27 października 2016

Franciszkanki Klaryski


Zgromadzenie Franciszkanek Klarysek (FCC)
Franciscan Clarist Congregation
Congregazione delle Francescane Clarisse
Congregación de las Franciscanas Clarisas
Congregação das Franciscanas Clarissas
Congrégation des Franciscaines Clarisses
Kongregation der Franziskanerinnen Klarissen

Zgromadzenie obrządku syro-malabarskiego.

Data i miejsce założenia:
1888 rok - Indie

Założyciele:
bp Charles Lavigne SJ
grupa pierwszych ośmiu sióstr
Liczba sióstr na świecie: 7348 (w tym: 200 nowicjuszek i 146 postulantek) 
* dane z 2014 roku
Franciszkanki Klaryski obecne są w krajach: Indie, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Austria, USA, Kenia, Tanzania, Malawi, RPA, Papua Nowa Gwinea.
Dom generalny: Inide (Asokapuram)

Habit aktualny:

Biały lub szary habit z pelerynką, przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż, przy boku różaniec.

Habit historyczny:

Brązowy habit za szkaplerzem, przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon, do dziś noszony (brązowy lub w kolorze białym) przez pojedyncze, starsze siostry.
Duchowość:
Franciszkanki Klaryski dążą do osiągnięcia doskonałej miłości poprzez stałe nawrócenie i pokutę, głębokie doświadczenie miłości Jezusa Chrystusa oraz udział w Jego ubóstwie, pokorze, cierpieniu i wyniszczeniu. Hasłem zgromadzenia są słowa: Do świętości przez uniżenie. Siostry starają się osiągnąć świętość naśladując przykład św. Franciszka z Asyżu i św. Klary.
Duchowość zgromadzenia znajduje swój wyraz w głębokiej modlitwie, uniwersalnej miłości, ufności w Opatrzność Bożą, całkowitym braku przywiązania do rzeczy ziemskich, miłością do Krzyża, wyrzeczeniu, pokorze, radości, łagodności, prostocie, pokucie, wolności wewnętrznej, wierności Kościołowi i pracowitości.
Głębokie doświadczenie Boga przekłada się na pełną miłości służbę sióstr wszystkim ludziom, zwłaszcza ubogim, zaniedbanym, opuszczonym i pokrzywdzonym, w których rozpoznają osobę Pana Jezusa. Poprzez swoje apostolstwo oraz świadectwo życia Ewangelią, gotowe nawet na męczeństwo, siostry pracują niestrudzenie na rzecz szerzenia Królestwa Bożego, aby doprowadzić wszystkich ludzi do miłości Boga.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi liczne żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, uczelnie wyższe, internaty, szkoły dla niepełnosprawnych i domy dziecka, angażuje się w ewangelizację i formację ludzi świeckich w parafiach i poprzez rekolekcje oraz w ramach duszpasterstwa więziennego, siostry posługują w służbie zdrowia w charakterze lekarek, pielęgniarek w szpitalach, przychodniach, hospicjach i ośrodkach zdrowia na wsiach, kształcą też przyszłe pielęgniarki, zajmują się edukacją zdrowotną, prowadzą domy opieki dla ludzi starszych. Ponadto troszczą się o ubogich i potrzebujących poprzez działalność charytatywną, głoszą także Dobrą Nowinę na misjach.Historia:
Franciszkanki Klaryski powstały z inspiracji bpa Charles’a Lavigne SJ, francuskiego misjonarza i wikariusza apostolskiego dla obrządku syro-malabarskiego w Kottayam w stanie Kerala w południowych Indiach.
Podczas swoich podróży duszpasterskich był on poruszony losem wielu ludzi niechcianych, chorych i opuszczonych. Wyraził wówczas pragnienie ustanowienia zgromadzenia sióstr, które zaopiekowałyby się niechcianymi ludźmi w społeczeństwie.
pięć z ośmiu sióstr założycielek
W tym samym czasie bp Lavigne opatrznościowo odwiedził parafię w Pala. Spotkał tam grupę ośmiu kobiet, tercjarek franciszkańskich, które prowadziły życie wspólne. Były to: s. Mariam Clara od Jezusa, s. Coletta od Jezusa, s. Agnes od Jezusa, s. Mariam Thresia od Jezusa, s. Mariam Magdalena od Jezusa, s. Margareetha od Jezusa, s. Mariam od Jezusa oraz s. Anna od Jezusa. Duchową opiekę nad nimi sprawował Puthenparampil Thommachan, człowiek świecki, również tercjarz franciszkański, który prowadził życie w radykalnym ubóstwie, podobnie jak św. Franciszek z Asyżu.
Kobiety te zwróciły się z prośbą do bpa Lavigne, o utworzenie dla nich zgromadzenia zakonnego. Pierwsze pytanie bpa brzmiało: czy byłyby gotowe zając się sierotami i niechcianymi ludźmi. Kobiety zgodziły się.
Zgromadzenie Franciszkanek Klarysek powstało w 1888 roku, pierwszy dom powstał w Changanassery. Przez długi czas klasztory zgromadzenia były od siebie niezależne. Dopiero w 1970 roku zmieniono strukturę zgromadzenia na typową dla wspólnot czynnych; wybrano wówczas pierwszą przełożoną generalną z zarządem, której podlegają wszystkie prowincje zgromadzenia.


Strony www:
http://fccongregation.org
Indie - prowincje i regiony: Bareilly, Bharananganam, Bhopal, Changanassery, Delhi, Eluru, Ernakulam, Hazaribag, Idukki, Imphal, Irinjalakuda, Jalandhar, Kanjirappally, Kothamangalam, Mananthavady, Noida, Pala, Palakkad, Rajasthan, Rajkot, Thalassery, Thamarassery, Thrissur, Thuckalay, Vijayawada