19 lutego 2011

Małe Siostry Macierzyństwa Katolickiego

.
Istytut Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego (PSMC)
Institut des Petites Soeurs des Maternités Catholiques 
Institute of the Little Sisters of Catholic Maternity
Istituto delle Piccole Suore delle Maternità Cattoliche
Instituto de las Pequeñas Hermanas de la Maternidad Católica
Instituto das Pequenas Irmãs das Maternidades Católicas 
Institut der Kleinen Schwestern der katholischen Mutterschaft  

Data i miejsce założenia:
1930 rok - Francja 

Założycielka:
m. M. Jean-Baptiste - Marie-Louise Lantelme 

Liczba sióstr na świecie: 93  * dane z 2008 roku
Małe Siostry Macierzyństwa Katolickiego obecne są w krajach: Francja, Senegal.
Dom generalny: Francja (Bourgoin-Jallieu).
.
Habit aktualny:

Biały habit ze szkaplerzem, biały prosty welon, na piersi krzyż.Habit historyczny:Duchowość:
Charyzmatem Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego jest służba życiu i rodzinie, a treścią życia są trzy śluby zakonne.
W ślubie posłuszeństwa pragną pełnić Wolę Bożą, którą odnajdują w wierności charyzmatowi zgromadzenia, jego konstytucjom i decyzjach przełożonych. Wzorem posłuszeństwa jest dla sióstr Maryja. Ślub czystości to nie tylko skierowanie swojej miłości wyłącznie do Boga, ale także możliwość całkowitego poświęcenia się ludziom, którym służą. Natomiast ślubując ubóstwo chcą żyć w całkowitej zależności od Boga, zawierzając mu wszystko co dotyczy ich życia osobistego i wspólnotowego, dając świadectwo, że Królestwo Boże jest tym skarbem, dla którego warto wszystko inne pozostawić za sobą.
Istotnym nurtem duchowości zgromadzenia jest wpatrzenie się w tajemnicę Trójcy Świętej oraz w Maryję Matkę Jezusa, jako wzór chrześcijańskiego macierzyństwa.
Duży nacisk kładzie się na życie wspólnotowe i jedność w powołaniu. Siostry każdy dzień zaczynają od 45cio-minutowej modlitwy, Liturgii Godzin oraz uczestnictwa we Mszy Świętej. Śniadanie spożywają w ciszy, w czasie którego czytane są pisma założycielki, następnie udają się do swojej pracy, by w południe znów zgromadzić się na modlitwie. Obiad również spożywany jest w milczeniu (z wyjątkiem niedziel i świąt), wówczas zapoznają się z aktualnymi wydarzeniami ze świata. Następnie gromadzą się na wspólnej rekreacji; po niej razem odmawiają Różaniec i ponownie udają się do swoich obowiązków. W godzinach popołudniowych pół godziny spędzają także na adoracji Najświętszego Sakramentu. Wieczorem spożywają kolację; przed spoczynkiem znów spotykają się w kaplicy na modlitwie dziękczynnej za miniony dzień oraz robią rachunek sumienia. W każdym miesiącu przeżywają dzień skupienia, a raz w roku rekolekcje 5-dniowe. 


Działalność:
Główną formą realizacji powołania sióstr jest służba w katolickich szpitalach „Macierzyństwa Katolickiego” jako położne i pielęgniarki. Siostry towarzyszą rodzinom i samotnym matkom, które spodziewają się dziecka, a także po jego narodzinach, wspierają młode małżeństwa, które cierpią np. z powodu bezpłodności bądź choroby czy niepełnosprawności swojego dziecka. Ponadto zgromadzenie przybliża ludziom naturalne metody planowania rodziny, współpracuje z lekarzami, instytucjami, które opowiadają się za godnością życia ludzkiego od jego początku, organizuje konferencje dla różnych odbiorców (ogół społeczeństwa, instytucje medyczne, religijne) na tematy związane z rodziną, szacunkiem dla życia itp.
Siostry wychodzą również naprzeciw młodzieży prowadząc spotkania informacyjne, szkolenia, dyskusje na temat sfery emocjonalnej, ludzkiej miłości, małżeństwa, seksualności, życia nienarodzonego. Misja zgromadzenia w dużej mierze czerpie z nauczania papieża Jana Pawła II dotyczącym wartości i godności życia, ludzkiej miłości i płciowości. 

Historia:
Początki zgromadzenia założonego przez m. Marie Jean-Baptiste Lantelme związane są z osobą jej ojca Louisa Lantelme, bogatego przemysłowca oraz z jego cierpieniem związanym z narodzinami niepełnosprawnego syna. Zwrócił on również uwagę, na sytuację kobiet pracujących w jego fabryce, które niejednokrotnie były narażone na drwiny i groźby ze strony swoich mężów, gdy ujawniły, że spodziewają się dziecka. Te dwa zdarzenia spowodowały, że Louis Lantelme postanowił stworzyć miejsce, gdzie młode matki będą mogły w dobrych i bezpiecznych warunkach narodzić swoje dzieci, otoczone fachową opieką oraz życzliwością i szacunkiem personelu.
Do tego celu postanowił zaangażować swoją córkę Marie-Louise, pracującą jako położna, która jednak nie miała ochoty realizować planu ojca, gdyż myślała o życiu zakonnym i wyjeździe na misje. Za radą biskupa Grenoble postanowiła zaangażować się w projekt ojca, nie porzucając pragnienia całkowitego oddania się Bogu.
W 1930 roku w miejscowości Bourgoin-Jallieu powstał pierwszy Instytut Macierzyństwa Katolickiego. Do Marie-Louise Lantelme dołączyły szybko młode kobiety, co dało początek nowej wspólnocie zakonnej. Ze względu na nowatorski projekt zgromadzenia, siostry musiały czekać aż 24 lata na zatwierdzenie przez władze kościele, gdyż w owych czasach zakonnice pracujące w szpitalach nie podejmowały się posług na oddziałach ginekologiczno-położniczych.
Dziś Małe Siostry żyją w sześciu domach we Francji i w jednym w Senegalu. 

Strony www:
www.maternites-catholiques.org

Aktualizacja: 22.10.2014