10 lipca 2009

Zakony Grecko-Bizantyjskie

.
Grecki Kościół Greckokatolicki (grecko-bizantysjki) - pozostaje w jedności z Kościołem Katolickim od 1829 roku. W liturgii używa rytu bizantyjskiego.
Liczy ok. 2,3 tys. wiernych żyjących głównie w Grecji i Turcji.

Kościół posiada tylko jedno zgromadzenie zakonne - żeńskie. Ponadto w Kościele Greckim istnieje wspólnota rzymsko-katolickiego zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa.


Zgromadzenia żeńskie:

ss. Pammakaristos
.
.
.