10 lipca 2009

Zakony Neounickie

.
Neounicki Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-słowiański) - pozostaje w jedności z Kościołem Katolickim od 1924 roku. Nie ma jednak statusu autonomiczngo kościoła wschodniego. W liturgii używa rytu bizantyjskiego.
Liczy zaledwie 300 wiernych żyjących na Podlasiu w Polsce. Posiada jedną parafię w Kostomłotach koło Białej Podlskiej. Ponadto liturgia bizantyjsko-słowiańska sprawowana jest  okolicznościowo w dwóch kościołach: w Janowie Podlaskim i Horodle.

Kościół nie posiada własnych zakonów. Przy parafii w Kostomłotach istnieje wspólnota rzymsko-katolickiego zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa.
W przeszłości, w początkach istnienia kościoła, gdy liczba wiernych była dużo większa, istniały 3 neounickie zgromadzenia - wszystkie żeńskie. Zgromadzeń męskich nie było. Jednak 4 zakony męskie rzymsko-katolickie i 2 bizantyjsko-ukraińskie posiadały w swoim obrębie wspólnoty neounickie.


Zgromadzenia nieistniejące:

żeńskie:

Córki Serca Maryi
Dzieci Maryi
Misjonarki Najświętszego Serca Jezusowego


męskie (rzymsko-katolickie lub bizantyjsko-ukraińskie ze wspólnotami neounickimi):

Bazylianie
Jezuici Albertyńscy
Kapucyni
Oblaci Maryi Niepokalanej
Redemptoryści
Studyci
.
.
.