10 lipca 2009

Zakony Syro-Malankarskie

.
Kościół Syro-Malankarski - zwany także Kościołem Syriackim pozostaje w unii z Kościołem Katolickim od 1930 roku. W liturgii używa rytu antiocheńskiego.
Liczy ok. 400 tys. wiernych żyjących głównie na terenie Indii.

Na świecie istnieje 10 oryginalnych syro-malankarskich zgromadzeń:
1 męskie i 4 męskie autonomiczne klasztory oraz 5 żeńskich (lista poniżej)
Ponadto w Kościele Malankarskim pracuje 5 zgromadzeń męskich
i 11 żeńskich obrządków: rzymsko-katolickiego i syro-malabarskiego.


Zgromadzenia męskie:

Betanie
Klasztor Chayalpadi (mnisi)
Klasztor Dhyana (mnisi)
Klasztor Kurisumala (mnisi)
Klasztor Santhi (mnisi)


Zgromadzenia żeńskie:

Betanki
Córki Maryi
ss. "Gethsemane Samarpitha Sathsangam"
ss. z Góry Tabor (mniszki)
Misjonarki JednościZobacz Mszę Świętą w obrządku syro-malankarskim:

część 1:


część 2   część 3  część 4

------------------------------

część 1:


część 2  część 3  część 4  część 5  część 6  część 7  część 8