1 października 2010

Bernardynki

.
Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu (OSFB)
*Moniales Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Assisiensis - Bernardinae
*Nuns of the Third Order Regular of St. Francis of Assisi
(Bernardine Nuns)

*Monache del Terzo Ordine Regolare di San Francesco d'Assisi
(Monache
Bernardine)
*Monjas de la Tercera Orden Regular de San Francisco de Asís
(Monjas Bernardinas)

*Monjas da Terceira Ordem Regular de S. Francisco de Assis
(Monjas
Bernardinas)

*Moniales du Tiers-Ordre régulier de Saint-François d'Assise
(Moniales
Bernardine)

Zakon kontemplacyjny, klauzurowy 

Data i miejsce założenia:
1459 rok - Polska 

Założyciel:
św. Jan Kapistran
.

Liczby: 185 sióstr na świecie  * dane z 2008 roku
Mniszki Bernardynki obecne są w krajach: Polska
Dom generalny: każdy klasztor jest autonomiczny

.
Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, brązowy szkaplerz, czarny welon upięty na białym czepku z przepaską na czole (bindal), przy boku koronka franciszkańska siedmiu radości NMP.Habit historyczny:
.
.
.
Duchowość:
Bernardynki żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Od Niego uczą się autentycznego życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji. Pociągnięte przykładem Świętego, pragną iść za naszym Panem Jezusem Chrystusem, naśladować Go w Jego sposobie życia, a zwłaszcza w życiu modlitwy, ubóstwa i pokory.
Siostry żyją we wspólnocie, oddzielone od świata klauzurą. W odosobnieniu i milczeniu, poznają i rozważają tajemnice z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Mniszki codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, odmawiają Liturgię Godzin, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, praktykują medytację i czytanie duchowne. Cechą charakterystyczną bernardynek jest pielęgnowana w ich kościołach adoracja Najświętszego Sakramentu; w czterech ma ona charakter wieczysty. Każda siostra ma wyznaczony czas na adorację. Ponadto każdego dnia mniszki zbierają się na wspólną rekreację.
Podstawowym apostolstwem zakonu jest oddawanie Bogu nieustannej czci, uwielbienia i dziękczynienia oraz ofiara, pokuta i modlitwa błagalna za ludzi żyjących w świecie, obejmująca wszystkie sprawy Kościoła i świata. Ponadto siostry wykonują różne prace w kościele, klasztorze i ogrodzie, a także szyją szaty i paramenty liturgiczne, wypiekają komunikanty, oprawiają mszały i książki.
Po Soborze Watykańskim II sześć klasztorów przyjęło złagodzoną klauzurę zwaną konstytucyjną, która umożliwia prowadzenie szerszej działalności apostolskiej i charytatywnej (zachowując jednak nadal kontemplacyjny charakter zakonu) m.in.: rekolekcji dla dziewcząt, bursy, kuchnię dla ubogich, przedszkole. Pojedyncze siostry katechizują, służą chorym, pracują w kurii diecezjalnej w Łowiczu. Pozostałe trzy klasztory (Kraków, Zakliczyn, Wieluń) pozostały przy ścisłej klauzurze papieskiej. 


Historia:
Bernardynki są pierwszym zakonem żeńskim założonym na ziemiach polskich. Początki zakonu bernardynek związane są z osobą św. Jana Kapistrana, który przeszczepił do Polski zreformowaną gałąź franciszkanów, zwaną w Polsce bernardynami od ich pierwszego klasztoru p.w. św. Bernarda ze Sieny w Krakowie.
W pobliżu klasztorów bernardynów i pod ich opieką powstawały wspólnoty tercjarek franciszkańskich, dając początek gałęzi żeńskiej. Pierwszy konwent sióstr bernardynek powstał w 1459 roku w Krakowie. Zakon obecny jest tylko w Polsce. Siostry żyją w 9 klasztorach. 


Strony www:
Kraków: www.bernardynki.com
Łowicz: www.bernardynki.lowicz.opoka.org.pl
Chęciny: www.bernardynki.pl
Łódź: http://archidiecezja.lodz.pl/bernardynki
Wieluń: www.bernardynki.czestochowa.opoka.org.pl
Zakliczyn: www.bernardynki.diecezja.tarnow.pl
Brzeziny: www.franciszkaniebrzeziny.pl/siostrybernardynki.php
Adresy wszystkich klasztorów bernardynek

Aktualizacja: 10.12.2013

Filmy: