29 czerwca 2018

Dominikanki Nauki Chrześcijańskiej


Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Nauki Chrześcijańskiej (OP)
Congregation of the Dominican Sisters of the Christian Doctrine
Congregazione delle Suore Domenicane della Dottrina Cristiana
Congrégation des de las Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana
Congregação das Irmãs Dominicanas da Doutrina Cristã
Congrégation des Soeurs Dominicaines de la Doctrine Chrétienne
Kongregation der Dominikanerinnen der christlichen Lehre


Data i miejsce założenia:
1948 rok - Meksyk

Założycielka:
m. Leonor Baqueriza FigueroaLiczba sióstr na świecie: brak danych
Dominikanki Nauki Chrześcijańskiej obecne są w krajach: Meksyk, Kolumbia, Peru, USA, Gwinea Równikowa, Nigeria.
Dom generalny: Meksyk (México)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany skórzanym paskiem, biały szkaplerz, na głowie czarny welon z białą wypustką, przy boku różaniec.
nowicjuszki
------------------------------------

Na co dzień używany także czarny lub biały bezrękawnik z białą bluzką,
na głowie czarny welon z białą wypustką, pod szyją przypięty znak zakonu dominikańskiego.
Możliwy również strój świecki.


Habit historyczny:

Duchowość:
Szczególnym celem zgromadzenia jest niesienie przesłania Jezusa Chrystusa ludziom ubogim moralnie, kulturowo bądź materialnie poprzez ewangelizację, katechizację, misje i pracę społeczno-wychowawczą wśród rodzin i osób, które najbardziej tego potrzebują. Czynią to na podobieństwo Pana, który również to czynił: …ubogim głosi się Ewangelię (Mt 11, 5).
Siostry prowadzą życie ewangeliczne pod spojrzeniem Maryi i w duchu św. Dominika. Aby być wiernymi swojemu powołaniu i charyzmatowi, dążą do jednomyślności we wspólnym życiu, wierności ślubom zakonnym, żarliwości w uczestnictwie w liturgii, szczególnie w Eucharystii i Liturgii Godzin oraz w osobistej modlitwie, w praktyce studium, wytrwałości w przestrzeganiu reguły zakonnej i posłudze apostolskiej. Apostolstwo zgromadzenia wyrasta z kontemplacji - cichej i osobistej modlitwy.
Duże znaczenie w codzienności Dominikanek ma siostrzana wspólnota, która jest zjednoczona miłością Chrystusa. Wspólnota jest miejscem pracy, modlitwy, studium.
Cnotami szczególnie cenionymi w zgromadzeniu są: miłość, szacunek, sprawiedliwość, pokora i prostota, współczucie i miłosierdzie, bezinteresowna służba i radość, wierność prawdzie.Działalność:
Ewangelizacja i katechizacja stanowią główne pole działalności apostolskiej Dominikanek Nauki Chrześcijańskiej. Ponadto działalność społeczno-wychowawcza w prowadzonych przez siostry przedszkolach, szkołach, świetlicach dla dzieci, pomoc rodzinom żyjącym w ubóstwie, praca misyjna. Celem apostolstwa sióstr jest pomoc w odkryciu i rozwinięciu nasienia Słowa Bożego, które ludzie noszą sami w sobie.


Historia:
Założycielka zgromadzenia m. Leonor Baqueriza Figueroa wychowywała się w rodzinie wrażliwej na potrzeby ubogich, jednak niezbyt religijnej. Jej rodzice wierzyli w Boga, ale nie chodzili do Kościoła. Gdy pewnego dnia otrzymała egzemplarz Ewangelii zaczęła czytać go z coraz większym zainteresowaniem. W ten sposób spotkała Chrystusa i zapragnęła dać poznać Go innym.
Leonor zaczęła katechizować pod kierownictwem Ojców Dominikanów, sama też została dominikańską tercjarką. Zakładała centra katechezy w ubogich dzielnicach miasta México. Podczas pracy katechetycznej bliżej zetknęła się z ludzką nędzą i tragicznymi warunkami życiowymi ludzi, którzy żyli niejednokrotnie w małych kartonowych domach, a tym co najbardziej ją bolało było rozpad rodziny, powszechny u ludzi ubogich.


