17 marca 2012

Misjonarze Najświętszego Sakramentu

.
Zgromadzenie Misyjne Najświętszego Sakramentu (MCBS)
Congregatio Missionalis a Sanctissimo Sacramento
Missionary Congregation of the Blessed Sacrament
Congregazione Missionaria del Santissimo Sacramento
Congregación Misionera del Santísimo Sacramento
Congrégation Missionnaire du Saint-Sacrement
Missions-Kongregation des Allerheiligsten Sakraments

Zgromadzenie obrządku syro-malabarskiego, składające się z księży i braci.

Data i miejsce założenia:
1933 rok - Indie

Założyciele (od lewej):
o. Mathew Alakalam
o. Joseph ParedomLiczby: 470 zakonników (w tym 242 kapłanów, 5 braci, 191 kleryków,
32 nowicjuszy)
Misjonarze Najświętszego Sakramentu obecni są w krajach: Indie, Filipiny, Niemcy, Belgia, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, USA, Izrael, Tanzania, Australia.
Dom generalny: Indie (Aluva)


Habit aktualny:

Biała sutanna duchowieństwa diecezjalnego Kościoła Syro-Malabarskiego.


Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest żyć Tajemnicą Eucharystii, głosić Ją i gromadzić dzieci Boże wokół ołtarza, aby chwalić Pana pośród Jego Kościoła, uczestniczyć w Świętej Ofierze oraz spożywać Wieczerzę Pańską, a także pielęgnować wiarę w realną   obecność   Boga   w Najświętszym Sakramencie.
Duchowość ta cechuje się miłością i nabożeństwem do Chrystusa Eucharystycznego oraz duchem gorliwości misyjnej. Ideałem misjonarzy jest poświęcenie całego życia szerzeniu Królestwa Bożego, wprowadzając Eucharystię w centrum ludzkiego życia i dzięki temu prowadzić ludzi do doświadczenia Boga tak, by móc wyznać z wiarą za św. Tomaszem Apostołem: Pan mój i Bóg mój. Zgromadzenie należy do Kościoła Syro-Malabarskiego; czerpie z tradycji tego obrządku oraz z mądrości duchowej wschodniego monastycyzmu chrześcijańskiego.Działalność:
Posługa misjonarzy obejmuje różne formy działalności. Jest to apostolat eucharystyczny: m.in. szerzenie nabożeństwa do Eucharystii, publikacje o tematyce eucharystycznej, pielęgnowanie liturgii i muzyki liturgicznej; apostolat parafialny: prowadzenie parafii, głoszenie rekolekcji; apostolat misyjny: głoszenie Dobrej Nowiny, działania ekumeniczne; oraz apostolat społeczny: prowadzenie instytucji edukacyjnych, ośrodków opieki zdrowotnej, dzieł charytatywnych, troska o więźniów itp. Zakonnicy ze swoją posługą starają się w pierwszej kolejności docierać do ubogich i odrzuconych obejmując opieką duszpasterską regiony powierzone im przez miejscowych biskupów.

Historia:
Charyzmat wspólnoty zrodził się w kontekście przebudzenia pobożności eucharystycznej w Kościele zapoczątkowanego przez papieża św. Piusa X, a które również ogarnęło Kościół Syro-Malabarski, oraz ożywienia misyjnego entuzjazmu Kościoła ówczesnych czasów. W takim duchu dwóch kapłanów obrządku syro-malabarskiego o. Mathew Alakalam i o. Joseph Paredom założyło w Indiach w mieście Mallappally w 1933 roku Zgromadzenie Misyjne Najświętszego Sakramentu. Obecnie misjonarze są instytutem zakonnym na prawie papieskim.

Strony www:
http://mcbscongregation.com/
prowincja Emmaus: http://mcbsemmaus.org/
http://mcbsemmaus.wordpress.com/
prowincja Zion: http://zionmcbs.org/
Afryka: http://africamcbs.wordpress.com/

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zgromadzenia.

Filmy:
http://www.youtube.com/user/mcbsonline/videos
.
.
.