10 lipca 2009

Zakony Bizantyjsko-Ukraińskie

.
Ukraiński Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński) - pozostaje w jedności z Kościołem Katolickim od 1596 roku. W liturgii używa rytu bizantyjskiego.
Liczy ok. 8,5 mln. wiernych żyjących m.in. na Ukrainie, w Polsce, USA, Kanadzie, Brazylii. Siedziba władz kościoła znajduje się w Kijowie na Ukrainie.

Na świecie istnieją 20 bizantyjsko-ukraińskie zgromadzenia -
4 męskie i 17 żeńskich. Ponadto 6  męskich i 6 żeńskich zgromadzeń rzymsko-katolickich posiada w swoim obrębie wspólnoty bizantyjsko-ukraińske.


Zgromadzenia męskie:

Bazylianie
Misjonarze św. Andrzeja Apostoła
Mnisi św. Teodora Studyty (mnisi)
Studyci


Zgromadzenia rzymsko-katolickie ze wspólnotami bizantyjsko-ukraińskimi:

Instytut Słowa Wcielonego
Jezuici
Franciszkanie
"Miles Jesu"
Redemptoryści
SalezjanieZgromadzenia żeńskie:

Bazylianki
Bazylianki (mniszki)
Córki Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ss. Niepokalanego Serca Maryi Fatimskiej
Jozafatki
Józefitki
Katechetki św. Anny
Magdalenki
Misjonarki Matki Boga
Misjonarki Miłosierdzia Jezusa i Maryi
ss. Najświętszej Eucharystii
ss. Niepokalanego Serca Maryi Fatimskiej
ss. Ofiarowania NMP w Świątyni
ss. Św. Rodziny
Służebnice Niepokalanej Panny Maryi
Studytki
Wincentynki


Zgromadzenia rzymsko-katolickie ze wspólnotami bizantyjsko-ukraińskimi:

Karmelitanki Bose (mniszki)
"Miles Jesu"
Misjonarki Miłości
Misjonarki Redemptorystki
Salezjanki
Służebnice Pana i Dziewicy z Matará


Zobacz Mszę Świętą (Boską Liturgię) w obrządku bizantyjsko-ukraińskim: