28 sierpnia 2017

Trynitarki


Mniszki Zakonu Trójcy Przenajświętszej i Niewolników (OSST)
Nuns of the Order of the Most Holy Trinity and of the Captives (Trinitarian Nuns)
Monache dell'Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi 

(Monache Trinitarie)
Monjas de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos 

(Monjas Trinitarias)
Moniales de l'Ordre de la Très Sainte Trinité et des Captifs (Moniales Trinitaires)


Data i miejsce założenia:
1236 rok - Hiszpania

Założyciel:
św. Jan de MathaLiczba sióstr na świecie: 237   * dane z 2011 roku
Mniszki Trynitarki obecne są w krajach: Hiszpania, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Ekwador, Peru, Chile, Madagaskar.
Dom generalny: każdy klasztor jest autonomiczny

Habit aktualny:

W Hiszpanii, Peru, Chile i Madagaskarze:
Biały habit ze szkaplerzem wyciętym pod szyją w prostokąt, na szkaplerzu wyszyty czerwono-niebieski krzyż, na głowie biały czepek i czarny welon
o trzech różnych krojach, spotykanych również w obrębie jednego klasztoru.


Trynitarki w Hondurasie
Trynitarki w Gwatemali
i Kolumbii.

Po lewej: Trynitarki w klasztorze
Suesa w Hiszpanii
Po prawej: Trynitarki w Ekwadorze

Habit historyczny:

Trynitarki (gałąź pierwotna)

----------------------------------------

Trynitarki Bose
----------------------------------------

Trynitarki Rekoletki
Duchowość:
Duchowość zakonu opiera się na kulcie Trójcy Przenajświętszej. Do Trzech Osób Boskich nawiązuje również strój sióstr: biały kolor habitu symbolizuje Boga Ojca, czerwony kolor belki krzyża oznacza żarliwość Ducha Świętego, natomiast niebieski - zbawczy charakter Syna Bożego.
W zakonie żywy jest również kult Jezusa Nazareńskiego, który jest przedstawiony ze związanymi rękoma, z poranioną twarzą, w cierniowej koronie, ponadto z trynitarskim szkaplerzem wyzwolonych na piersi. Maryja czczona jest jako Matka Boża od Dobrego Wykupu, często przedstawiana z trzosem w ręce i trynitarskim szkaplerzem, ofiarowanym wyzwolonemu człowiekowi. Jest Ona dla sióstr wzorem życia całkowicie poświęconego Trójcy Świętej.
Trynitarki prowadzą życie kontemplacyjne. W ciszy klauzury mniszki na modlitwie łączą się codziennie z odkupieńczą ofiarą Chrystusa, oddając chwałę Przenajświętszej Trójcy. Same także stają się narzędziem Odkupienia, gdyż proszą o Jego owoce dla wszystkich członków rodziny trynitarskiej. W ten sposób stają się uczestniczkami trynitarskiego charyzmatu wyzwalania ludzi ze współczesnych form niewoli. Polecając Bogu Ojców Trynitarzy i Siostry Trynitarki stają się w pewnym sensie sercem rodziny trynitarskiej.


Działalność:
Będąc zakonem kontemplacyjnym Trynitarki nie prowadzą zewnętrznej działalności apostolskiej. Ich apostolstwem jest modlitwa za całą rodzinę trynitarską. W niektórych klasztorach istnieje możliwość wspólnego uczestnictwa w modlitwie mniszek; również niektóre klasztory prowadzą hostele, w których można się zatrzymać i znaleźć przestrzeń do modlitwy w atmosferze ciszy i spokoju. Trynitarki wykonują także hafty, produkują słodycze, czym zarabiają na swoje utrzymanie.


Historia:
Założycielem Zakonu Trójcy Przenajświętszej jest św. Jana de Matha, którego głównym zadaniem miał być wykup jeńców chrześcijańskich z rąk muzułmańskich. Jan de Matha pierwszy raz spotkał się z kwestią niewolnictwa chrześcijan wśród muzułmanów podczas studiów, po raz kolejny przy okazji przeprowadzanej w XII wieku wyprawy krzyżowej, podczas której wielu rycerzy i pątników zostało wziętych do niewoli. Kluczowym momentem, który wpłynął na założenie zakonu była Msza Prymicyjna świętego w 1193 roku, w czasie której miał wizję Chrystusa w majestacie z niebiesko-czerwonym krzyżem, wraz z dwoma niewolnikami skutymi łańcuchami - jednym białej, a drugim, czarnej rasy.
Już na początku XIII wieku w Hiszpanii w Avingaña (Lleida) powstała wspólnota kobiet, które opiekowały się chorymi w szpitalu prowadzonym przez Trynitarzy. W 1236 roku Konstancji de Aragon, córce króla Aragonii Piotra II Katolickiego, została powierzona ta wspólnota, aby przekształcić ją w klasztor mniszek. Od tej pory ta szlachetna dama poświęciła swoje wysiłki i finanse, aby zaopatrzyć klasztor w środki potrzebne do utrzymania 12 mniszek. Sama również poświęciła się życiu zakonnemu.


Mniszki zaczęły prowadzić życie na wzór Trynitarzy. żyły w klauzurze poświęcając się kontemplacji, jednak były zwolnione z obowiązku dzielenia swoich dóbr materialnych na trzy równe części: z przeznaczeniem na wykup niewolników, na dzieła miłosierdzia oraz na swoje utrzymanie.
1236 rok uznaje się za datę powstania żeńskiej gałęzi zakonu. Trudno jednoznacznie określić założyciela. Często podaje się św. Jana de Matha, jako założyciela zakonu trynitarskiego, czasem wymienia się o. Nicolása de Galia, ówczesnego generała Trynitarzy.
Klasztor w Avingaña przez prawie trzy wieki był jedynym klasztorem Trynitarek. Dopiero w XVI wieku zaczynają powstawać inne klasztory. Wszystkie one podlegały męskiej gałęzi zakonu.


Na przełomie XVI i XVII wieku św. Jan Chrzciciel de la Concepción zainicjował reformę zakonu, której owocem było powstanie w Madrycie w 1612 roku klasztoru nowej gałęzi zakonu - Trynitarek Bosych. Mniszki tej gałęzi podlegały miejscowemu biskupowi, nie były też zwolnione z podziału majątku na trzy części.
W 1680 roku m. Angela María de la Concepción dokonała kolejnej reformy, mającej na celu powrót do przestrzegania pierwotnej reguły. Pierwszy klasztor tej gałęzi powstał w El Toboso; mniszki żyły w nim bardziej surowym stylem życia. Tak powstały Trynitarki Rekoletki.
Po Soborze Watykańskim II podjęto wysiłki na rzecz połączenia trzech gałęzi Trynitarek, co dokonało się w 1966 roku. Odtąd trzy gałęzie stały się jednym zakonem, W 1972 roku zatwierdzono wspólne konstytucje. Nazwy: Trynitarki Bose i Trynitarki Rekoletki pozostały w użyciu jedynie zwyczajowo w odniesieniu do niektórych klasztorów. 

Strony www:
Federacja klasztorów w Hiszpanii i Madagaskarze: www.federaciondemonjastrinitarias.com
Hiszpania - klasztory:
   - El Toboso: www.trinitariasdeltoboso.com
   - Laredo: http://monjastrinitariasdelaredo.weebly.com
   - Suesa: www.monjasdesuesa.org

Filmy:

klasztor w El Toboso:klasztor w Sueza:

24 sierpnia 2017

Misjonarze św. Tomasza Apostoła


Stowarzyszenie Misyjne św. Tomasza Apostoła (MST)
Missionary Society of St Thomas the Apostle
Società Missionaria di San Tommaso Apostolo
Sociedad Misionera de Santo Tomás Apóstol
Sociedade Missionária de Santo Tomás Apóstolo
Société Missionnaire de Saint Thomas l'Apôtre
Missionsgesellschaft vom St. Thomas der Apostel

Stowarzyszenie życia apostolskiego obrządku syro-malabarskiego.

