10 lipca 2009

Zakony Syryjskie

.
Kościół Syryjski - zwany także Kościołem Jakobickim pozostaje w unii z Kościołem Katolickiem od XVIII wieku. W liturgii używa rytu antiocheńskiego.
Liczy ok. 160 tys. wiernych. Siedziba władz Kościoła znajduje się w Bejrucie w Libanie.


Zgromadzenia męskie:

Brak dokładnych danych - w 2008 roku Kościół liczył 18 zakonników.


Zgromadzenia żeńskie:

Efremitki
ss. Matki Bożej Eucharystii

Brak dokładniejszych danych - w 2008 roku Kościół liczył 59 sióstr zakonnych.
.
.
.