1 października 2011

Redemptoryści


Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (CSsR) 
Congregatio Sanctissimi Redemptoris
Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi)
Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas)
Congregação do Santíssimo Redentor (Redentoristas)
Congregation of the Most Holy Redeemer (Redemptorists)
Congrégation du Très Saint Rédempteur (Rédemptoristes)
Kongregation des Heiligsten Erlösers (Redemptoristen)

Zgromadzenie kleryckie, składające się z księży i braci

Data i miejsce założenia:
1732 rok - Włochy

Założyciel:
św. Alfons Maria de LiguoriLiczba zakonników na świecie: 5077 (w Polsce: ok. 250), w tym: biskupów 54, kapłanów 3867, diakonów stałych 12, kleryków 646, braci 397, nowicjuszy 101; zakonników obrządku bizantyjsko-ukraińskiego 162 
* dane z 2015 roku
Redemptoryści obecni są w krajach: Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria, Niemcy, Austria, Dania, Czechy, Słowacja, Albania, Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, USA, Kanada, Meksyk, Gwatemala, Salwador, Honduras, Nikaragua, Kostaryka, Panama, Kuba, Haiti, Dominikana, Puerto Rico, Wyspy Dziewicze, Gwadelupa, Dominika, Saint Lucia, Trynidad i Tobago, Surinam, Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Peru, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, Ghana, Niger, Nigeria, RD Kongo, Angola, Kenia, Mozambik, Zimbabwe, RPA, Madagaskar, Reunion, Liban, Indie, Sri Lanka, Malezja, Singapur, Tajlandia, Laos, Wietnam, Korea Płd., Japonia, Filipiny, Indonezja, Australia, Nowa Zelandia, Samoa.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany czarnym pasem, biała koloratka nakładana na kołnierz habitu, na piersi zawieszony krzyżyk schowany pod habitem, przy boku różaniec.
 Redemptoryści obrządku bizantyjsko-ukraińskiego: możliwy pas skórzany, możliwy zawieszony na piersi drewniany krzyż.