Data i miejsce założenia:
1968 rok - Indie

Założyciel:
bp Sebastian VayalilLiczba członków na świecie: 322  * dane z 2013 roku
Misjonarze św. Tomasza Apostoła obecni są w krajach: Indie, Włochy, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Szwecja, USA, Kanada, Brazylia, Tanzania, Australia.
Dom generalny: Indie (
Bharananganam)

Habit aktualny:

Biała sutanna duchowieństwa diecezjalnego.
Duchowość:
Misjonarze św. Tomasza Apostoła są stowarzyszeniem życia apostolskiego obrządku syro-malabarskiego, zakorzenionym w duchowym, liturgicznym i teologicznym dziedzictwie tego Kościoła. Członkowie nie składają ślubów zakonnych lecz przyrzeczenia.
Wspólnota ma charakter typowo misyjny, której jedynym celem jest rozpowszechnienie Królestwa Bożego poprzez świadectwo życia i zaangażowanie apostolskie. Ma ona być wkładem Kościoła Syro-Malabarskiego w działalność misyjną Kościoła powszechnego.
Członkowie stowarzyszenia czerpią entuzjazm duchowy z przykładu św. Tomasza, Apostoła Indii. Ich sposób życia jest podporządkowany apostolatowi misyjnemu. Również apostolat misyjny jest drogą, na której dokonuje się uświęcenie własne członków wspólnoty.
Misjonarze zobowiązują się do podejmowania misji na całym świecie. Poprzez dzielenie się wartościami ewangelicznymi chcą przemieniać osoby i całe społeczeństwa. Szczególnym zadaniem wspólnoty jest zapewnienie opieki duszpasterskiej emigrantom należącym do obrządku syro-malabarskiego, przebywającym poza granicami kraju.Działalność:
Podstawową działalnością apostolską Misjonarzy św. Tomasza Apostoła jest praca misyjna, która przybiera różnorodne formy. Oprócz opieki duszpasterskiej ważną jej częścią jest prowadzenie szkół oraz pomoc edukacyjna dla dzieci ubogich. Członkowie wspólnoty troszczą się o dzieci i dorosłych upośledzonych umysłowo i fizycznie, prowadząc dla nich szkoły specjalne, domy opieki i ośrodki rehabilitacyjne. Niosą także medyczne i psychologiczne wsparcie osobom chorym psychicznie oraz osobom chorym na AIDS.
Inne formy apostolstwa to m.in.: poradnictwo rodzinne, zapewnianie żywności potrzebującym, schronienia bezdomnym. Ponadto rozprowadzają katolickie książki, czasopisma i materiały audio i wideo, apostołują przez teatr i muzykę, prowadzą Centrum Biblijne, Centrum Badań Misjologicznych, domy rekolekcyjne, zapewniają opiekę duszpasterską emigrantom.


Historia:
W latach 1950-tych wśród wiernych Kościoła Syro-Malabarskiego nastąpił wzrost zainteresowania tematyką misyjną; wyraźnie też wzrosła liczba powołań misyjnych wśród młodych ludzi. Nie mając jednak możliwości zrealizowania swojego powołania w swoim Kościele, byli zmuszeni do zmiany obrządku, aby stać się misjonarzami. W takich okolicznościach w duszy biskupa diecezji Palai Sebastiana Vayalil kształtowało się przekonanie, że Kościół Syro-Malabarski powinien mieć stowarzyszenie skupiające misjonarzy.
Bp Vayalil zaczął myśleć o utworzeniu instytutu misyjnego. W 1960 roku podczas wizyty ad limina w Watykanie spotkał się z papieżem Janem XXIII i przedstawił mu swój zamiar, uzyskując akceptację. Następnie sprawę przedstawił biskupom syro-malabarskim, od których również uzyskał poparcie. Następnym etapem były konsultacje z kapłanami diecezji.
W 1965 roku utworzono pobożny związek, który był zalążkiem przyszłego stowarzyszenia, a do którego przyłączyło się 9 kapłanów. Stowarzyszenie Misyjne św. Tomasza Apostoła zostało oficjalnie zainaugurowane w 1968 roku w Melamparze. Bp Vayalil chciał, aby stowarzyszenie nie było związane tylko z diecezją Palai, ale aby cały Kościół Syro-Malabarski uważał je za swoje.


Strony www:
Dom generalny: www.mstworld.org
Indie:
  - region St. Paul (Ujjain): www.mststpaulregion.com
  - region St. Anpholsa (Sangli): www.sangli.mstworld.org
  - seminarium duchowne: www.ruhalayaseminary.org