29 lipca 2011

Służebnice Niepokalanej Panny Maryi


Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi (SSMI)
Congregatio Sororum Servularum Beatissimae Virginis Mariae Immaculatae
Congregation of the Sisters Servants of Mary Immaculate
Congregazione delle Suore Ancelle della Beata Vergine Maria Immacolata
Congregación de las Hermanas Siervas de María Inmaculada

Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada  
Congrégation des Soeurs Servantes de Marie Immaculée
Kongregation der Dienerinnen der Unbefleckten Jungfrau Maria
Се́стри-Служе́бниці Пренепоро́чної Ді́ви Марі́ї

Zgromadzenie greckokatolickie obrządku bizantyjsko-ukraińskiego

Data i miejsce założenia:
1892 rok - Ukraina

Założyciele (od lewej):
bł. Jozafata Michalina Hordaszewska
o. Jeremiasz Łomnicki OSBM
ks. Cyryl Sielecki


Liczba sióstr na świecie: 814  (w Polsce: 61)  * dane z 2008 roku
Służebnice Niepokalanej Panny Maryi obecne są w krajach: Polska, Ukraina, Kazachstan, Słowacja, Serbia, Niemcy, Francja, Włochy, USA, Kanada, Brazylia, Argentyna, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

W Europie: długi granatowy habit ze szkaplerzem wyciętym w szpic z białą wypustką, na głowie czarny welon z białą wypustką , na piersi krzyżyk na łańcuszku. W USA i Ameryce Płd.: granatowy habit długości ¾, bez szkaplerza, żakiet, czarny welon z białą wypustką
W Kanadzie: granatowy habit długości ¾, ze szkaplerzem, granatowy welon z białym paskiem

Nowicjuszki: habit bez szkaplerza
i krzyżyka na piersi.
Na co dzień możliwy habit szary.


Habit historyczny:

Granatowy habit ze szkaplerzem, czarny welon.


---------------------------------------


---------------------------------------


 ---------------------------------------Duchowość:
Zgromadzenie opiera swoją duchowość na naukach wschodnich Ojców Kościoła oraz bizantyjsko-ukraińskiej tradycji liturgicznej, nabożeństwa odprawiane są także w tym obrządku.
Charakterystycznymi elementami duchowości Służebnic jest pragnienie pójścia za Chrystusem, radosnego przyjmowania wszystkich trudności dnia codziennego, naśladowania Go w myślach, słowach i czynach w czym pomaga im codzienne czytanie i medytacja Słowa Bożego. Księga Ewangelii jest więc pierwszym prawem życia w zgromadzeniu.
Wpatrzone w przykład Matki Bożej żyją trzema ślubami zakonnymi, starając się zwłaszcza o trzy cnoty: cichość, pokorę i miłość siostrzaną.Działalność:
Swoją pracą apostolską siostry uwielbiają Boga oraz Matkę Bożą Niepokalaną poprzez wychowanie dzieci i młodzieży w ramach katechizacji oraz w prowadzonych przez zgromadzenie szkołach, opiekują się chorymi, prowadzą domy dla osób starszych, troszczą się o piękno świątyń, szyją szaty liturgiczne, pracują także w instytucjach Kościoła Greckokatolickiego. Historia:
Początki zgromadzenia związane są z misjami parafialnymi głoszonymi w małej wiosce Żużelany znajdującej się na terenie obecnej Ukrainy,przez bazylianina o.Jeremiasza Łomnickiego, w czasie których grupa młodych kobiet przedstawiła ojcu swoje pragnienie wstąpienia do zakonu, nie wiedziały jednak jak i gdzie to uczynić. Zakonnik rozpoznał, że nadszedł odpowiedni moment na rozpoczęcie nowej wspólnoty zakonnej, poświęconej pracy apostolskiej wśród greckokatolickich mieszkańców ówczesnej Galicji.
Jedną z osób chcących poświęcić się służbie Bożej była Michalina Hordaszewska, która z całą gorliwością podjęła się zadania zorganizowania zgromadzenia. Do współpracy włączył się także lokalny kapłan ks. Cyryl Sielecki, który zgodził się przyjąć w swojej parafii młodą wspólnotę oraz otoczyć ją duchową opieką.
Założone w 1892 roku Służebnice Niepokalanej Panny Maryi stały się pierwszym czynnym zgromadzeniem w obrządku bizantyjsko-ukraińskim.Strony www:
Polska: http://sluzebnice.pl/index.php/zgromadzenie
Dom generalny: www.sisterssmi.org
Ukraina: http://sluzhebnyci.blogspot.com
Słowacja: www.sluzobnice.sk
USA: www.ssmi-us.org
Kanada: www.ssmi.org
Brazylia: www.irmasmi.com.br
Adresy klasztorów w Polsce: link

