10 lipca 2009

Zakony Melchickie

.
Kościół Melchicki - pozostaje w jedności z Kościołem Katolickim od 1709 roku. Należy do grupy kościołów greckokatolickich. W liturgii używa rytu bizantyjskiego.

Liczy ok. 1,6 mln. wiernych żyjących głównie w Libanie i Syrii, Ziemii Świętej. Siedziba patriarchy melchickiego znajduje się w Damaszku w Syrii.


Zgromadzenia męskie:

Bazylianie Alepińscy
Bazylianie św. Jana Chrzciciela
Bazylianie Salwatorianie
Misjonarze św. Pawła z Harrisa
Synowie Miłosierdzia Krzyża


Zgromadzenia żeńskie:

Bazylianki Alepińskie
Bazylianki Salwatorianki
Bazylianki Soarytki
Córki Miłosierdzia Krzyża
Karmelitanki Bogarodzicy od Jedności (mniszki)
ss. Matki Bożej Dobrej Służby
Misjonarki Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Zobacz Mszę Świętą (Boską Liturgię) w obrządku melchickim:

część I: www.youtube.com/watch?v=uzUV9RfXUZk
część II: www.youtube.com/watch?v=4CFTG6nKR4c
część III: www.youtube.com/watch?v=YDXsPbvL2uU