28 stycznia 2020

Służebnice Domu Bożego


Służebnice Domu Bożego (ADD)
Ancillae Domus Dei
Handmaids of the House of God (ADD Sisters, Domus Dei Sisters)
Ancelle della Casa di Dio (Suore Domus Dei)
Siervas de la Casa de Dios (Hermanas Domus Dei)
Servas da Casa do Deus (Irmãs Domus Dei)
Serviteurs de la Maison de Dieu (Sœurs Domus Dei)

Data i miejsce założenia:
1978 rok - Filipiny

Założyciel:
bp Nicolas Mondejar
Liczba sióstr na świecie: 36  * dane z 2015 roku
Służebnice Domu Bożego obecne są w krajach: Filipiny
Dom generalny: Filipiny (Romblon)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Habit aktualny:

Niebieski habit z białym kołnierzykiem, niebieski welon z białą wypustką, na piersi zawieszony medal.

Używany również habit biały z niebieskim welonem.
Na co dzień możliwa niebieska bluzka i spódnica z niebieskim welonem.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Duchowość:
Powołanie Służebnic Domu Bożego polega na uobecnianiu Jezusa Chrystusa w świecie i przenikaniu go wartościami chrześcijańskimi poprzez dawanie świadectwa życia całkowicie oddanego Bogu i bliźnim, naśladując Pana Jezusa, który z miłości do ludzkości stał się Sługą posłanym przez Ojca, aby głosić Królestwo Boże w miastach i wsiach, a który również posłał swoich apostołów i uczniów, aby głosili Dobrą Nowinę. Tak więc i siostry są posyłane przez Kościół dla ewangelizacji, szczególnie ludzi ubogich, zamieszkujących najodleglejsze obszary i miejsca, w których obecność Kościoła nie jest jeszcze dostateczna. Zgromadzenie ma charakter wyraźnie apostolski. Duch sióstr cechuje się prostotą, radością, poświęceniem i dyspozycyjnością wobec potrzeb duszpasterskich. W ten sposób siostry chcą służyć Domowi Bożemu, który widzą w członkach Kościoła.


Duchowość wspólnoty nawiązuje do wzoru, jaki pozostawiła Najświętsza Maryja Panna, szczególnie w tajemnicy Zwiastowania – wierna i posłuszna Służebnica, ufna, skromna i pełna prostoty. Maryja stała się Domus Dei - Domem Syna Bożego na 9 miesięcy po Zwiastowaniu i świątynią Ducha Świętego.
Ponadto zgromadzeniu bliskie są cechy duchowości ignacjańskiej: poszukiwanie chwały Bożej, posłuszeństwo, pokora, szukanie woli Bożej poprzez rozeznawanie okoliczności życia, praktyka 30-dniowych rekolekcji ignacjańskich.
Jako Dom Boży siostry postrzegają również cały świat stworzony i wszystko, co w nim jest, dlatego starają się odnajdywać Boga i chwalić Go w pięknie stworzenia, szanować je i uczynić gotowym na przyjęcie Pana.
Służebnice Domu Bożego żyją w ubóstwie ewangelicznym prowadząc prosty styl życia i zadowalając się tym, co jest konieczne, aby przez to lepiej służyć ludziom ubogim. Siostry pragną dzielić się tym, co mają i odpowiedzialnie gospodarować tym, co od Boga otrzymują. Głoszą tym samym, że Bóg jest ich jedynym, prawdziwym skarbem. Ubóstwo jest wyrazem całkowitego daru z siebie dla Boga. Odrywają serca od wszystkiego, co może przeszkadzać w kochaniu Pana Jezusa, aby mogły być bliżej Niego i gorliwiej Mu służyć.

Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia skupia się na ewangelizacji polegającej na wspieraniu ludzi świeckich w ich uczestnictwie w życiu i misji Kościoła, angażowanie młodzieży w działalność Kościoła, wzmacnianie poczucia bycia Kościołem, siostry pomagają rozważać Słowo Boże w małych grupach lub wspólnotach, dążą do wzrostu świadomości znaczenia liturgii, angażują się także w działania mające na celu usunięcie niesprawiedliwych i dyskryminujących struktur i praktyk społecznych.

