27 października 2016

Franciszkanki Klaryski


Zgromadzenie Franciszkanek Klarysek (FCC)
Franciscan Clarist Congregation
Congregazione delle Francescane Clarisse
Congregación de las Franciscanas Clarisas
Congregação das Franciscanas Clarissas
Congrégation des Franciscaines Clarisses
Kongregation der Franziskanerinnen Klarissen

Zgromadzenie obrządku syro-malabarskiego.

Data i miejsce założenia:
1888 rok - Indie

Założyciele:
bp Charles Lavigne SJ
grupa pierwszych ośmiu sióstr
Liczba sióstr na świecie: 7348 (w tym: 200 nowicjuszek i 146 postulantek) 
* dane z 2014 roku
Franciszkanki Klaryski obecne są w krajach: Indie, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Austria, USA, Kenia, Tanzania, Malawi, RPA, Papua Nowa Gwinea.
Dom generalny: Inide (Asokapuram)

Habit aktualny:

Biały lub szary habit z pelerynką, przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż, przy boku różaniec.

Habit historyczny:

Brązowy habit za szkaplerzem, przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon, do dziś noszony (brązowy lub w kolorze białym) przez pojedyncze, starsze siostry.
Duchowość:
Franciszkanki Klaryski dążą do osiągnięcia doskonałej miłości poprzez stałe nawrócenie i pokutę, głębokie doświadczenie miłości Jezusa Chrystusa oraz udział w Jego ubóstwie, pokorze, cierpieniu i wyniszczeniu. Hasłem zgromadzenia są słowa: Do świętości przez uniżenie. Siostry starają się osiągnąć świętość naśladując przykład św. Franciszka z Asyżu i św. Klary.
Duchowość zgromadzenia znajduje swój wyraz w głębokiej modlitwie, uniwersalnej miłości, ufności w Opatrzność Bożą, całkowitym braku przywiązania do rzeczy ziemskich, miłością do Krzyża, wyrzeczeniu, pokorze, radości, łagodności, prostocie, pokucie, wolności wewnętrznej, wierności Kościołowi i pracowitości.
Głębokie doświadczenie Boga przekłada się na pełną miłości służbę sióstr wszystkim ludziom, zwłaszcza ubogim, zaniedbanym, opuszczonym i pokrzywdzonym, w których rozpoznają osobę Pana Jezusa. Poprzez swoje apostolstwo oraz świadectwo życia Ewangelią, gotowe nawet na męczeństwo, siostry pracują niestrudzenie na rzecz szerzenia Królestwa Bożego, aby doprowadzić wszystkich ludzi do miłości Boga.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi liczne żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, uczelnie wyższe, internaty, szkoły dla niepełnosprawnych i domy dziecka, angażuje się w ewangelizację i formację ludzi świeckich w parafiach i poprzez rekolekcje oraz w ramach duszpasterstwa więziennego, siostry posługują w służbie zdrowia w charakterze lekarek, pielęgniarek w szpitalach, przychodniach, hospicjach i ośrodkach zdrowia na wsiach, kształcą też przyszłe pielęgniarki, zajmują się edukacją zdrowotną, prowadzą domy opieki dla ludzi starszych. Ponadto troszczą się o ubogich i potrzebujących poprzez działalność charytatywną, głoszą także Dobrą Nowinę na misjach.Historia:
Franciszkanki Klaryski powstały z inspiracji bpa Charles’a Lavigne SJ, francuskiego misjonarza i wikariusza apostolskiego dla obrządku syro-malabarskiego w Kottayam w stanie Kerala w południowych Indiach.
Podczas swoich podróży duszpasterskich był on poruszony losem wielu ludzi niechcianych, chorych i opuszczonych. Wyraził wówczas pragnienie ustanowienia zgromadzenia sióstr, które zaopiekowałyby się niechcianymi ludźmi w społeczeństwie.
pięć z ośmiu sióstr założycielek
W tym samym czasie bp Lavigne opatrznościowo odwiedził parafię w Pala. Spotkał tam grupę ośmiu kobiet, tercjarek franciszkańskich, które prowadziły życie wspólne. Były to: s. Mariam Clara od Jezusa, s. Coletta od Jezusa, s. Agnes od Jezusa, s. Mariam Thresia od Jezusa, s. Mariam Magdalena od Jezusa, s. Margareetha od Jezusa, s. Mariam od Jezusa oraz s. Anna od Jezusa. Duchową opiekę nad nimi sprawował Puthenparampil Thommachan, człowiek świecki, również tercjarz franciszkański, który prowadził życie w radykalnym ubóstwie, podobnie jak św. Franciszek z Asyżu.
Kobiety te zwróciły się z prośbą do bpa Lavigne, o utworzenie dla nich zgromadzenia zakonnego. Pierwsze pytanie bpa brzmiało: czy byłyby gotowe zając się sierotami i niechcianymi ludźmi. Kobiety zgodziły się.
Zgromadzenie Franciszkanek Klarysek powstało w 1888 roku, pierwszy dom powstał w Changanassery. Przez długi czas klasztory zgromadzenia były od siebie niezależne. Dopiero w 1970 roku zmieniono strukturę zgromadzenia na typową dla wspólnot czynnych; wybrano wówczas pierwszą przełożoną generalną z zarządem, której podlegają wszystkie prowincje zgromadzenia.