Aktualizacja: 18.11.2014


27 lipca 2011

Słudzy Pocieszyciela

.
Zgromadzenie Sług Pocieszyciela (SP)
Servi Sancti Paracliti
Congregation of the Servants of the Paraclete
Congregazione dei Servi del Paraclito
Congregación de Siervos del Paráclito
Congregação dos Servos do Paráclito
Congrégation des Serviteurs du Paraclet
Kongregation der Diener des Heilgen Paraklet
Zgromadzenie złożone z księży i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
1947 rok - USA

Założyciel:
o. Gerald FitzgeraldLiczby:34 , w tym 18 kapłanów *dane z 2005 roku
Słudzy Pocieszyciela obecni są w krajach: USA, Filipiny, Wietnam.
Dom generalny: Filipiny (Tagaytay)

Habit aktualny:

Szary habit przepasany czarnym paskiem z różańcem, szary szkaplerz z kapturem, na piersi po lewej stronie znak zgromadzenia symbolizujący Ducha Świętego

Duchowość:
Duchowość zgromadzenia związana jest z tradycją karmelitańską, która przejawia się w poszukiwaniu jedności z Bogiem ponad wszystko na wzór św. Teresy z Avila, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz s. Elżbiety od Trójcy Świętej. Dążenie to umacniają składane śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Życie modlitewne zgromadzenia skupia się wokół codziennej Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, Liturgii Godzin oraz modlitwy wspólnotowej, do której zaproszeni są także mieszkańcy prowadzonych przez braci domów. Ważnym elementem jest również modlitwa za kapłanów.
Powołaniem braci jest bycie sługami wiernymi Duchowi Świętemu, który jako Jedyny prowadzi do prawdy i potrafi napełnić swoją uzdrawiającą miłością. Aspekt służby widoczny jest nawet w terminologii: przełożeni w zgromadzeniu nazywają się sługami, a przełożony generalny: sługą generalnym. 

Działalność:
Prace podejmowane przez zgromadzenie skupiają się wyłącznie na niesieniu pomocy księżom i braciom zakonnym przeżywającym trudności w powołaniu m.in. uzależnionym od alkoholu czy pogrążonym w depresji, mającym trudności z zachowaniem celibatu, a nawet osobom z zaburzeniami seksualnymi, w prowadzonych przez zgromadzenie domach pomocy. Bracia wykorzystują wszelkie środki dostępne w medycynie, psychoterapii, poradnictwie. Jednak podstawą całego leczenia i pomocy jest odnowienie więzi z Bogiem, dopiero później zapewnienie poczucia zrozumienia i braterstwa pośród współbraci oraz profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Wiąże się to z przekonaniem, że wszelkie uzdrowienie pochodzi ostatecznie od Chrystusa.


Historia:
Narodziny specyficznego charyzmatu Zgromadzenia Sług Pocieszyciela poprzedził szereg zdarzeń, których doświadczył jego założyciel o. Gerald Fitzgerald w swoim kapłańskim posługiwaniu. Pierwsze miało miejsce, gdy na plebanię o. Geralda będącego proboszczem, pewnego zimowego wieczoru zapukał bezdomny mężczyzna prosząc o posiłek. Po jego spożyciu, odchodząc mężczyzna wyznał, że kiedyś był księdzem. Spotkanie z kapłanem, który opuścił służbę, a dziś żył jako żebrak sprawiło ogromne wrażenie na o. Gerladzie. Od tego czasu zaczął on dostrzegać, że wielu z jego współbraci w kapłaństwie przeżywa różnego rodzaju kryzysy, doprowadzające nieraz do porzucania swojego powołania.
Niedługo po tym wydarzeniu o. Gerald, wstąpił do Zgromadzenia Krzyża Świętego w 1933 roku. Nieustannie towarzyszyło mu pragnienie otwarcia domu dla księży w kryzysie, w którym mogliby znaleźć pomoc, co jednak nie było możliwe, ponieważ tego typu posługa nie mieściła się w charyzmacie zgromadzenia, którego był członkiem. W czasie II Wojny Światowej został kapelanem wojskowym służąc amerykańskiej armii w czasie działań wojennych. I tu ponownie spotkał się z księżmi, którzy w skutek tragicznych doświadczeń wojennych oddalali się od swojego powołania i wiary.
Po powrocie z wojny za radą i pozwoleniem swoich przełożonych podjął zdecydowane działania w celu założenia nowego zgromadzenia. W tym celu zwrócił się listownie do czterech biskupów, przedstawiając im swoje pragnienie. Odpowiedź przyszła tylko jedna od arcybiskupa Santa Fe. Z jego pomocą, w 1947 roku udało się nabyć stary zajazd w Jemez Springs w stanie Nowy Meksyk, który stał się kolebką Sług Pocieszyciela. Dziś wspólnota jest zgromadzeniem na prawie papieskim.

