20 maja 2013

Słudzy Maryi i Ubogich


Słudzy Maryi i Ubogich  (EDMP)
Esclavos de María y de los Pobres
Schiavi di Maria e dei Poveri

Slaves of Mary and the Poor
Esclaves de Marie et des Pauvres

Data i miejsce założenia:
1939 rok - Hiszpania

Założyciel:
o. Leocádio GalánLiczby: brak danych
Słudzy Maryi i Ubogich obecni są w krajach: Hiszpania.
Dom generalny: Hiszpania (Alcuéscar)


Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana niebieskim pasem.

Duchowość:
Duchowość zgromadzenia opiera się na czterech filarach: Kościół – poza którym żadne działanie nie jest podejmowane; Eucharystia – która jest źródłem życia wspólnoty; Maryja Dziewica – przez Nią zakonnicy zdążają do Jezusa oraz ubodzy – którym poświęcona jest posługa zakonników.
Za przykładem swojego założyciela starają się być ziarnem wyniszczonym na krzyżu cierpienia i pracy dla ubogich, niosąc im światło wiary, chleb Bożej Prawdy, a poprzez pełnienie dzieł miłosierdzia czynić ich życie mniej smutne i bardziej ludzkie.


Działalność:
Działalność zgromadzenia koncentruje się na opiece nad potrzebującymi dziećmi, ludźmi chorymi, upośledzonymi fizycznie i umysłowo, opuszczonymi osobami w podeszłym wieku. Na prośbę biskupów prowadzą także kilka parafii oraz zajmują się duszpasterstwem wśród młodzieży.


Historia:
Słudzy Maryi i Ubogich są zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym założonym w 1939 roku. Jego założyciel o. Leocádio Galán powołał je do istnienia w celu pełnienia dzieł miłosierdzia zarówno wobec duszy, jak i ciała wśród ubogich robotników ze środowisk wiejskich. Dom macierzysty zgromadzenia powstał w mieście Alcuéscar w Hiszpanii.

Strony www:
http://esclavosdemariaydelospobres.blogspot.com

Filmy:Aktualizacja: 10.11.2015