Strony www:
http://fccongregation.org
Indie - prowincje i regiony: Bareilly, Bharananganam, Bhopal, Changanassery, Delhi, Eluru, Ernakulam, Hazaribag, Idukki, Imphal, Irinjalakuda, Jalandhar, Kanjirappally, Kothamangalam, Mananthavady, Noida, Pala, Palakkad, Rajasthan, Rajkot, Thalassery, Thamarassery, Thrissur, Thuckalay, Vijayawada25 października 2016

Adoratorzy Wieczyści Trójcy Świętej


Bractwo Adoratorów Wieczystych Trójcy Świętej (APST)
Fraternity of the Perpetual Adorers of the Holy Trinity
Fraternita degli Adoratori Perpetui della Santissima Trinità
Fraternidad de los Adoradores Perpetuos de la Santísima Trinidad
Bratstvo Trajni klanjatelji Presvetog Trojstva


Data i miejsce założenia:
2015 rok - Włochy

Liczba zakonników na świecie: * dane z 2016 roku
Adoratorzy Wieczyści Trójcy Świętej obecni są w krajach: Włochy.
Dom wspólnoty: Włochy (San Giuseppe della Chiusa)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany brązowym sznurem, brązowy szkaplerz z kapturem.Duchowość:
Adoratorzy Wieczyści Trójcy Świętej są wspólnotą o duchowości franciszkańskiej, która przyjmuje Świętą Ewangelię jako pierwszą regułę życia i podąża za Jezusem Chrystusem na drodze doskonałości chrześcijańskiej za przykładem św. Franciszka z Asyżu. Dzięki ofierze z własnego życia, bracia staja się uczestnikami miłości, jaką Syn darzy Ojca przez Ducha Świętego.
Zakonnicy pielęgnują ducha ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, pokory i przede wszystkim miłości do Boga i bliźniego, unikając jakiegokolwiek egoizmu i rozwijając wzajemną miłość i szacunek. Szczególne miejsce w życiu wspólnoty zajmuje duch pokuty i chrześcijańskiego wyrzeczenia a wraz z nim Sakrament Pokuty.
Życie modlitewne zakonników ma rys kontemplacyjny. Skupia się ono wokół Mszy Świętej, która najdoskonalej oddaje chwałę Świętej Trójcy oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, dlatego też liturgię zakonnicy celebrują z największym szacunkiem, miłością i starannością. Chwałę Bogu starają się oddawać także we wszystkich okolicznościach życia.
Zgromadzenie poświęcone jest Maryi, Matce Kościoła. Bracia czczą Jej Niepokalane Serce, mają też nabożeństwo do Najczystszych Rąk Maryi, będących znakiem Jej wyjątkowej wstawienniczej roli w Kościele. Adoratorzy chcą uczestniczyć w życiu Kościoła, poświęcając swoje życie dla zbawienia ludzi,
Patronami wspólnoty są: św. Franciszek z Asyżu, św. Klara, św. Ojciec Pio z Pietrelciny, św. Faustyna Kowalska, św. Leopold Mandić i św. Teresa z Avila.


