30 sierpnia 2014

ss. Ofiarne Najświętszego Serca Jezusa


Siostry Ofiarne Najświętszego Serca Jezusa
Religieuses Victimes du Sacré Coeur de Jésus
Religious Victims of the Sacred Heart of Jesus
Religiose Vittime del Sacro Cuore di Gesù
Religiosas Víctimas del Sagrado Corazón de Jesús
Religiosas Vítimas do Sagrado Coração de Jesus
Opfer des Heiligsten Herzens Jesu

Zgromadzenie tradycyjne, kontemplacyjne, klauzurowe.

Data i miejsce założenia:
1838 rok - Francja

Założyciele:
m. Marie Victime de Jésus Crucifié - Julie-Adèle de Gerin-Ricard
o. Jean du Sacré Coeur - Louis Marie Maulbont d'ArbaumontLiczba sióstr na świecie: ok. 20  * dane z 2006 roku
Siostry Ofiarne Najświętszego Serca Jezusa obecne są w krajach: Francja.
Dom zgromadzenia: Francja (Marsylia)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, brązowy szkaplerz z wyszytym po lewej stronie, otoczonym cierniami czerwonym sercem z krzyżem, biały czepek z kołnierzem, czarny welon, na piersi zawieszony na grubym sznurze krzyż.Duchowość:
Głównym celem Sióstr Ofiarnych Najświętszego Serca Jezusa jest zjednoczenie się z Boskim Odkupicielem jako Ofiarą i poświęcenie siebie dla większej chwały Bożej i zbawienia wiecznego dusz. Ich powołanie całkowicie oparte jest na miłości: skoro Jezus Chrystus z powodu miłości poświęcił samego siebie, to i one z powodu miłości zobowiązują się do naśladowania Go w Jego ofierze.
Mniszki są więc "duszami-ofiarami", które poświęcają swoje życie w celu wynagrodzenia i pocieszenia Serca Jezusowego, które jest codziennie obrażane przez niewdzięczną i grzeszną ludzkość. Ponadto ofiarują siebie w intencji uświęcenia kapłanów.
Życie w zgromadzeniu jest oparte na regule św. Augustyna i ma charakter kontemplacyjny. Siostry składają śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i odosobnienia. Żyją w ścisłej klauzurze, w milczeniu, pokucie i na modlitwie, wśród której szczególne miejsce zajmuje wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, to znaczy trwająca nieustannie dzień i noc. Przez większość dni tygodnia liturgia Mszy Świętej sprawowana jest w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, choć obecna bywa także forma posoborowa. Również odmawiana przez mniszki Liturgia Godzin ma kształt przedsoborowy.
Siostry Ofiarne prowadzą surowy tryb życia według oryginalnych konstytucji sporządzonych w czasie narodzin zgromadzenia niezmienionych do dnia dzisiejszego, zachowując wiele dawnych zwyczajów zakonnych. Mniszki pilnie przestrzegają ślubowanego odosobnienia. Do rozmównicy wychodzą tylko w wyjątkowych przypadkach i w obecności przeoryszy, a w czasie Adwentu i Wielkiego Postu w ogóle. Aby nie widzieć rozmówcy krata w rozmównicy zasłonięta jest ciemnym suknem z dwoma wyjątkami w ciągu roku, gdy siostry odwiedzane są przez swoich krewnych. Natomiast gdy istnieje taka potrzeba mniszki zakładają na głowę dodatkowy welon zakrywający również twarz, tym samym nadal zachowując ślub odosobnienia. Jedynie z powodu poważnej choroby mogą opuścić klauzurę, poza tym nigdy nie wychodzą z klasztoru.
Formacja w zgromadzeniu rozpoczyna się 6-miesięcznym postulatem, następnie są 2 lata nowicjatu, dalej 3 lata ślubów czasowych, po których składana jest profesja wieczysta.Działalność:
Mniszki żyją w ścisłej klauzurze i nie podejmują żadnej zewnętrznej działalności. Siostry pracują we własnym gospodarstwie w obrębie swojego klasztoru. Ich apostolstwem jest modlitwa i ofiara życia.


Historia:
Zgromadzenie Sióstr Ofiarnych Najświętszego Serca Jezusa założyli w 1838 roku we Francji m. Marie Victime de Jésus Crucifié oraz o. Jean du Sacré Coeur. Przyczynę, dla której wspólnota została powołana do życia m. Marie Victime określiła słowami: Bóg nie jest kochany, ani znany, nie służy się Mu. Serce Jezusa jest rozdarte, Jego miłość pogardzana. On domaga się wynagrodzenia. Jedyny klasztor ss. Ofiarnych znajduje się w Marsylii.
Charakterystyczną cechą wspólnoty jest to, że życie w klasztorze nie zmieniło się od 180 lat z wyjątkiem tego, co naprawdę konieczne. W okresie posoborowym, gdy inne zgromadzenia modernizowały się, mniszki postanowiły utrzymać dotychczasowe konstytucje, modlitwy, dyscyplinę i zwyczaje, widząc w nich skuteczną pomoc na drodze do świętości. Dlatego siostry Ofiarne stanowią dziś unikatową w Kościele wspólnotę, w której zachowywany jest sposób życia i zwyczaje, dawniej powszechne w zakonach, dziś już prawie niespotykane. Również liturgia sprawowana jest w przedsoborowym kształcie, którą zapewniają mniszkom kapłani Bractwa św. Piotra, dlatego też siostry Ofiarne są współcześnie wymieniane w grupie tzw. zgromadzeń tradycyjnych.
Pomimo surowości i pozornie niepasujących do dzisiejszych czasów form życia, do klasztoru ciągle zgłaszają się nowe kandydatki, dając tym samym świadectwo, że to nie od dostosowywania form do współczesności zależy skuteczność życia zakonnego.


Adres klasztoru:
Religieuses Victimes du Sacré Coeur de Jésus
52 rue Levat
13003 Marseille
France
tel.: + 33 4 91 50 29 21