17 września 2011

ss. Najuboższych

.
Zgromadzenie Sióstr od Najuboższych (SD)
Congregation of Sisters of the Destitute
Congregazione delle Suore degli Abbandonati
Congregación de Hermanas de los Desamparados
Gemeinschaft der Schwestern der Notleidenden
Zgromadzenie obrządku syro-malabarskiego

Data i miejsce założenia:
1927 rok - Indie

Założyciel:
ks. Varghese PayapillyLiczba sióstr na świecie: 1420  * dane z 2013 roku
Siostry Najuboższych obecne są w krajach: Indie, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Madagaskar.
Dom generalny: Indie (Thottumugham)


Habit aktualny:

Biały habit z pelerynką i kołnierzykiem (zwykłym lub o rogach zaokrąglonych); na głowie czepek i biały welon z czerwonym krzyżykiem nad czołem, na piersi zawieszony krzyżyk na czarnym sznurku.

Na co dzień możliwy również strój w kolorze szarym.
W Europie, oprócz białego, możliwy także habit i welon czarny.


Habit historyczny:

Duchowość:
Duchowość Sióstr od Najuboższych zakorzeniona jest we współczującej miłości Syna Bożego, który choć bogaty, stał się ubogim, niosąc zbawczą miłość Ojca Niebieskiego najbiedniejszym i zepchniętym na margines.
W swoim życiu siostry pragną oddać chwałę Bogu, naśladując współczującego Chrystusa, który stał się posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Stąd siostry starają się usuwać ze swojego życia wszystko, co przeszkadza w doskonałym upodobnieniu się do Niego, podporządkowując temu celowi wszystkie swoje pragnienia, decyzje i wybory oraz działania.
Zgromadzenie powstało w Kościele syro-malabarskim i należy do tego obrządku, jednak poza granicami Indii, aktywnie włącza się w życie także lokalnego Kościoła rzymsko-katolickiego.


Działalność:
Szczególną miłością zgromadzenie otacza najuboższych z ubogich, żyjących w nędzy, pozbawionych środków do życia. Im poświęca swoje prace apostolskie. Zgromadzenie pragnie realizować swój charyzmat w zależności od lokalnych potrzeb, pragnąc wychodzić naprzeciw każdego ubogiego człowieka, nie zależnie od wyznania, czy kasty.
Siostry opiekują się chorymi w szpitalach i domach, w tym cierpiącymi na raka, AIDS, chorymi psychicznie, prowadzą domy dla bezdomnych, ośrodki dziennej opieki dla dzieci i starszych, domy starców, domy dla księży emerytów. Ponadto pracują w szkołach, w przedszkolach, w szkołach specjalnych, katechizują, angażują się w pracę parafialną, w duszpasterstwo młodzieży i rodzin, niosą pomoc więźniom.

Historia:
Zgromadzenie powstało w Chunangamvely w Kerala w Indiach w 1927 roku. Był to okres, w którym zorganizowana pomoc charytatywna dla ubogich praktycznie nie istniała.
Ks. Varghese Payapilly gorliwy i oddany kapłan z diecezji Ernakulam obrządku syro-malabarskiego, głęboko poruszony słowami Jezusa: Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych moich braci, Mnieście uczynili, wystąpił z pomysłem założenia zgromadzenia, którego celem byłoby troszczyć się o tych najbiedniejszych i pozbawionych środków do życia, żyjących w nędzy, o ludzi starszych i niedołężnych, niechcianych i uciskanych, żyjących na ulicach lub pozostawionych w domach bez opieki. Nie bez wpływu pozostało zdarzenie sprzed trzech lat, gdy południowo-zachodnią część Indii nawiedziła ogromna powódź, która pozbawiła domów i dobytku rzesze ludzi. Ks. Varghese aktywnie włączył się w organizowanie pomocy żywnościowej dla pozostawionych bez środków do życia poszkodowanych.
Za sprawą Bożej Opatrzności w tym samym czasie kilka kobiet zwierzyło się miejscowemu biskupowi z pragnienia służby ubogim w życiu zakonnym. Ten skierował je do ks. Varghese; to one stały się pierwszymi zakonnicami nowej wspólnoty.
Pierwotnie zgromadzenie zostało nazwane: Małe Siostry od Ubogich, po kilku latach nazwa została zmieniona na Siostry od Najuboższych.

Strony www:
http://sistersofthedestitute.com
Indie:
  - prow. św. Józefa (Changanacherry): www.sdchanganacherry.in
  - prow. św. Wincentego (Kozhippilly): www.sdvincentprovince.org

Aktualizacja: 29.12.2015