20 marca 2014

Redemptorystki


Zakon Najświętszego Odkupiciela (OSsR)
Ordo Sanctissimi Redemptoris
Ordine dell' Santissimo Redentore (Monache Redentoriste)
Order of the Most Holy Redeemer (Redemptoristines, Redemptoristine Nuns)
Orden del Santísimo Redentor (Redentoristas)
Ordem do Santíssimo Redentor (Monjas Redentoristas)
Ordre du Très-Saint-Rédempteur (Rédemptoristines)
Orden vom Heiligsten Erlöser (Redemptoristinnen)

Zakon kontemplacyjny, klauzurowy

Data i miejsce założenia:
1731 rok - Włochy

Założycielka:
m. Maria Celeste CrostarosaLiczby: 413 sióstr na świecie – w tym 16 postulantek i nowicjuszek
(w Polsce 16)  * dane z 2014 roku
Redemptorystki obecne są w krajach: Włochy, Polska, Słowacja, Austria, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, USA, Kanada, Meksyk, Haiti, Kolumbia, Wenezuela, Brazylia, Peru, Wenezuela, Burkina Faso, Kazachstan, Tajlandia, Japonia, Filipiny, Australia.
Dom generalny: każdy klasztor jest autonomiczny

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Polska, Włochy, Słowacja, Kanada, Haiti, Wenezuela, Kazachstan, Japonia: 
Czerwony habit wycięty w szpic, czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi medal.
Redemptorystki w Irlandii: czerwony habit, biały zwykły kołnierzyk, czarny welon z białą wypustką, na piersi medal.

Redemptorystki w Austrii:
habit ze szkaplerzem,
biały zwykły kołnierzyk,
na piersi krzyż.
Redemptorystki w Japonii:
habit ze szkaplerzem wycięty
w szpic, na piersi medal. Redemptorystki we Francji: w zależności od klasztoru - habit lub bezrękawnik, czarny welon, na piersi duży drewniany krzyż.

Redemptorystki w Brazylii
Redemptorystki w Argentynie

Redemptorystki w Hiszpanii:
na piersi krzyżyk
Redemptorystki na Filipinach:
na piersi medal

Redemptorystki w Kolumbii: welon z białym czepkiem na głowie lub bez czepka, na piersi krzyżyk lub medal.

Redemptorystki w Burkina Faso: czerwony habit, biały welon, na piersi krzyżyk. Na co dzień habit i welon biały.


Redemptorystki w Tajlandii
Redemptorystki w Peru:
jednolity świecki strój na głowie
czerwony welon lub strój bez welonu.

 
Redemptorystki w USA: w zależności od klasztoru - habit lub bezrękawnik,
na piersi medal, na głowie czarny welon lub strój bez welonu.


Habit historyczny:

Czerwony habit, niebieski szkaplerz, czarny welon z białym czepkiem otaczającym twarz, na piersi wizerunek Chrystusa. Strój używany w całym zakonie do 1965 roku. ----------------------------------------------
Od 1966 roku modyfikacje stroju wyglądały różne w zależności od klasztoru:

Redemptorystki w USA lub Kanadzie (?) w 1966 roku.
Redemptorystki w 1968 roku
----------------------------------------------

