10 lipca 2009

Zakony Rusińskie

.
Rusiński Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-rusiński) - pozostaje w jedności z Kościołem Katolickim od 1905 roku. W liturgii używa rytu bizantyjskiego.

Liczy ok. 3 mln. wiernych żyjących w USA, Ukrainie i Czechach. Siedziba władz kościoła znajduje się w Pittsburgh'u w USA.


Zgromadzenia męskie:

Brak dokładnych danych. Z kościołem rusińskim związana jest birytualna prowincja Franciszkanów (obrządku bizantysjko-rusińskiego i rzymsko-katolickiego)


Zgromadzenia żeńskie:

Benedyktynki

Ponadto istnieje rusińska gałąź sióstr Bazylianek - zgormadzenia bizantyjsko-ukraińskiego, a także kontemplacyjny klasztor Karmelitanek Bosych obrządku rusińskiego. Brak dokładniejszych danych.
.
.
.