30 maja 2011

Córki Najczystszego Serca NMP

.
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Filiarum Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis
Congregazione delle Suore Figlie del Cuore Purissimo di Maria
Congregación de las Hijas del Purísimo Corazón de María
Congregação das Filhas do Puríssimo Coração de Maria
Congregation of the Daughters of the Most Pure Heart of Mary
Congrégation des Filles du Coeur très pur de Marie
Skaisčiausiosios Mergelės Marijos Širdies Dukterų Kongregacija
Конґреґація Дочок найчистішого серця Пресвятої Діви Марії (серціанки)

inna nazwa: Sercanki bezhabitowe

Data i miejsce założenia:
1885 rok - Polska

Założyciele:
bł. Honorat Koźmiński OFMCap
m. Paula Malecka
.


Liczby: 335 sióstr na świecie (w Polsce: 219)  * dane z 2008 roku
Córki Najczystszego Serca NMP obecne są w krajach: Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Włochy, Niemcy, Brazylia
Dom generalny: Polska (Nowe Miasto n. Pilicą)

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.


Duchowość:
Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Charyzmatem zgromadzenia jest naśladowanie cnót Najczystszego Serca Maryi oraz nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży, a także dawanie przykładu wzorowego życia chrześcijańskiego swoją obecnością wśród ludzi świeckich, zwłaszcza w środowisku nauczycielskim, wychowawczym i rodzinnym, aby przepoić je duchem prawdziwie chrześcijańskim.
Styl życia sióstr odzwierciedlają słowa założyciela: Klasztorem waszym niech będzie Najświętsze Serce Jezusa i Serce Maryi, celą skupienie i cisza wewnętrzna, kratami chroniącymi od świata umartwienie i duch ofiary, ozdobą cnoty zakonne, całym bogactwem Bóg sam. Zgromadzenie ma cechować się także gorącą wiarą i przywiązaniem do Stolicy Apostolskiej.
Siostry nie noszą habitów, lecz strój świecki, prowadząc życie ukryte przed światem na wzór Matki Najświętszej pokornej Służebnicy Pańskiej, która w codziennym życiu uchodziła za zwyczajną kobietę. Ojciec Honorat tak to ujmuje: Ta Niepokalana istota potrafiła całą swą niedoścignioną wielkość zataić w życiu ukrytym przed światem, że patrząc na Nią (...) nikt się nie domyślał, że Ona jest Matką Boga i Współodkupicielką świata, (...) poświęconą Bogu. Uzasadnieniem ukrycia jest także przykład Jezusa, który przez długie lata prowadził w Nazarecie życie nikomu nieznane jako Syn cieśli.


Działalność:
Zgodnie ze wskazaniami założycieli zgromadzenie realizuje swe powołanie poprzez pracę wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi przedszkola, domy dziecka, bursy, rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży, siostry pracują jako katechetki i nauczycielki, organizują kolonie letnie i zimowe dla dzieci. Ponadto część sióstr posługuje w parafiach i instytucjach kościelnych. Siostry, które bezpośrednio nie pracują przy dziełach, uczestniczą w apostolstwie zgromadzenia przez modlitwę, cierpienie i ofiarę.
.
Historia:
Córki Najczystszego Serca NMP założone w 1885 roku są jednym z ponad 20 zgromadzeń założonych przez kapucyna bł. Honorata Koźmińskiego.
Ich powstanie wiąże się z sytuacją polityczną zaboru rosyjskiego XIX-wiecznej Polski, kiedy to car rosyjski nakazał zamknąć nowicjaty zakonne i wydał zakaz przyjmowania nowych kandydatów. Niebezpieczeństwo likwidacji życia zakonnego skłoniła bł. Honorata do powołania do życia nowej - nieznanej wówczas w Polsce - formy zakonów: zgromadzeń bezhabitowych. Oficjalnie funkcjonowały one jako stowarzyszenia świeckie. W rzeczywistości członkinie prowadziły w miarę możliwości normalne życie zakonne, tylko bez oznak zewnętrznych w postaci habitu itp. Sam o. Honorat miał od władz świeckich zakaz opuszczania klasztoru. Był jednak cenionym spowiednikiem. I właśnie za pośrednictwem konfesjonału, nie wychodząc poza mury swojego klasztoru, założył szereg zgromadzeń zakonnych, każdemu przeznaczając inne zadania apostolskie, a których pierwsze członkinie rekrutował spośród swoich penitentek.
Jedną z nich była matka Paula Malecka, wówczas nowicjuszka Sióstr Posłanniczek. W niej rozpoznał właściwą osobę do zorganizowania nowego zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Maryi, któremu trosce powierzył wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. W 1886 roku m. Paula złożyła pierwsze śluby w Zakroczymiu oraz otrzymała od o. Honorata pierwsze ustawy Rady dla Córek Serca Maryi oraz polecenie zajęcia się w Warszawie grupą nauczycielek.
Ukryte z konieczności życie sióstr z czasem tak bardzo wrosło w tożsamość honorackich zgromadzeń, że stało się elementem ich charyzmatu i nawet po odzyskaniu przez Polskę wolności, wspólnoty te postanowiły utrzymać swój bezhabitowy charakter.

Strony www:
www.sercanki.pl
www.sercanki.zakon.opoka.org.pl
Ukraina:  www.sercanki-honorat.org.ua
.
.
.