1 lipca 2009

Zakony według miejsca założenia: Hiszpania

.
Europa:   Francja   Hiszpania   Niemcy   Polska   Włochy
               pozostałe:   A-F   G-O   P-Z
Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Afryka
Azja
Australia i Oceania

* Zgromadzenie powstało przez usamodzielnienie się części istniejącego wcześniej zgromadzenia.
** Zgromadzenie powstało przez połączenie się dwóch lub kilku istniejących wcześniej zgromadzeń.

Hiszpania:

Męskie (34):
1218    Mercedarianie
1373    Hieronimici (mnisi)
1540    Bonifratrzy
1581    Karmelici Bosi
1588    Augustianie Rekolekci
1603    Mercedarianie Bosi
1849    Misjonarze Klaretyni
1864    Synowie św. Rodziny
1883    Bractwo Kapłańskie Pracowników Diecezjalnych
1889    Kapucyni Tercjarze
1890    Misjonarze Najświętszych Serc Jezusa i Maryi z Majorki
1899    Misjonarze św. Franciszka Ksawerego
1928    Współpracownicy Parafialni Chrystusa Króla
1939    Słudzy Maryi i Ubogich
1946    Misjonarze Chorych Ubogich
1950    Pracownicy Maryi
1959    Misjonarze "Identes"
1966    Krucjata Ducha Świętego 
1969    Misjonarze Verbum Dei
1974    Bracia Zmartwychwstania (mnisi)
1978    Misjonarze Matki Bożej na Kolumnie
1980    Wspólnota Monastyczna Pokoju
1986    oo. Jezusa Chrystusa Kapłana
1987    Uczniowie Serc Jezusa i Maryi
1990    Słudzy Matczynego Ogniska
1994    Misjonarze Chrystusa Króla
1999    Bracia Maryi Gwiazdy Zarannej
2002    Synowie Matki Bożej Najświętszego Serca
2004    Guadalupanie Eucharyści Ojca Niebieskiego
2009    Bractwo Franciszkańskie od Krzyża
2009    Michalici
2010    Bracia Miłosierdzia
2011    Współpracownicy Prawdy Matki Boga
   ?       Benedyktyni "Effatha"

Żeńskie (196):
1175    Komandorki św. Jakuba
1236    Trynitarki (mniszki)
1265    Mercedarki (mniszki)
1374    Hieronimitki (mniszki)
1484    Koncepcjonistki (mniszki)
1495    Minimitki (mniszki)
XVIw.  Joannitki (mniszki)
1521    Franciszkanki Tercjarki z Granady
1562    Karmelitanki Bose (mniszki)
1589    Augustianki Rekoletki (mniszki)
1617    Mercedarki Bose (mniszki)
1637    Brygidki Hiszpańskie (mniszki)
1666    Franciszkanki Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej
1673    Franciszkanki Szpitalne Jezusa z Nazaretu
1792    ss. Szpitalne Krzyża Świętego
1793    ss. Jezusa, Maryi i Józefa
1798    ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
1799    Dominikanki Najświętszego Sakramentu
1804    ss. Miłosierdzia św. Anny
1810    Trynitarki Tercjarki
1813    Urszulanki z Sigüenza
1826    Karmelitanki Miłości
1829    Pijarki
1848    ss. Niepokalanego Serca Maryi
1849    Klaryski Bożej Opatrzności
1850    Franciszkanki Misjonarki Matki Boskiego Pasterza
1850    Kapucynki Matki Dobrego Pasterza
1850    Misjonarki Niepokalanego Poczęcia
1851    Służebnice Maryi Posługujące Chorym
1856    Adoratorki Służebnice Najświętszego Sakramentu
1856    Dominikanki Zwiastowania
1856    Franciszkanki Córki Miłosierdzia
1857    ss. Matki Bożej Pocieszenia
1858    Filipianki Misjonarki Nauczania
1859    Augustianki od Opieki
1859    Filipianki Córki Maryi Bolesnej
1859    Franciszkanki Misjonarki Niepokalanego Poczęcia
1859    ss. Św. Rodziny z Urgel
1860    Karmelitanki Misjonarki Terezjanki
1860    Mercedarki Misjonarki z Barcelony
1862    Misjonarki Służebnice Niepokalanego Serca Maryi
1864    ss. Miłości Bożej
1870    Józefitki z Gerona
1870    Oblatki Najświętszego Odkupiciela
1871    Córki Jezusa
1871    Służebnice Jezusa Miłosierdzia
1873    Małe Siostry od Starszych i Opuszczonych
1874    ss. Czystości Maryi
1874    Misjonarki Córki Św. Rodziny
1874    Służebnice św. Józefa
1875    Córki św. Józefa
1875    Córki Maryi Matki Kościoła
1875    ss. Krzyża
1876    Córki Chrystusa Króla
1876    Franciszkanki Niepokalanej
1876    ss. Maryi Niepokalanej
1876    Terezjanki
1877    Józefitki Miłości
1877    Sercanki
1877    Służebnice Najświętszego Serca Jezusa
1878    Franciszkanki Trzody Maryi
1878    Karmelitanki Misjonarki *
1878    Karmelitanki Tereski św. Józefa
1878    Mercedarki Miłości
1878    Misjonarki Nauki Chrześcijańskiej
1879    Franciszkanki Najczystszego Poczęcia
1880    Matki Opuszczonych i św. Józefa de la Montana
1880    ss. Nauki Chrześcijańskiej
1880    ss. Ofiarowania Panny Maryi z Granady
1881    ss. Szpitalne Najświętszego Serca Jezusa
1884    Franciszkanki Najświętszych Serc
1884    Służebnice Maryi Niepokalanej
1885    Kalasantynki Córki Boskiego Pasterza
1885    Kapucynki Tercjarki
1885    Służebnice Boskiego Serca
1885    Trynitarki z Madrytu
1885    Trynitarki z Walencji
1886    Józefitki Trynitarki
1886    Służebnice Męki
1887    Misjonarki św. Dominika
1890    Augustianki Misjonarki
1890    Salezjanki Najświętszego Serca Jezusa
1891    ss. Dziewicy Maryi z Góry Karmel
1891    Misjonarki Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
1891    Służebnice Mniejsze Najświętszego Serca Jezusa
1893    Koncepcjonistki Misjonarki Nauczania
1894    ss.św. Aniołów Stróżów
1895    Dominikanki Misjonarki Świętej Rodziny
1896    Franciszkanki Matki Bożej Dobrej Rady
1896    Franciszkanki Misjonarki Narodzenia Matki Bożej
1896    Misjonarki Najświętszego Sakramentu i Maryi Niepokalanej
1899    Misjonarki Córki Serca Maryi
1900    Karmelitanki św. Józefa
1901    Katechetki m. Dolores Sopena
1907    Dominikanki z Granady
1910    Avemarianki
1911    Anielanki
1912    Pracownice Katechetki Matki Bożej Bolesnej
1919    Córki Patronatu Maryi
1921    Misjonarki Eucharystki z Nazaretu
1921    Służebnice Bożej Opatrzności
1922    Misjonarki Nauczania Wsi
1924    Apostolanki Serca Jezusa
1924    Karmelitanki Najświętszego Serca Jezusa
