20 grudnia 2009

ss. Ofiarowania NMP z St John's


Aktualnie zgromadzenie nie istnieje.

Siostry Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PBVM)
Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary  
(Presentation Sisters of St John's, Presentation Sisters of Newfoundland) 
Hermanas de la Presentación 
Irmãs da Apresentação
Sœurs de la Présentation
Suore della Presentazione
inna nazwa: ss. Ofiarowania z Nowej Fundlandii

Data i miejsce założenia:
1833 rok – Kanada
Data likwidacji: 2015 rok

Założyciel:
Wspólnota wyłoniła się ze zgromadzenia, które założyła m. Nano Nagle w 1775 w Irlandii. 

Liczba sióstr w chwili likwidacji: brak danych 
Siostry Ofiarowania z St John’s obecne były w krajach: Kanada, USA, Dominika, Antigua i Barbuda. 
Dom generalny: Kanada (St John’s) 

Habit historyczny:-----------------------------------


-----------------------------------
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia opierała się kontemplacji, życiu we wspólnocie, czynieniu miłosierdzia oraz radosnej i wielkodusznej służbie Bogu i człowiekowi zwłaszcza ubogiemu. W swojej posłudze siostry starały się kształtować społeczeństwo oparte na poszanowaniu ziemi, praw ludzkich, sprawiedliwości ekonomicznej dla wszystkich a szczególnie dla kobiet i dzieci.
.
Działalność:
Siostry Ofiarowania z St John’s m.in. niosły pomoc kobietom z problemami, opiekowały się starszymi i samotnymi, prowadziły domy dla szukających możliwości wyciszenia się, kontemplacji oraz nabrania sił duchowych oraz pogłębienia relacji z Bogiem. Prowadziły także ośrodek dla osób chorych umysłowo. Przy zgromadzeniu działało stowarzyszenie ludzi świeckich, którzy włączali się w misję sióstr.
.
Historia:
Początki zgromadzenia wiążą się z osobą matki Nano Nagle, która założyła zgromadzenie Sióstr Ofiarowania w 1775 roku w Irlandii, poświęcone edukacji katolickiej i pomocy najuboższym.
W 1833 roku cztery zakonnice: przełożona Bernard Kirwan oraz Magdalen O’Shaughnessy, Xavier Maloney i Xaverius Lynch przybyły z Irlandii do St John’s w Nowej Fundlandii w Kanadzie na zaproszenie bp Michaela Fleminga w celu założenia szkoły dla poprawienia warunków edukacyjnych miejscowych dziewcząt. Z czasem wspólnota nowofundlandzka usamodzielniła się od zgromadzenia irlandzkiego. 
m. Bernard Kirwan
W 2015 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej siostry z powrotem przyłączyły się do irlandzkiego zgromadzenia Sióstr Ofiarowania NMP, stając się jedną z jego prowincji. Tym samym Siostry Ofiarowania NMP z St. John's jako osobne zgromadzenie zakonne oficjalnie przestały istnieć.

Strony www:
www.presentationsisters.ca

Aktualizacja: 13.07.2012
Aktualizacja: 16.09.2014
.
.
.

10 grudnia 2009

Baptystynki


Zgromadzenie Sióstr Świętego Jana Chrzciciela (CSJB lub CSGB) 
Congregatio Sororum a Sancto Joannus Baptista
Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista (Battistine)
Congregation of the Sisters of St. John the Baptist (Baptistines, Baptistine Sisters)
Congregación de Hermanas de San Juan Bautista (Bautistinas)

Congregação das Irmãs de São João Batista (Batistinas)
Congrégation des Soeurs de Saint-Jean-Baptiste (Soeurs Baptistines)
Schwestern vom hl. Johannes dem Täufer (Baptisterinnen)

Data i miejsce założenia:
1878 rok – Włochy 

Założyciele:
bł. Alfonso Maria Fusco
m. Maddalena Caputo Liczby: 831 sióstr na świecie; (Polek 27; w Polsce ok.10)
Baptystynki obecne są w krajach: Polska, Włochy, Mołdawia, USA, Kanada, Brazylia, Chile, Argentyna, Meksyk, Zambia, RPA, Madagaskar, Malawi, Indie, Filipiny, Korea Płd.,
Dom generalny: Włochy (Rzym)

.
Habit aktualny:

Biała bluzka, czarna kamizelka, czarna spódnica, na głowie prosty czarny welon z białą wypustką, na piersi krzyż.
W Indiach możliwy jednolity świecki strój - tradycyjne sari, na piersi krzyż.


Habit historyczny:

Duchowość:
Baptystynki za przykładem swojego patrona św. Jana Chrzciciela starają się “przygotować drogę Panu”, usuwając wszystko co mogłoby być przeszkodą w przyjęciu Słowa Bożego przez człowieka. Siostry w swoim życiu pragną naśladować Jezusa Nazarejczyka w czynieniu dobra zwłaszcza tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Duchowość zgromadzenia charakteryzuje bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność oraz apostolska gorliwość w radosnym poświęceniu się na rzecz ubogich. Baptystynki codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, odmawiają Liturgię Godzin, różaniec, praktykują medytację, pogłębiają duchowość poprzez dni skupienia i rekolekcje. Patronami zgromadzenia oprócz św. Jana Chrzciciela są: Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, Matka Boża Bolesna oraz św. Józef. Działalność:
Zgromadzenie otacza swoją troską głównie dzieci i młodzież, zwłaszcza najuboższą. Siostry pracują w szkołach różnego typu, żłobkach, sierocińcach. Ponadto pomagają w pracy duszpasterskiej w parafiach, posługują w szpitalach, opiekują się starszymi, upośledzonymi, niepełnosprawnymi; pracują na misjach. 

Bez welonów nowicjuszki
Historia:
Bł. Alfonso Maria Fusco jeszcze jako kleryk miał sen, w którym Jezus z Nazaretu wzywa go do założenia instytutu do opieki nad osieroconymi dziećmi. Będąc proboszczem w małej miejscowości Angri widział jak matki zostawiały swoje dzieci na długie godziny pracy, by zapewnić im wyżywienie i odzienie. Widok ten poruszył kapłana. Zgromadził kilka pobożnych kobiet z Maddaleną Caputo na czele, kobietą o silnej motywacji oddania swojego życia Bogu na drodze życia zakonnego, które zobowiązały się opiekować i wychowywać dzieci, dając w 1878 roku początek nowemu zgromadzeniu. 
Baptystynki w Polsce obecne są w trzech domach: w Pasierbcu koło Limanowej w diecezji tarnowskiej, w Lublinie oraz Krakowie.

Strony www:
Włochy: www.battistine.it
USA: www.baptistines.org
Brazylia:  www.csjbbrasil.com.br
Filipiny:  http://csjbphil.tripod.com/
http://sites.google.com/site/baptistinesphil/founder-s-page-1

Aktualizacja: 26.09.2012
.
.
.