22 sierpnia 2019

Córki Świętej Rodziny


Wspólnota Córek Św. Rodziny (HSF)
Community of the Daughters of the Holy Family
Comunità delle Figlie della Sacra Famiglia
Comunidad Hijas de la Sagrada Familia
Comunidade das Filhas da Sagrada Família
Communauté des Filles de la Sainte Famille
Gemeinschaft der Töchter der Heiligen Familie

Data i miejsce założenia:
2011 rok – Kolumbia

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Córki Św. Rodziny obecne są w krajach: Kolumbia, Hiszpania.

Habit aktualny:

Błękitny habit z białymi paskami na rękawach, szkaplerz błękitny z białym obrzeżami od zewnętrznej strony, brązowy od wewnątrz, na głowie biały czepek i błękitny welon, na piersi zawieszony Cudowny Medalik.
Duchowość:
Córki Św. Rodziny są wspólnotą życia kontemplacyjnego, która istnieje po to, aby nieustannie wielbić Najświętszy Sakrament Ołtarza w wieczystej adoracji oraz, by kontemplując wcielonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, umrzeć z miłości do Tego, który z miłości umarł dla nas. Oddając Mu swoją wolność zakonnice pragną stać się niewolnicami miłości.
Decydując się na życie kontemplacyjne w odosobnieniu od świata siostry wybierają najlepszą cząstkę której nie będą pozbawione (Łk 10,42). Intensywnym życiem modlitwy i pracy dążą do tego, aby Syn Boży stał się Człowiekiem wcielonym w istnienie sióstr oraz wszystkich ludzi. Innymi słowy żyją, aby Chrystus zaczął panować w ludzkości.
Święta Rodzina z Nazaretu jest dla mniszek najdoskonalszym wzorem. Poprzez naśladowanie zjednoczenia doskonałej miłości, którą żyli Pan Jezus, Maryja i Józef, odzwierciedlając boską jedność Świętej Trójcy, siostry dążą do realizacji pragnienia Pana, aby wszyscy byli jedno (J 17, 21). W Świętej Rodzinie odnajdują Jezusa Chrystusa – który jest celem ich życia; Maryję - w której On się wcielił i która uczy bycia Jego wiernymi uczennicami; oraz św. Józefa - który wskazuje drogę wiary, nadziei i miłości, którą każdy chrześcijanin powinien żyć.
Wspólnota ma szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, potwierdzane składanym czwartym ślubem zakonnym: oddaniem w niewolę Maryi. Ona jest Gwiazdą, która wskazuje drogę do swego Syna, ponieważ gdzie jest Pan Jezus, tam zawsze jest Jego Matka.


Codzienność sióstr dzieli się na modlitwę, pracę, naukę, rekreację i życie wspólnotowe. Kontemplacja rzeczy boskich i wytrwałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem mniszek. Cały dzień ma na celu kochanie i kontemplowanie Boga we wszystkim, co robią, niezależnie od tego, czy modlą się, pracują, uczą, czy odpoczywają. Siostry siedem razy w ciągu dnia modlą się Liturgią Godzin przy użyciu chorału gregoriańskiego, w którym widzą piękny dar, jaki Kościół dał do wielbienia Boga, i dzięki któremu modlitwa liturgiczna staje się bardziej uroczysta, a duch wznosi się do zjednoczenia z Bogiem. Na adoracji eucharystycznej spędzają godzinę w ciągu dnia oraz godzinę w nocy. Jedną z nich poświęcają kontemplacji męki, ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Ponadto odmawiają różaniec, praktykują Lectio Divina, aby jak Maryja zachować słowo Boże w swoim sercu. Część czasu w ciągu dnia poświęcają na prace ręczne i domowe, a część na studiowanie Słowa Bożego, tradycji Ojców Kościoła, dokumentów Magisterium, liturgii, duchowości i doktryny katolickiej.


Zakonnice noszą habit, który ma swoją symbolikę. Kolor błękitny przypomina o nabożeństwie do Dziewicy Maryi i że ich ojczyzną jest niebo i choć na razie są pielgrzymami na ziemi, muszą zawsze postępować z godnością córek Boga. Kolor biały reprezentuje miłość, jaką zawdzięczają Świętej i Białej Hostii – Eucharystii oraz czystość, z jaką powinny przyjmować Najświętszy Sakrament. Kolor brązowy wewnętrznej strony szkaplerza, niewidoczny z zewnątrz, oznacza miłość krzyża, przypominając o Tym, który na nim umarł, a także symbolizuje rozważną żonę, która stara się być ukryta przed wzrokiem ludzi, aby być widzianą tylko przez Boga, symbolizuje też czystą miłość, w której cierpi w milczeniu, jako przyjemna ofiara dla Boga, na wzór Chrystusa, który ukrył się przed wzrokiem ludzi pod zasłoną Chleba Eucharystycznego.Działalność:
Apostolstwo nawracania dusz i otwierania serc niechrześcijan na Ewangelię odbywa się poprzez modlitwy, pokuty i cierpienia ofiarowane Bogu. Siostry podejmują się pracy niewymagającej opuszczania klasztoru, oprócz prac domowych wykonują religijne przedmioty, oferują przestrzeń modlitwy dla tych, którzy tego potrzebują oraz głoszą rekolekcje.

Historia:
Wspólnota ma swoje korzenie w ruchu Lazos de Amor Mariano. Powstała w 2011 roku w mieście Barranquilla w Kolumbii. Był to dzień, w którym miejscowy biskup udzielił grupie sióstr pierwszej aprobaty kościelnej jako publicznemu stowarzyszeniu wiernych z zamiarem stania się instytutem zakonnym na prawie diecezjalnym. W 2015 roku miała miejsce pierwsza profesja czasowa czterech pierwszych sióstr, w której składały Bogu śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz niewolnictwa maryjnego. Dzięki licznym powołaniom w 2018 roku możliwe stało się otwarcie drugiego klasztoru zgromadzenia, który powstał w Hiszpanii.
Strony www:
www.hijasdelasagradafamilia.org

Filmy: