27 lutego 2016

Służebnice Wynagrodzicielki


Zgromadzenie Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa (AR)
Congregation of the Handmaids of Reparation of the Sacred Heart of Jesus
Congregazione delle Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù
Congregación de las Siervas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús
Congregação das Servas Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus
Congrégation des Servantes Réparatrices du Sacré Coeur de Jésus


Data i miejsce założenia:
1918 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Antonino CelonaLiczba sióstr na świecie: 168 (w Polsce: 3)  * dane z 2008 roku
Służebnice Wynagrodzicielki obecne są w krajach: Włochy, Polska, USA, Brazylia, Wybrzeże Kości Słoniowej.
Dom generalny: Włochy (Mesyna)


Habit aktualny:

Polska, Włochy, USA: Biały habit, na głowie czarny welon z biała wypustką, na piersi po lewej stronie przypięty znak zgromadzenia z wizerunkiem Serca Jezusowego i słowami: Maginficate Dominum Mecum.

W Afryce i Brazylii: habit i welon biały.


Habit historyczny:

Biały habit przepasany czerwonym sznurem, biały szkaplerz, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi znak zgromadzenia, przy boku różaniec.nowicjuszki
---------------------------------------------Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia obejmuje dwa wymiary: duchowy - polegający na wynagradzaniu wyrządzonych Bogu zniewag oraz apostolski - przejawiający się w trosce o zbawienie dusz.
Tak jak Pan Jezus nieustannie ofiaruje się Ojcu i oręduje za ludźmi u Niego, tak siostry łączą się z Chrystusem i codziennie ofiarują z Nim same siebie i cały świat, prosząc o wszystkie potrzebne łaski i miłosierdzie.
Siostry chcą ofiarowywać Bogu miłość w każdym momencie swojego życia. Konkretnym przejawem tej miłości jest wynagradzanie, wyrażane przede wszystkim przez wspólną i indywidualną wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, kult Najświętszego Serca Jezusa, kontemplację męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego. Źródłem duchowości wynagradzania jest postawa Chrystusa Kapłana i Ofiary, który ofiaruje się Ojcu i realizuje plan zbawienia. Każda siostra powołana jest, aby odwzorować to oddanie się, które Pan Jezus uczynił Ojcu z samego siebie.
Ponadto siostry wpatrzone są w Osobę Maryi, za przykładem której swoje powołanie wypełniają w duchu miłości, rozumianej jako służba Bogu i bliźnim.Działalność:
Wymiar apostolski swojego powołania Służebnice Wynagrodzicielki realizują w edukacji katolickiej, w przedszkolach, w pracy jako katechetki, opiekunki i wychowawczynie, animatorki grup duszpasterskich oraz w pracy misyjnej. W Polsce jedyny dom zgromadzenia znajduje się w Lublinie, gdzie siostry prowadzą rodzinny dom dziecka. Organizują też dla młodzieży spotkania formacyjne i rekolekcje.


Historia:
Kluczowym wydarzeniem mającym wpływ na założenie przez ks. Antonino Celona zgromadzenia Służebnic Wynagrodzicielek było trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło sycylijską Mesynę w 1903 roku. Zniszczyło ono miasto powodując nędzę duchową i materialną.
Widząc to ks. Celona postanowił dążyć do odnowy nie tylko materialnej, ale przede wszystkim duchowej człowieka. Rozumiał, że do tego celu potrzeba wielu wielkodusznych serc, gotowych poświęcić się Bogu i drugiemu człowiekowi. Najlepszy sposób do realizacji tego zadania widział w powołaniu udo życia nowej wspólnoty zakonnej, której głównym celem byłoby prowadzenie ludzi do zbawienia poprzez różne posługi: katechizowanie, pracę w parafiach, w szkołach, sierocińcach, pensjonatach i jadłodajniach dla ubogich.Służebnice Wynagrodzicielki powstały w 1918 roku w Mesynie, gdzie założono pierwszy klasztor, ale już rok wcześniej władze kościelne udzieliły zgody na narodziny nowego zgromadzenia.
Jego duchowość wynikała wprost z pobożności założyciela. Ks. Celona widział szczególną potrzebę wynagradzania Bogu za grzechy, odznaczał się też gorącą miłością do Eucharystii i taki też charakter nadał duchowości założonego przez siebie zgromadzenia. Encyklika Papieża Piusa XI z 1928 roku Miserentissimus Redemptor - O powszechnym obowiązku wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa, również odcisnęła znaczne piętno na duchowości wspólnoty.