Redemptorystki we Francji


Duchowość:
Powołaniem mniszek Redemptorystek jest bycie „żywą pamiątką” tego, co Jezus Chrystus uczynił z miłości do człowieka. Oznacza to nieustanną kontemplację tej bezgranicznej miłości i przemienianie się tak, aby móc powiedzieć za św. Pawłem: Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Siostry dążą do tego, by być żywym przypomnieniem miłości Chrystusa, która najmocniej zajaśniała w Żłóbku, na Krzyżu i w Eucharystii. Symbolem przyobleczenia się sióstr w miłość jest czerwony kolor habitu.
Redemptorystki łączą się z dziełem Odkupienia poprzez modlitwę i ofiarowanie każdej chwili życia za wszystkich ludzi, szczególnie za trwających w grzechu.
Każda wspólnota klasztorna powinna żyć dziewięcioma regułami, zapisanymi przez założycielkę: pierwsze dwie – jedność i miłość wzajemna – są najważniejsze i są wyraźnym znakiem obecności Chrystusa we wspólnocie, dalej są to: ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, pokora i łagodność serca, umartwienie, skupienie i milczenie, modlitwa, wyrzeczenie się siebie i umiłowanie krzyża.
W życiu modlitewnym Redemptorystki szczególnie troszczą się o piękno i uroczysty charakter liturgii Mszy Świętej i Liturgii Godzin, dzięki czemu dają świadectwo o świętości i nieskończonym pięknie Boga.
Działalność:
Będąc zakonem klauzurowym działalność Redemptorystek to modlitwa i świadectwo życia promieniującego na Kościół i świat. Mniszki wykonują różne prace niewymagające opuszczania klasztoru m.in.: zajmują się m.in. tłumaczeniem książek, szyciem habitów i sutann dla księży, ornatów oraz bielizny kielichowej, wykonują świece, ikony, obrazy religijne, wypiekają komunikanty. Ponadto prowadzą rekolekcje dla dziewcząt, organizują dni skupienia w ciszy klasztoru, wspierają duchowo osoby powierzające im swoje cierpienia i troski.Historia:
Maria Celeste Crostarosa, włoska mistyczka, życie zakonne rozpoczęła w Karmelu w Marigliano z „gorącym pragnieniem zbawienia bliźniego i pomagania innym”. Po kilku latach Karmel w Marigliano został zamknięty. Matka Celeste wstąpiła więc wraz z dwiema rodzonymi siostrami do formującego się klasztoru w Scala, żyjącego według reguły Wizytek. Będąc jeszcze nowicjuszką w 1725 roku Bóg w objawił jej wolę przekształcenia wspólnoty w Scala w nowy zakon. Pod natchnieniem Ducha Świętego napisała dla niego regułę, określając cel zakonu, aby był "żywą pamiątką" -  promieniującym znakiem miłości Chrystusa do człowieka, by siostry założyły habit koloru miłości (czerwony) i by wszystko w ich życiu mówiło o wielkiej miłości Boga do ludzkości.
Św. Alfons Liguori, któremu biskup powierzył zbadanie nowej wspólnoty, zdecydowanie określił je jako dzieło Boże i pomógł uzyskać siostrom zatwierdzenie kościelne. Stało się to w 1731 roku. Jednak po dwóch latach biskup Falcoia, duchowy kierownik wspólnoty, zaczął wprowadzać własne innowacje do reguł sióstr deformując ich pierwotny zamysł. Matka Celeste kierując się głosem sumienia, nie zgodziła się na zmiany, w konsekwencji czego zdecydowała się opuścić klasztor w Scala. Samotnie szukała możliwości realizacji powierzonego jej przez Boga dzieła. Doprowadziło to do powstania drugiego klasztoru Redmptorystek w Foggii, w roku 1738. Tam założycielka już bez przeszkód wprowadzała w życie regułę, którą napisała i cieszyła się licznymi powołaniami.
Będąc jeszcze w Scala m. Celeste wspomagała św. Alfonsa w tworzeniu Zgromadzenia Redemptorystów. Kaplica sióstr stała się miejscem żarliwej modlitwy w tej intencji, a dom gościnny -  miejscem narodzin zgromadzenia.
Dziś Redemptorystki żyją w 47 klasztorach na świecie. W Polsce posiadają jeden klasztor w Bielsku-Białej. Na Słowacji w miejscowości Vranov istnieje klasztor greckokatolicki obrządku bizantyjsko-słowackiego.
Strony www:
Polska: www.redemptorystki.pl
Międzynarodowa: http://ossr.eu
Adresy stron internetowych Redemptorystek na świecie 
klasztor greckokatolicki na Słowacji (Vranov n/T): www.redemptoristky.eu
Adresy wszystkich klasztorów Redemptorystek na świecie


Filmy:

w jęz. słowackim:

)

w jęz. angielskim (o siostrach w Irlandii):

)

w jęz. ukraińskim (o siostrach na Słowacji):

)

w jęz. angielskim (o siostrach w USA): www.youtube.com/watch?v=CDlbrRnI0-A
w jęz. francuskim: www.youtube.com/watch?v=_To_z9Xnp08