Strony www:
www.theservants.org

Aktualizacja: 14.11.2014


10 lipca 2011

ss. św. Rity

.
Zgromadzenie Sióstr św. Rity (OSA)
Congregatio Sororum Sancta Rita
Kongregation der Ritaschwestern
Congregation of the Sisters of Saint Rita
Congregazione delle Suore di Santa Rita
Congregación de Hermanas de Santa Rita
Congregação das Irmãs de Santa Rita
Congrégation des Soeurs de Sainte-Rita

Data i miejsce założenia:
1911 rok - Niemcy

Założyciel:
o. Hugolinus Dach OSALiczba sióstr na świecie: 110 
Siostry św. Rity obecne są w krajach: Niemcy, Szwajcaria, USA.
Dom generalny: Niemcy (Würzburg)

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi znak zgromadzenia: przełamany krzyż z różą – symbolem św. Rity – oznaczającą połączenie radości z cierpieniem.
Możliwy także habit szary lub biały.


Pojedyncze siostry noszą czarny welon do świeckiego ubrania, albo nie chodzą w habitach w ogóle.Habit historyczny:


----------------------------------
Duchowość:
Siostry św. Rity starają się podążać śladami swojej patronki, św. Rity z Cascii, poprzez oferowanie swojej pracy opiekuńczej osobom w potrzebie. Kładą szczególny nacisk na prowadzenie głębokiego życia duchowego, wystrzegając się powierzchowności w nim, dlatego modlitwa zajmuje istotne miejsce w ich życiu. Wszystko co robią wypływa z modlitwy, która ma być żywą rozmową z Bogiem. 
Siostry żyją według reguły św. Augustyna. Zgodnie z augustiańską zasadą by być jednego serca i jednego ducha na drodze do Boga, zgromadzenie dużą uwagę przywiązuje do życia we wspólnocie, odmawiając wspólnie modlitwy Liturgii Godzin, uczestnicząc w Mszy Świętej, razem również spożywają posiłki oraz gromadzą się na rekreacji. 


Działalność:
Zgodnie ze swoim specyficznym charyzmatem zgromadzenia, którym jest opieka rodzinna, siostry starają się objąć troską te rodziny, w których pojawiła się trudność w zapewnieniu wystarczającej opieki któregoś z członków rodziny - zwłaszcza dzieci - przez samą rodzinę. W tym celu siostry prowadzą m.in. przedszkole, żłobek, świetlice dla dzieci, a także domy opieki dla osób starszych. Ponadto prowadzą dom rekolekcyjny gdzie można doświadczyć atmosfery skupienia i odbyć ćwiczenia duchowe, szczególnie ignacjańskie. W miarę możliwości starają się również pomagać ubogim. 
.

Historia:
Charyzmat zgromadzenia zrodził się z potrzeby jaką dostrzegł w swojej pracy duszpasterskiej jego założyciel augustianin o. Hugolinus Dach. Zauważył on trudną sytuację rodzin ówczesnego Würzburga, zwłaszcza matek, które opiekowały się swoimi dziećmi bez niczyjej pomocy, podczas gdy ich mężowie całe dnie spędzali w pracy starając się wyżywić rodzinę. Szczególnie trudne chwile przychodziły wraz z chorobą matki.
Ojciec Hugolinus pragnąc pomóc takim rodzinom postanowił założyć nowe zgromadzenie zakonne, które starałoby się zaradzić tym właśnie potrzebom, co uczynił w 1911 roku wraz z pierwszymi pięcioma kandydatkami. Dziś siostry żyją w 8 domach w Niemczech i po jednym w Szwajcarii i USA.

Strony www:
Niemcy: www.ritaschwestern.de
USA: www.sistersofstrita.org

Filmy:

Część 1:

Część 3: www.youtube.com/embed/TSlalCsptvc

Aktualizacja: 10.11.2014