół liczył 15 zakonników i ok. 88 sióstr zakonnych.

Białoruski Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-białoruski) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1596 roku. Liczy ok. 40 tys. wiernych. Kościół nie posiada zakonów - wśród księży pełniących posługę duszpasterską są także mnisi Studyci ze zgromadzenia bizantyjsko-ukraińskiego.

* Bułgarski Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-bułgarski) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1861 roku. Liczy ok. 10 tys. wiernych. Brak dokładnych danych na temat zakonów - w 2008 roku Kościół liczył ok. 20 zakonników i ok. 40 sióstr zakonnych prawdopodobnie należących do zgromadzeń rzymsko-katolickich (są wśród nich Zmartwychwstańcy i Karmelitanki Bose)

* Chorwacki Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-chorwacki) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1611 roku. Liczy ok. 6,1 tys. wiernych, obejmuje także obszar Serbii i Czarnogóry. Brak dokładnych danych na temat zakonów - w 2008 roku Kościół liczył 4 zakonników i ok. 120 sióstr zakonnych.

Grecki Kościół Greckokatolicki (grecko-bizantyjski)

Italo-Albański Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-włoski)

* Macedoński Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-macedoński) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1918 roku. Liczy ok. 15 tys. wiernych. Brak dokładnych danych na temat zakonów - w 2008 roku Kościół liczył 18 sióstr zakonnych.

Melchicki Kościół Greckokatolicki

* Rosyjski Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-rosyjski) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1905 roku. Brak dokładnych danych na temat zakonów. W 1917 roku powstało zgromadzenie zakonne żeńskie, sześć lat później większość sióstr zostało aresztowanych, pozostałe działały w ukryciu, podobno przetrwały do dziś.

* Rumuński Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-rumuński) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1698 roku. Liczy ok. 7,6 tys. wiernych. Brak dokładnych danych na temat zakonów - w 2008 roku Kościół liczył ok. 60 zakonników i ok. 288 sióstr zakonnych prawdopodobnie należących do zgromadzeń rzymsko-katolickich w tym Franciszkanów Konwentualnych i ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Są wśród nich także Bazylianie ze zgromadzenia bizantyjsko-ukraińskiego.

Rusiński Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-rusiński)
.
* Słowacki Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-słowacki) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1646 roku. Liczy ok. 350 tys. wiernych. Kościół nie posiada własnch zakonów - w 2008 roku liczył 44 zakonników i 122 siostry zakonne należące do 4 zgromadzeń Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego: Bazylianów, greckokatolickiej gałęzi Redemptorystów, Bazylianek i Służebnic Niepokalanej Panny Maryi oraz do greckokatolickiego kontemplacyjnego klasztoru rzymsko-katolickiego zakonu Mniszek Redemptorystek.
.
Ukraiński Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński)
.
* Węgierski Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-węgierski) - pozostający w jedności z Kościołem Katolickim od 1646 roku. Liczy ok. 300 tys. wiernych. Brak dokładnych danych na temat zakonów - w 2008 roku Kościół liczył 11 zakonników (są wśród nich Bazylianie ze zgromadzenia bizantyjsko-ukraińskiego) i 11 sióstr zakonnych.
.
.
.
Ponadto wyróżnić można dwa inne kościoły grackokatolickie. Jednak nie posiadają one statusu autonomicznego kościoła wschodniego i w Annuario Pontificio nie są one wymieniane jako osobne kościoły. Są to:
.
Gruziński Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-gruziński)
Neounicki Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-słowiański)
.
.
.