Strony www:
Polska: www.wynagrodzicielkinsj.pl
Włochy: www.ancelleriparatrici.it
Wybrzeże Kości Słoniowej: www.servantesreparatrices-ci.net


 

24 lutego 2016

Misjonarki Eucharystki Franciszkanki z Los Angeles


Misjonarki Eucharystki Franciszkanki z Los Angeles (EFMS)
Eucharistic Franciscan Missionary Sisters of Los Angeles
Misioneras Eucaristicas Franciscanas de Los Angeles
Suore Missionarie Eucaristiche Francescane di Los Angeles


Data i miejsce założenia:
1943 rok - Meksyk

Założycielka:
m. Maria Gemma de Jesus Aranda
Liczba sióstr na świecie: brak danych
Misjonarki Eucharystki Franciszkanki z Los Angeles obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Los Angeles)


Habit aktualny:

Biała bluzka, niebieska kamizelka i niebieska spódnica, na głowie niebieski welon, na piersi zawieszony krzyż oraz po lewej stronie przypięty znaczek Najświętszego Sakramentu.
Strój dopełnia biały płaszcz z symbolem
Najświętszego SakramentuDuchowość:
Misją zgromadzenia w Kościele jest kochać i prowadzić innych do miłości Pana Jezusa w Eucharystii, a mottem słowa: Żeby znali Ciebie, Panie. Siostry są apostołkami Eucharystii poprzez codzienną adorację Najświętszego Sakramentu i posługę ewangelizacyjną. Żarliwa miłość sióstr do Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie jest treścią ich życia.
W codzienności wzorują się przykładzie św. Franciszka z Asyżu. Miłość, radość i pokój to cnoty, które charakteryzują duchowość zgromadzenia. Franciszkańską radość, którą siostry wnoszą w środowiska, w których posługują, pomaga im dawać ludziom świadectwo o życiu przyszłym. Dzięki ciągłemu doświadczaniu Bożej miłości i miłosierdzia płynącej z Jego sakramentalnej obecności, stają się świadkami Jego miłości wobec innych, zwłaszcza tych nieszczęśliwych.Działalność:
Jako pierwsze zadanie apostolskie siostry uważają adorację Najświętszego Sakramentu oraz modlitwę i pracę ofiarowaną w intencji uświęcenia kapłanów i dla dobra Kościoła. Następnie apostolstwem zgromadzenia jest pomoc w rozwijaniu chrześcijańskiego życia oraz edukacja religijna dzieci, młodzieży i dorosłych w formie katechez, dni skupienia czy rekolekcji; dalej pomoc w duszpasterstwie parafialnym oraz pomoc ludziom chorym, wsparcie opuszczonych, karmienie ubogich.Historia:
Matka Maria Gemma de Jesus Aranda, mniszka z klasztoru Kapucynek Sakramentek w stolicy kraju Meksyk, po okresie prześladowań religijnych w Meksyku, wierna swojemu zakonnemu powołaniu, zgromadziła rozproszone mniszki i przywróciła wspólnotę klasztorną. W 1943 roku Stolica Apostolska nadała jej tytuł założycielki Misjonarek Eucharystek Franciszkanek.
Pragnienie sióstr szerzenia wśród ludzi głębokiego zrozumienia, miłości i czci Najświętszej Eucharystii sprawiła, że przy wsparciu arcybiskupa Meksyku oraz arcybiskupa Los Angeles, wspólnota pod przewodnictwem m. Marii Gemmy przeniosła się w 1957 roku do USA do Los Angeles, gdzie kilka lat później dokonano kanonicznej erekcji pierwszego klasztoru zgromadzenia.
Tam siostry rozpoczęły swoją misję poprzez kształcenie w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dzieła miłosierdzia.

Strony www:
http://efmsla.com