10 lipca 2009

Zakony Syro-Malabarskie

.
Kościół Syro-Malabarski - zwany także Kościołem Syryjskim pozostaje w jedności z Kościołem Katolickim od 1599 roku. W liturgii używa rytu chaldejskiego (historia Kościoła Syro-Malabarskiego)
Liczy ok. 3,6 mln wiernych skupionych głównie na terenie Indii.

Na świecie istnieje ok. 50 oryginalnych syro-malabarskich zgromadzeń: 9 męskich i ok. 40 żeńskich (lista poniżej). Ponadto ok. 150 zgromadzeń obrządku rzymsko-katolickiego i syro-malankarskiego posiada w swoim obrębie pojedyncze domy bądź wydzielone całe regiony lub prowincje obrządku malabarskiego.


Zgromadzenia męskie:

Bracia św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Karmelici Maryi Niepokalanej
Misjonarze Najświętszego Sakramentu
Misjonarze św. Tomasza Apostoła
Misjonarze Malabarscy
Oblaci Najświętszego Serca
oo. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Wincentyni
Zgromadzenie Niewidomych


Zgromadzenia żeńskie:

Adoratorki Najświętszego Sakramentu
Apostolskie Siostry Maryi Niepokalanej
Córki św. Tomasza
ss. Deen Bandhu Samaj
ss. Devapriya
Dominikanki Świętej Trójcy
Franciszkanki Klaryski
ss. Jezusa
Józefitki
ss. Kristhudasis
Małe Siostry św. Teresy z Lisieux
Małe Służebnice Bożej Opatrzności
ss. św. Marty
ss. Maryi Niepokalanej z Asyżu
ss. Matki Karmelu
Medyczne Siostry św. Józefa
ss. Miłosierdzia
ss. Miłosierdzia św. Jana Bożego
ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Manathavady
Misjonarki "Małego Kwiatu"
Misjonarki Maryi Niepokalanej
Misjonarki "Snehagiri"
ss. Najświętszego Serca
ss. Najuboższych
ss. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Nazaretanki
Nazaretanki
ss. Nirmala Dasi
ss. Preshitaram
ss. św. Rodziny
ss. Sadhu Sevana Sabha
Samarytanki
ss. św. Tomasza
Żarliwe Córki Najświętszego Serca Jezusa


Zobacz Mszę Świętą w obrządku syro-malabarskim:
(liturgia tego obrządku sprawowana jest w dwóch formach: bardziej zbliżonej do tradycji łacińskiej oraz bardziej zbliżonej do tradycji chaldejskiej)
.
.
.