Leonor do tej pory nigdy nie spotkała sióstr zakonnych i nic nie wiedziała o życiu w klasztorze, dlatego nie myślała o takiej drodze życia. Chciała tylko poświęcić się Panu mówiąc o Nim tym biednym ludziom i pomagać im wydostać się z materialnej nędzy. Jednak jej kierownik duchowy o. Joaquín Peñamaría OP dostrzegł w jej duszy inne plany Boże. Z pomocą kapłana zaczęła tworzyć nową wspólnotę zakonną.
Arcybiskup México pobłogosławił dzieło i zatwierdził je. Jako początek przyjmuje się rok 1948, gdy Leonor i kilka towarzyszek, podobnie jak ona tercjarek, przyjęła habit dominikański i zamieszkała w małym domku, żyjąc w radykalnym ubóstwie. W domu było tylko skromne łóżko dla każdej siostry, stół i sześć drewnianych stołków oraz to, co było konieczne do przygotowywania posiłków.


Strony www:
www.dominicasdc.org.mx
USA: www.dominicasddcnorteamerica.org10 czerwca 2018

ss. Boskiego Pasterza


Zgromadzenie Sióstr Boskiego Pasterza (SDS)
Congregation of the Sisters of the Divine Shepherd
Congregazione delle Suore del Divino Pastore
Congregación de las Hermanas del Divino Pastor
Congregação das Irmãs do Pastor Divino
Congrégation des Soeurs du Divin Pasteur
Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Hirten


Data i miejsce założenia:
1989 rok - Filipiny

Założyciel:
bp Cirilo R. AlmarioLiczba sióstr na świecie: 21
Siostry Boskiego Pasterza obecne są w krajach: Filipiny.
Dom generalny: Filipiny (Malolos City)


Habit aktualny:

Biały habit na głowie biały czepek i czarny welon z biała wypustką,
na piersi zawieszony krzyżyk.
Na co dzień używany także szary habit i czarny welon.
Duchowość:
Siostry Boskiego Pasterza mają potrójny cel: oddawać chwałę Bogu, uświęcić własne dusze oraz pomagać w osiągnięciu zbawienia innym, według charyzmatu zgromadzenia.
Inspiracją dla sióstr jest osoba Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Starają się one zanurzyć w Jego duchu, w modlitwie, pracy, miłości i cierpieniu objawionym w całym Jego życiu, w trosce o ludzi, szczególnie ubogich i potrzebujących. Znajduje to wyraz w zaangażowaniu zakonnic w zbawczą misję Kościoła poprzez charyzmat służby społecznej i dzieł charytatywnych. Siostry zobowiązują się dzielić miłością Boga, nauczać i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Działalność:
Aktualnie zgromadzenie prowadzi dom opieki dla osób starszych i umierających oraz ośrodek dla dzieci ulicy. Siostry posługują również chorym w szpitalach, odwiedzają więźniów przynosząc im Dobrą Nowinę, wspomagają ubogich, pracują w punktach Caritas, a także w domu biskupim i seminarium duchownym.


Historia:
Siostry Boskiego Pasterza są diecezjalnym zgromadzeniem zakonnymi założonym w 1989 roku w diecezji Malolos na Filipinach przez ordynariusza tej diecezji bpa Cirilo Almario. W formowaniu nowego zgromadzenia pomagały mu dwie zakonnice, które należały do Służebnic Najświętszej Trójcy.
Założyciel chciał, aby siostry zaangażowane były w służbę społeczną i podejmowały się prac charytatywnych. Ich pierwszym apostolstwem była posługa ludziom starszym i umierającym w Domu Emmaus w Caingin w mieście Malolos. Dwa lata po założeniu wspólnoty zakonnice podjęły się drugiego apostolstwa. Wraz z grupą wolontariuszy: lekarzy, dentystów i pielęgniarek pomagały ubogim uzyskać podstawową opiekę medyczną i otrzymać bezpłatne leki.
Pragnąc dalej służyć ubogim siostry docierały do ludzi zamieszkałych w biednych okolicach. Większość z nich nie chodziła do kościoła, więc siostry katechizowały ich.
Dom generalny:
Sisters of the Divine Shepherd
804 F.T. Reyes Street, Sto. Niño,
Malolos City, 3000 Bulacan
Philippines
Tel.: 044-794-0881 lub +639178011392
e-mail: sds_vocprom@yahoo.com