10 lipca 2009

Zakony Bizantyjsko-Gruzińskie

.
Gruziński Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-gruziński) - pozostaje w jedności z Kościołem Katolickim od 1861 roku. Nie ma jednak statusu autonomiczngo kościoła wschodniego. Nie posiada także zorganizowanej hierarchii. W liturgii używa rytu bizantyjskiego. Liczy ok. 7 tys. wiernych.

Kościół nie posiada własnych zakonów. W przeszłości istniały tylko
2 bizantyjsko-gruzińskie zgromadzenia: jedno męskie i jedno żeńskie. Zgromadzenie męskie pełniło posługę wśród gruzińskich katolików w trzech rytach: bizantyjskim, ormiańskim i łacińskim.


Zgromadzenia nieistniejące:

męskie:

Serwici Niepokalanego Poczęcia


żeńskie:

Serwitki Niepokalanego Poczęcia
.
.
.