1 lipca 2009

Zakony według miejsca założenia: Filipiny

.
Europa
Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Afryka
Azja:  Indie   Filipiny  pozostałe
Australia i Oceania

* Zgromadzenie powstało przez usamodzielnienie się części istniejącego wcześniej zgromadzenia.


Filipiny:

Męskie (22):
1965    Misjonarze Filipińscy
1976    Mariańscy Misjonarze Krzyża Św.
1986    Martinianie
1988    Synowie Maryi Adoratorzy Najświętszej Eucharystii
1990    Uczniowie Maryi
1992    "Angeli Pacis"
1996    Uczniowie św. Jana Apostoła
1997    Franciszkanie Matki Bożej od Ubogich
1997    Misjonarze św. Lorenzo Riuz
1998    Słudzy Chrystusa Zmartwychwstałego 
2000    Bracia Najświętszego Oblicza 
2000    Pocieszyciele Niepokalanego Serca Maryi
2002    Misjonarze Jezusa 
2011    Franciszkanie Bożego Miłosierdzia 
2011    Misjonarze Maryi Matki Ubogich
2013   Stowarzyszenie Współczucia Chrystusowego
   ?      Benedyktyni Eucharystycznego Króla
   ?      Eucharystyczni Lekarze Maryi
        Franciszkanie Ducha Świętego
   ?      Oblaci Apostołowie Dwóch Serc
        Pielgrzymi św. Franciszka
   ?      Słudzy Emmanuela od Trójcy Świętej

Żeńskie (73):
1684    ss. Dziewicy Maryi
1696    Dominikanki św. Katarzyny ze Sieny
1725    Augustianki Rekoletki
1883    Augustianki Matki Bożej Pocieszenia
1923    Misjonarki Katechetki Najświętszego Serca
1925    Dominikanki Różańca Świętego z Filipin
1931    Benedyktynki Eucharystycznego Króla
1952    ss. Niepokalanego Serca Maryi
1953    Franciszkanki Apostolskie
1954    ss. Miłosierdzia z Filipin
1956    Oblatki Notre Dame
1958    Misjonarki Katechetki św. Teresy od Dzieciątka Jezus
1958    Misjonarki Maryi
1959    Dominikanki św. Józefa
1959    Pokutniczki Matki Bożej Fatimskiej (mniszki)
1960    Córki św. Teresy
1962    Misjonarki Stołu Pana
1966    Córki Maryi Matki Kościoła
1970    Misjonarki Najświętszej Dziewicy z Karmelu
1971    Pracownice Chrystusa Robotnika
1972    Apostołki Współczesnych Czasów
1972    Dominikanki Różańcowe
1973    Dominikanki Matki Bożej Pokoju
1974    Służebnice Matki Bożej Pokoju
1974    Terezjanki Córki Maryi 
1974    ss. Żywej Wspólnoty Ewangelii
1976    ss. Maryi Pocieszycielki od Eucharystii
1977    Misjonarki Najświętszego Oblicza
1978    Służebnice Domu Bożego 
1979    Córki św. Franciszka z Filipin
1979    Córki św. Józefa
1979    Franciszkanki od Dzieci i Rodzin
1979    Franciszkanki Służebnice Pana
1982    Karmelitanki Matki Bożej
1984    Misjonarki Służebnice Trójcy Świętej 
1985    Służebnice Bożego Słowa  
1985    Zaczyn Niepokalanego Serca Maryi
1986    ss. św.Józefa Robotnika
1986    Karmelitanki Trójcy Świętej
1986    ss. Maryi Adoratorki Najświętszej Eucharystii
1986    Misjonarki Matki Bożej Zwycięskiej od Krzyża
1986    ss. Najświętszego Oblicza Jezusa
1988    Katechetki św. Józefa
1988    ss. Maryi od Wieczystej Adoracji
1989    Apostolskie Córki Maryi
1989    ss. Boskiego Pasterza
1989    Franciszkanki Matki Bożej od Ubogich
1989    Misjonarki Wniebowzięcia *
1990    Katechetki Maryi
1990    Małe Siostry św. Franciszka
1992    "Angeli Pacis"
1992    Córki św.Augustyna
1992    Trynitarki Służebnice Słowa Bożego 
1995    ss. Bożego Miłosierdzia
1996    Misjonarki Maryi Królowej Nieba
1997    Adoratorki Najświętszego Oblicza Jezusa
1998    ss. Oikos Ptochos Theou
1999    Oblatki Chrystusa Zmartwychwstałego
1999    Służebnice Chrystusa Zmartwychwstałego
2000    Pocieszycielki Niepokalanego Serca Maryi
2002    ss. Ewangelizacji
2005    Dominikanki Regina Rosarii 
2011    Franciszkanki Bożego Miłosierdzia
   ?       Córki św. Dominika
   ?       Dominikanki Córki Niepokalanej Matki
   ?       Misjonarki Dzieciątka Jezus
         Misjonarki Matki Bożej Fatimskiej
   ?       Misjonarki Oratorianki Jezusa
   ?       Misjonarki św. Teresy od Dzieciątka Jezus
   ?       Mniszki Chrystusa Zmartwychwstałego (mniszki)
   ?       Mniszki Dwóch Serc (mniszki)
   ?       Służebnice Boskiego Uzdrowiciela
   ?       Służebnice Najświętszej Eucharystii
.
.
.