10 lipca 2009

Zakony Etiopskie

.
Kościół Etiopski - zwany także Koptyjskim Kościołem Katolickim w Etiopii pozostaje w jedności z Kościołem Katolickim od XIX wieku.
W liturgii używa rytu aleksandryjskiego.
Liczy ponad 500 tys. wiernych żyjących w Etiopii i Erytrei.

W Kościele Etiopskim pracuje ok. 50 zgromadzeń zakonnych. Zdecydowana większość z nich to zgromadzenia rzymsko-katolickie. Jedynie 3 zgromadzenia żeńskie zostały założone w Etiopii i zaaprobowane przez biskupów diecezji Etiopskiego Kościoła Katolickiego. Jednak brak danych czy są one związane z obrządkiem etiopskim czy rzymsko-katolickim. Są to:

Córki Maryi Niepokalanej
Franciszkanki Oblatki Maryi Niepokalanej
Służebnice Kościoła