1925    Służebnice Najświętszej Eucharystii i Matki Boga
1925    Współpracowniczki Betanii
1926    Córki Matki Bożej Bolesnej
1927    Pomocnice Parafialne Chrystusa Kapłana
1927    ss. Wniebowzięcia Matki Bożej
1928    Służebnice Chrystusa Króla
1930    Mercedarki Misjonarki z Berriz
1930    Misjonarki Najświętszego Serca Jezusa i Maryi
1930    Służebnice Miłości Miłosiernej
1931    Hieronimitki Adoracji
1935    Służebnice Matki Bolesnej
1938    Oblatki Chrystusa Kapłana (mniszki)
1939    Apostołki Chrystusa Ukrzyżowanego
1939    Dominikanki Matki Bożej Zwycięskiej
1939    Misjonarki Akcji Parafialnej
1939    Misjonarki Jezusa i Maryi
1939    Misjonarki Matki Bożej na Kolumnie
1939    Służebnice Jezusa od Cottolengo ojca Alegre
1939    Towarzystwo Chrystusa Króla
1939    Uczennice Jezusa
1939    ss. Zbawiciela
1940    ss. Jezusa Cierpiącego
1940    Mercedarki Służebnice Najświętszego Sakramentu
1940    Misjonarki Maryi Bramy Niebios
1940    Pracownice Serca Jezusa 
1940    Służebnice Ewangelii 
1941    Formacjonistki
1941    Ksawerianki
1941    Misjonarki Miłości i Opatrzności
1942    Córki Dobrego Pasterza i Maryi Niepokalanej
1942    Misjonarki Córki Serca Jezusa
1942    Misjonarki Maryi Pośredniczki
1942    Misjonarki Najświętszego Serca Jezusa
1942    Pomocnice Dobrego Pasterza
1942    Zelatorki Królowania Serca Jezusowego
1943    Prezentki Parafialne Adoratorki 
1943    Służebnice Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej (mniszki) 
1943    Współpracowniczki Parafialne Chrystusa Króla
1944    Córki Wieczernika
1944    Dominikanki Służebnice z Wieczernika
1944    Misjonarki Chrystusa Jezusa 
1944    Misjonarki Jezusa, Maryi i Józefa 
1944    Służebnice Ubogich Córki Najświętszego Serca Jezusa
1945    Apostolat Jezusa - "Kobiety Pokoju"
1945    Misjonarki Boskiego Mistrza
1946    Dominikanki Oblatki Jezusa 
1947    Augustianki Rekoletki Misjonarki 
1947    ss. Chrystusa Opuszczonego
1947    ss. Najświętszego Serca Jezusa
1948    Córki Parafialne Pomocnice Dobrego Pasterza
1949    Pracownice Misjonarki Najświętszego Serca Jezusa
1951    Misjonarki Klaretyńskie
1952    Misjonarki Maryi Niepokalanej Służebnice Robotników
1953    Misjonarki Opatrzności
1954    Dominikanki Szkolne Niepokalanego Poczęcia
1954    Służebnice Misjonarki Jezusa
1954    Służebnice Niepokalanego Serca Maryi
1956    Dominikanki Wiejskie Misjonarki Miłości
1956    Kapucynki Misjonarki Pracy
1956    Pracownice Jezusa
1957    Misjonarki Chrystusa Kapłana 
1958    Franciszkanki Misjonarki Przedmieścia
1958    ss. Matki Bożej na Kolumnie i Jakuba Apostoła
1959    Misjonarki "Identes"
1963    Misjonarki "Verbum Dei"
1969    Służebnice Kościoła
1970    Małe Towarzystwo Jezusa
1971    Braterstwo w Panu
1975    Dzieło Miłości (mniszki)
1977    Wynagrodzicielki Serca Jezusa Kapłana
1978    Dominikanki Jedności
1978    Misjonarki Orantki Matki Bożej na Kolumnie (mniszki) 
1978    Misjonarki Świętej Rodziny 
1980    Karmelitanki Służebnice Św. Rodziny
1980    Mercedarki
1980    Wspólnota Monastyczna Pokoju
1984    Służebnice Matczynego Ogniska
1987    Córki Maryi Matki Bożej
1998    Córki Matki Bożej od Najświętszego Serca
1994    Cysterki św. Bernarda (mniszki)
1994    Wynagrodzicielki Matki Bożej Bolesnej
1996    Koncepcjonistki z Alcazar (mniszki)
1999    ss. Maryi Gwiazdy Zarannej
2001    Oblatki Maryi Niepokalanej
2004    Guadalupanki Eucharystki Ojca Niebieskiego
2005    Misjonarki Matki Bożej Wniebowziętej 
2005    Wspólnota Nawrócenia
2009    Michalitki
2010    Instytut "Iesu Communio"
2014    Karmelitanki Samarytanki Serca Jezusowego (mniszki)
2014    ss. Maryi Gwiazdy Zarannej
   ?      Córki Miłości Miłosiernej

Zgromadzenia męskie Tradycyjne (2):
2009    Bracia Chrystusa Kapłana i Maryi Królowej 
2012    Oaza Jezusa Kapłana

Zgromadzenia żeńskie Tradycyjne (2):
1965    Oaza Jezusa Kapłana (mniszki)
1999    Misjonarki Chrystusa Kapłana i Maryi Królowej
.
.
.