28 kwietnia 2017

Misjonarki Jezusa


Wspólnota Misyjna Jezusa (CMJ)
Missionary Community of Jesus
Comunità Missionaria di Gesù
Comunidad Misionera de Jesús
Comunidade Missionária de Jesus
Communauté Missionnaire de Jésus
Missionsgemeinschaft von Jesus

Data i miejsce założenia:
2002 rok - Paragwaj

Założyciel:
ks. Jorge Miguel Martinez
Liczba sióstr na świecie: brak danych
Misjonarki Jezusa obecne są w krajach: Paragwaj.
Dom generalny: Paragwaj (Hernandarias)


Habit aktualny:

Czarny habit ze szkaplerzem przepasany czarnym paskiem, biały kołnierzyk, na głowie biały czepek i czarny welon z białą wypustką,
na piersi zawieszony krzyżyk.


Dopełnieniem stroju jest biały płaszcz chórowy,Duchowość:
Wspólnota Misyjna Jezusa powołana jest, aby służyć Kościołowi, głosząc królestwo Jezusa Chrystusa wśród tych, którzy są najdalej od Boga. W pierwszej kolejności wśród chrześcijan, którzy utracili wiarę, następnie wśród chrześcijan „letnich”, którzy utracili nadzieję i miłość. Siostry są też gotowe do pracy w krajach misyjnych, gdzie istnieje potrzeba implantatio Ecclesiae – czyli budowania Kościoła. Każda Misjonarka Jezusa stara się nieść wszystkim ludziom światło Słowa Bożego, troszcząc się przede wszystkim o ich zbawienie wieczne. Charyzmat ten zakłada też nieustanną gotowość czynić to, czego Kościół od nich oczekuje, aby przez to służyć Najwyższemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.
Duchowość zgromadzenia sprowadza się do gorącego nabożeństwa do Krzyża Chrystusowego, cechuje się też duchem samozaparcia oraz prowadzeniem intensywnego życia modlitewnego: wspólnotowej Liturgii Godzin, lectio divina i duchownego czytania, różańca, codziennej adoracji eucharystycznej, a nade wszystko gorliwego uczestnictwa w Ofierze Mszy Świętej, która sprawowana jest z wielką czcią i starannością w obu formach rytu rzymskiego – posoborowej i przedsoborowej. Ważna jest również wierność nauczaniu Kościoła Katolickiego.
Głównymi patronami zgromadzenia są: św. Paweł Apostoł i św. Teresa od Dzieciątka Jezus.Działalność:
Wspólnota Misyjna Jezusa jest zaangażowana w głoszenie Słowa Bożego w różnych formach: głoszenie rekolekcji i misji ludowych, prowadzenie ćwiczeń duchowych, katechizację, edukację i formację chrześcijańską oraz liturgiczną, za pomocą środków masowego przekazu - radio, internet, telewizja, wydawnictwa oraz przez pełnienie uczynków miłosierdzia.Historia:
Misjonarki Jezusa to żeńska gałąź Wspólnoty Misyjnej Jezusa, która skupia w sobie także gałąź męską – księży i seminarzystów oraz gałąź świeckich – osoby samotne i małżeństwa. Wszystkie żyją wspólnym charyzmatem, który realizują według własnego stanu życia. Każda z nich jest niezależna od siebie, jednak ściśle współpracują ze sobą w działalności apostolskiej.
Wspólnota powstała w 2002 roku w Paragwaju w mieście Ciudad del Este. Założył ją ks. Jorge Miguel Martínez, aby głosić Słowo Boże ludziom oddalonym od Boga. Została ona uznana przez władze kościelne jako publiczne stowarzyszenie wiernych.
Duchowość wspólnoty ma związek ze sposobem kierowania diecezją Ciudad del Este przez jej ówczesnego biskupa oraz z formacją seminaryjną kleryków w miejscowym seminarium, którą odbył również założyciel. Biskup kładł szczególny nacisk na wierność Magisterium Kościoła, dystansując się od teologii wyzwolenia, do której sympatię przejawia część paragwajskiej hierarchii i duchowieństwa. Ponadto przywracał w diecezji dyscyplinę życia kapłańskiego oraz należną cześć sprawowaniu liturgii Mszy Świętej, a także znacznie rozszerzył możliwość sprawowania w parafiach przedsoborowej liturgii Mszy Świętej, zgodnie z zasadami i w duchu papieskiego Motu Proprio Summorum Pontificum, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju i promocji życia liturgicznego. Działania te w naturalny sposób wpłynęły więc na duchowy kierunek zgromadzenia.Dom generalny:
Comunidad Misionera de Jesús
Paraguay Y Jamaica Barrio Las Américas (Área 6)
Hernandarias
7220