Historia:
Założenie Służebnic Domu Bożego było motywowane dwoma kwestiami związanymi z doświadczeniami duszpasterskimi bpa Nicolasa Mondejara w diecezji Romblon na Filipinach. Pierwsza to potrzeba zwiększenia opieki duszpasterskiej wśród wiernych zamieszkujących odległe tereny, przede wszystkim w zakresie nauczania podstaw wiary katolickiej, a druga to świadomość, że kapłani nie są w stanie zapewnić tam dostatecznej opieki z powodu obowiązków związanych z duszpasterstwem parafialnym.
Bp Mondejar szukał różnych zgromadzeń dla swojej diecezji, ale bez większego powodzenia. Doszedł więc do wniosku, że dobrym rozwiązaniem byłoby ustanowienie nowej lokalnej wspólnoty zakonnej. Rozpoczął więc poszukiwania kandydatek i znalazł je pośród jedenastu młodych kobiet z Romblon. W 1978 roku stały się one zalążkiem Służebnic Domu Bożego.

Strony www:
http://addcyn98-handmeyden.blogspot.com20 stycznia 2020

Misjonarze Jezusa i Maryi


Misjonarze Jezusa i Maryi (MJM)
Missionaries of Jesus and Mary
Missionari di Gesù e Maria
Misioneros de Jesús y de María
Missionários de Jesus e Maria
Missionnaires de Jésus et de Marie
Missionare von Jesus und Maria

Data i miejsce założenia:
1993 rok - Meksyk

Założyciele:
o. Fray Raymundo Reyna Esteban
m. Arely Marroquín Aguirre


Liczba zakonników na świecie: 13 (w tym 4 kapłanów)  * dane z 2018 roku
Misjonarze Jezusa i Maryi obecni są w krajach: Meksyk.
Dom generalny: Meksyk (Tijuana)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Habit aktualny:

Biały habit przepasany niebieskim (nowicjusze białym) pasem z trzema ukośnymi białym paskami na opadającym końcu, biały szkaplerz i kaptur, na piersi wyszyty znak zgromadzenia.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Duchowość:
Istnienie zgromadzenia jest odpowiedzią na zaproszenie Kościoła do Nowej Ewangelizacji. Charyzmat wspólnoty to modlitwa i głoszenie, według słów z Dziejów Apostolskich: My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa (Dz 6, 4). Ma to na celu pracę dla Kościoła katolickiego w misji zbawienia dusz, która według Katechizmu Kościoła Katolickiego musi być najwyższym prawem w Kościele (KKK 1752).
Modlitwa znajduje szczególny wyraz we wspólnocie adoracji eucharystycznej. Duchowość ta zakorzeniona jest w Chrystusie adorującym Ojca oraz w Chrystusie będącym Ewangelią Ojca. Głoszenie natomiast to niesienie człowiekowi przesłania, że Bóg jest Miłością i kocha człowieka, co jest syntezą całej Ewangelii. Głoszenie to ma odbywać się wszelkimi możliwymi środkami, a szczególnie poprzez środki masowego przekazu.


Działalność:
Obecnie podstawową działalnością Misjonarzy Jezusa i Maryi jest prowadzenie katolickiej stacji telewizyjnej i rozgłośni radiowej o nazwie Monte Maria oraz ewangelizacja za pośrednictwem internetu.

Historia:
Zgromadzenie powstało jak odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, nowej w żarliwości, w metodach, w wyrażeniu. Założyli je - męską i żeńską gałąź - o. Fray Raymundo Reyna Esteban oraz m. Arely Marroquín Aguirre w 1993 roku w mieście Tijuana w Meksyku. Rok później wspólnota uzyskała pierwsze zatwierdzenie przez miejscowego biskupa, a podjęta przez założycieli posługa otrzymała jego błogosławieństwo.Dom generalny:
Misioneros de Jesús y de María
Calle 3 de Octubre No. 16135
Col. 3 de Octubre
C.P. 22680 Tijuana, B.C.