Działalność:
Zakonnicy powołani są, aby głosić Dobrą Nowinę, idąc za przykładem św. Franciszka, szczególnie troszcząc się o ubogich, zmarginalizowanych i poranionych. Aktualnie przyjmują pielgrzymów w duchu chrześcijańskiej miłości i świadczą im duchową pomoc, zajmują się formacją ludzi świeckich w ramach prowadzonego przez siebie stowarzyszenia, ponadto propagują praktykę wieczystej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Historia:
Bractwo Adoratorów Wieczystych Trójcy Świętej narodziło się w 2015 roku we Włoszech w środowisku wiernych pochodzących z Chorwacji, w dniu obłóczyn pięciu pierwszych braci. Dom wspólnoty powstał w San Giuseppe della Chiusa. Obecnie jest ona prywatnym stowarzyszeniem wiernych w diecezji Triest. Równocześnie zaczęła kształtować się gałąź żeńska. Rok później pierwsze dwie siostry przyjęły habity zakonne.

Strony www:
http://adoratoriperpetui.eu

Filmy:

21 października 2016

Córki Dobrego Pasterza i Maryi Niepokalanej


Córki Dobrego Pasterza i Maryi Niepokalanej
Daughters of the Good Shepherd and Mary Immaculate
Figlie del Buon Pastore e di Maria Immacolata
Hijas del Buen Pastor y de María Inmaculada (Institución Cháritas)
Filhas do Bom Pastor e de Maria Imaculada
Filles du Bon Pasteur et de Marie Immaculée


Data i miejsce założenia:
1942 rok - Hiszpania

Założycielka:
m. María de Dios - Carmen Molleda GarcésLiczba sióstr na świecie: brak danych
Córki Dobrego Pasterza i Maryi Niepokalanej obecne są w krajach: Hiszpania, Meksyk.
Dom generalny: każdy klasztor jest autonomiczny


Habit aktualny:

Czerwony habit ze szkaplerzem, na głowie biała toka i welon, przy boku różaniec.


Na co dzień używany także strój w kolorze białym.


Duchowość:
Córki Dobrego Pasterza i Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem kontemplacyjnym, którego głównym celem jest wieczysta adoracja i wynagradzanie Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, modlitwa w intencji panowania Jego miłości i miłosierdzia w świecie oraz w Kościele, a także za papieża i kapłanów.
Swoją misję w Kościele siostry rozumieją jako Ugaszenie pragnienia miłości Serca Jezusowego, który woła z Krzyża oraz z Eucharystii: Pragnę… Przejawia się to m.in. w życiu w zażyłości z Panem Jezusem Eucharystycznym z głęboką, pełną prostoty wiarą.
Oprócz adoracji ważne miejsce w duchowości wspólnoty zajmuje nabożeństwo do Matki Bożej oraz miłość do Kościoła, szczególnie do papieża i kapłanów.
Pomimo kontemplacyjnego powołania siostry nie żyją w odosobnieniu klauzury lecz podejmują się w pewnym zakresie apostolstwa, które zgodnie z charyzmatem założycielki ma mieć charakter dobroczynny.Działalność:
W Hiszpanii siostry prowadzą przedszkole dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących oraz opiekują się osobami w podeszłym wieku. W Meksyku włączają się w duszpasterstwo parafialne poprzez katechizacje, rekolekcje, duszpasterstwo powołaniowe.


Historia:
Założycielką zgromadzenia jest m. María de Dios - Carmen Molleda Garcés. Początkowo wstąpiła do Karmelu, czasowo musiała opuścić go z powodów zdrowotnych. Wtedy właśnie dojrzało w jej duszy powołanie do założenia nowej wspólnoty zakonnej poświęconej wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji szerzenia miłości i miłosierdzia w świecie oraz za papieża i kapłanów.
W 1942 roku w Avila w Hiszpanii przy pomocy miejscowego biskupa założyła zgromadzenie, które początkowo nazwane zostało Instytucja Cháritas, Aktualnie na świecie istnieją dwa klasztory zgromadzenia: w Avila w Hiszpanii oraz w Rioverde w Meksyku.


Strony www:
www.hijasdelbuenpastorydemariainmaculada.com