30 lipca 2009

Zmartwychwstańcy


Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR)
*Congregatio a Ressurectione Domini Nostri Iesu Christi (Resurrectionistae)
*Congregazione della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo (Resurrezionisti)
*Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ (Resurrectionist)
*Congrégation de la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Résurrectionnistes)
*Congregación de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo (Padres Resurreccionistas)
*Congregação da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo (Ressurreicionistas)
*Die Kongregation von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus (Resurrektionisten)
Zgromadzenie tworzą księża, stali diakoni i bracia.
inna nazwa: rezurekcjoniści

Data i miejsce założenia:
1836 rok - Francja

Założyciele (od lewej):
Bogdan Jański,
ks. Piotr Semenenko
ks. Hieronim KajsiewiczLiczby: 407 zakonników na świecie (w Polsce 127)
Zmartwychwstańcy obecni są w krajach: Polska, Niemcy, Austria, Białoruś, Bułgaria, Słowacja, Ukraina, Włochy, Izrael, USA, Kanada, Bermudy, Boliwia, Brazylia, Jamajka, Meksyk, Tanzania, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:
.
Czarna sutanna przepasana trzy razy czarnym, plecionym, podwójnym sznurem.
W krajach misyjnych możliwa sutanna biała.

Duchowość:
Podsatwą duchowości zgromadzenia jest przekonanie o konieczności praktyki zmartwychwstania w życiu codziennym do nowego życia z Jezusem. Umierając dla siebie wraz z Jezusem, zakonnicy oddają swoje życie Bogu Ojcu, wyrzekając się wszystkiego, co ich od Niego oddziela. Podkreślają, że nawrócenie jest procesem trwającym całe życie. Zmartwychwstańcy przepowiadają, że Wielkanoc jest czasem narodzin nadziei dla świata oraz że Pan Zmartwychwstały pragnie, już tu i teraz, zakładać swoje Królestwo i rozpocząć panowanie. Oddają chwałę Bogu, ukazując obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie.
Konstytucje Zmartwychwstańców
Regulamin Wyższego Seminarium DuchownegoDziałalność:
Apostolstwo księży i braci wypływa bezpośrednio z duchowości zgromadzenia. Ich celem jest praca nad zmartwychwstaniem społeczeństwa, niosąc wszystkim Boże życie i miłość poprzez osobiste świadectwo, poprzez świadectwo naszego życia wspólnotowego i poprzez apostolaty zgromadzenia, zwłaszcza pracę parafialną i wychowawczą. W realizacji charyzmatu pomagają świeccy: "Bracia Zewnętrzni Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego". Zgromadznie prowadzi: parafie, bursy studenckie, własne wydawnictwo, ośrodki rekolekcyjne i powołaniowe, duszpasterstwa młodzieżowe, działalność misyjną. Ponadto pracują w urzędach watykańskich oraz w kuriach. Dawniej prowadzili także wiele szkół i uniwersytetów. W Bułgarii pełnią posługę wśród Unitów bułgarskich w obrządku bizantyjsko-bułgarskim a w domu seminaryjnym w Krakowie posiadają Kaplicę Wschodnią gdzie odbywają się nabożeństwa w rycie bizantyjskim.


Historia:
Założycielem zgromadzenia jest człowiek świecki Polak Bogdan Jański. Studiując w Paryżu utracił wiarę. Po swoim nawróceniu poczuł pragnienie rechrystianizacji społeczeństw popadających w pogaństwo. W tym celu założył tzw. "Domek", który skupiał ludzi o podobnych pragnieniach. Wkrótce dołączyli do niego przebywający we Francji na emigracji m.in. Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz, którzy wraz z niektórymi członkami "Domku" postanowili przyjąć święcenia kapłańskie, dając tym samym początek nowemu zgromadzeniu.
Przy współudziale ks. Semenenki w 1891 roku powstała w Rzymie także żeńska gałąź zgromadzenia: siostry zmartwychwstanki.


Strony www:
Polska: www.zmartwychwstancy.pl
seminarium duchowne: www.wsdcr.iap.pl
Dom generalny: www.resurrectionist.net
USA: www.resurrectionists.com
Kanada: www.resurrectionist.ca
Niemcy: www.resurrektionisten.de

Aktualizacja: 5.11.2012
.
.
.