22 marca 2017

Misjonarki św. Dominika


Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Dominika (OP)
Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic
Congregazione delle Suore Missionarie di San Domenico
Congregación de las Religiosas Misioneras de Santo Domingo
Congregação das Religiosas Missionárias de São Domingos
Congrégation des Religieuses Missionnaires de Saint Dominique


Data i miejsce założenia:
1887 rok - Hiszpania

Liczba sióstr na świecie: 594  * dane z 2008 roku
Misjonarki św. Dominika obecne są w krajach: Hiszpania, Portugalia, Włochy, USA, Chile, Birma, Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Tajwan, Korea Płd., Japonia, Filipiny, Guam.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym skórzanym paskiem, biały szkaplerz,
na głowie czarny welon z białą wypustką.Na Filipinach, w Guam i większość sióstr w USA: welon o bardziej tradycyjnym kroju.Dopełnieniem stroju jest czarny płaszcz chórowy.

Siostry z nowicjuszkami
w Tajlandii.
Nowicjuszki na Filipinach.Habit historyczny:


Duchowość:
Zgromadzenie należy do rodziny dominikańskiej, której główna zasada brzmi: Contemplare et contemplata aliis tradere – kontemplować i przekazywać innym owoce kontemplacji. Z kontemplacji Bożej nauki winno wypływać apostolstwo zgromadzenia, tak więc głoszenie Bożej nauki jest podstawowym zadaniem sióstr. Przypomina o tym hasło wspólnoty: Nieść Słowo i głosić Prawdę.
Oprócz kontemplacji Prawdy obowiązkiem każdej siostry jest Jej nauka i studiowanie. Filarami dominikańskiej duchowości są ponadto modlitwa i życie wspólnotowe, a także pobożność maryjna.
Tym, co wyróżnia Misjonarki św. Dominika od innych dominikańskich zgromadzeń jest ich charakter ukierunkowany na posługę typowo misyjną realizowaną w krajach niechrześcijańskich oraz wśród ludzi niewierzących lub tam, gdzie istnieje pilna potrzeba ewangelizacji. Zgodnie z tradycją zgromadzenia pierwsze miejsce zajmuje prowadzenie misji w krajach Dalekiego Wschodu. Będąc na służbie Chrystusowi i Jego Ewangelii siostry szerzą katolicką wiarę słowem i czynem, zachęcone poleceniem Pana Jezusa: Idźcie i głoście Ewangelię aż po krańce ziemi.Działalność:
Siostry pełnią swoje apostolstwo poprzez edukację i wychowanie dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, internatach, sierocińcach, troskę o chorych i starszych, pracę charytatywną, duszpasterską, katechizację oraz posługę w domach zakonnych i seminariach.Historia:
Historia zgromadzenia rozpoczyna się w 1885 roku, kiedy to pewna zamożna mieszkanka hiszpańskiego miasteczka Ocaña postanowiła założyć szkołę. Pomocy szukała u ojców Dominikanów z prowincji Matki Bożej Różańcowej, którzy przysłali do pracy w szkole cztery Dominikanki z Pampeluny wraz z grupą 13 kandydatek do życia zakonnego. Utworzyły one w 1887 roku pierwszą wspólnotę zgromadzenia nazwanego wówczas Dominikanki Tercjarki.
Niepowodzenia sprawiły, że wkrótce fundatorka straciła zainteresowanie szkołą oraz pracą sióstr. Przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem. Tymczasem ojcowie Dominikanie z prowincji pracujący na misjach na Dalekim Wschodzie, potrzebowali sióstr zakonnych do pomocy. W 1892 roku siostry z Ocaña przeniosły się więc do Madrytu, skąd pierwsze siostry wyjechały do pracy misyjnej w Chinach, gdzie objęły opieką osierocone dziewczynki. Odtąd młode zgromadzenie przyjęło charakter typowo misyjny, co siostry potwierdzały w czasie profesji wieczystej, składając dodatkowy ślub: pójścia na misje na Wschodzie.
Do 1933 roku zgromadzenie kierowane było przez Dominikanów z prowincji Matki Bożej Różańcowej. Wówczas uzyskało ono pełną niezależność oraz otrzymało kanoniczne uznanie, sporządzono konstytucje, w których potwierdzono misyjny charyzmat wspólnoty, przyjęto również nową nazwę Sióstr Misjonarek św. Dominika. W 1964 roku zgromadzenie uzyskało zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Strony www:
Hiszpania: http://misionerasdesantodomingo.org
Filipiny: www.crmsdfilipinas.net
Korea Płd.: www.dominico.or.kr