Na misjach możliwy habit biały przepasany czarnym (np. w Afryce) lub białym (np. w Indiach, na Filipinach) pasem.Duchowość:
Celem zgromadzenia jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić miłość Bożą i Dobrą Nowinę o przeobfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym duchowo, na pierwszym miejscu stawiając ludzi żyjących na marginesie Kościoła i społeczeństwa, Wyraża to zaczerpnięte z psalmów hasło wspólnoty: Obfite u Niego odkupienie.
Duchowość Redemptorystów jest chrystocentryczna. Szczególnym kultem otaczają tajemnicę Wcielenia, Męki i Śmierci Chrystusa oraz Eucharystii. Żywią także gorące nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Przejawem życia modlitewnego jest życie sakramentalne, przede wszystkim udział we Mszy Świętej i częsta Komunia Św., gdyż według św. Alfonsa, modlitwa jest koniecznym warunkiem zbawienia i uświęcenia.
Zakonników cechuje pragnienie, by stać się całkowitym darem dla Boga, które wyrażone jest przez śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Z miłości do Boga płynie także postawa całkowitej dyspozycyjności i gotowości do pełnienia woli Bożej. Z miłości tej wypływa miłość bliźniego, będąca podstawą działalności apostolskiej.
Życie codzienne w zakonie ma charakter wspólnotowy; zakonnicy wspólnie pracują, razem modlą się, posiadają wspólnotę dóbr materialnych.
Statuty Generalne Działalność:
W pracy apostolskiej Redemptoryści pragną zaspokajać potrzeby duchowe najbardziej opuszczonych, w pierwszym rzędzie ubogich, poświęcając się całkowicie ewangelizacji.
Swój charyzmat zgromadzenie realizuje poprzez głoszenie rekolekcji i misji parafialnych, często połączonych z innymi nabożeństwami, odwiedzinami rodzin oraz ludzi chorych, i w których podkreślają znaczenie Sakramentu Pokuty oraz kierownictwa duchowego; głoszą również rekolekcje zamknięte dla osób świeckich, kapłanów, osób zakonnych. Drugim ważnym polem działalności jest prowadzenie parafii.
Ponadto zakonnicy opiekują się sanktuariami, gdzie sprawują sakramenty dla pielgrzymów, a także oferują formację katechetyczną. Ewangelizują także za pomocą środków społecznego przekazu prowadząc rozgłośnię radiową i telewizyjną oraz wydawnictwa; angażują się czynnie również w działalność misyjną. Dziedziną, którą zgromadzenie poświęca szczególną uwagę w kształtowaniu sumień jest teologia moralna. Jej zgłębianie umożliwia m.in. w prowadzonych przez siebie Instytutach Teologii Moralnej. Historia:
W 1730 roku wyczerpany pracą misyjną o. Alfons de Liguori wraz z kilkoma towarzyszami wyjechał z Neapolu do Scala, aby za radą lekarza odpocząć na świeżym, górskim powietrzu. Będą tam spotkał ogromne ubóstwo i biedę. W górach żyli pasterze, którzy przyszli do misjonarzy i prosili ich o głoszenie Ewangelii. Św. Alfons był bardzo zaskoczony tą prośbą. To doświadczenie pomogło mu zrozumieć, że zupełne opuszczenie, w jakim pozostawał prosty lud, nie pozwala na poświęcenie mu tylko jednorazowej misji, ale wymaga stałej obecności Kościoła. W owych czasach pasterze i chłopi stanowili najbardziej zapomnianą i poniżaną grupę społeczną; Alfons zastanawiał się więc, jak mógłby im pomóc.
W tym samym czasie w Scala spotkał się z m. Celeste Crostarosa, mistyczką i założycielką Redemptorystek. To właśnie jej Pan Jezus objawił swoją Wolę odnośnie św. Alfonsa słowami: Jego wybrałem jako głowę mojego instytutu; to on będzie pierwszym przełożonym męskiego zgromadzenia. Matka Celeste przekazała o. Alfonsowi słowa Pana oraz ogólny szkic przyszłego zgromadzenia oparty na statutach wspólnoty żeńskiej.Przedstawiony zarys jak i gorąca chęć pomocy ubogim, które zrodziło się w sercu Alfonsa w czasie pobytu w Scala współgrały ze sobą. Rozpoznał w tym wolę Bożą i po długich modlitwach założył gałąź męską w 1732 roku, którą najpierw nazwano Zgromadzenie Misjonarzy Najświętszego Zbawiciela; obecną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela przyjęto w 1749 roku.
Nowa wspólnota zakonna prężnie się rozwijała. W 1906 roku w obrębie zakonu narodziła się gałąź greckokatolicka skupiająca zakonników obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Jej początek dał belgijski Redemptorysta o. Achille Delaere, który rozpoczął w Kanadzie posługę duszpasterską wśród greckokatolickich emigrantów ukraińskich. Na Ukrainę greckokatoliccy redemptoryści przybyli w 1913 roku. Obecnie gałąź liczy 162 zakonników. 35 z nich żyje w sześciu domach w Kanadzie i jednym w USA; pozostałych 127 posługuje na Ukrainie i na Słowacji. Z kolei od 1958 roku zaczęły powstawać pierwsze domy w Iraku dając początek gałęzi obrządku chaldejskiego.


Strony www:
Polska: www.redemptor.pl
Międzynarodowa: www.cssr.com
Adresy stron internetowych redemptorystów na świecie
Gałąź greckokatolicka:
USA i Kanada: http://yorktonredemptorists.com
Słowacja: www.redemptoristi.nfo.sk
Ukraina: www.cssr.lviv.ua
Gałąź chaldejska:
www.cssrb.com

Filmy:Śluby Redemptorystów obrządku bizantyjsko-ukraińskiegoAktualizacja: 20.05.2016