22 lipca 2017

Misjonarze Verbum Dei


Fraternia Misyjna Verbum Dei (FMVD)
Fratrnitas Misionaria Verbum Dei
Verbum Dei Missionary Fraternity (Verbum Dei Missionaries)
Fraternità Missionaria Verbum Dei (Missionari Verbum Dei)
Fraternidad Misionera Verbum Dei (Misioneros Verbum Dei)
Fraternidade Missionária Verbum Dei (Missionários Verbum Dei)
Fraternité Missionnaire Verbum Dei (Missionnaires Verbum Dei)
Missionarische Gemeinschaft Verbum Dei (Missionare Verbum Dei)


Data i miejsce założenia:
1969 rok - Hiszpania

Założyciel:
ks. Jaime Bonet BonetLiczba członków na świecie: brak danych
Misjonarze Verbum Dei obecni są w krajach: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Rosja, Meksyk, Kolumbia, Wenezuela, Chile, Gwinea Równikowa, Kamerun, Filipiny, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia. Znakiem konsekracji jest krzyżyk zawieszony na piersi. W razie potrzeby kapłani używają stroju duchowieństwa diecezjalnego. 

Duchowość:
Charyzmat wspólnoty ma swoje źródło w powołaniu pierwszych uczniów Chrystusa: My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze Słowa (Dz 6, 4) oraz w przykładzie życia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej.
Duchowość Fraterni opiera się więc na Verbum Dei, czyli Słowie Bożym zawartym w Biblii oraz na Tradycji i nauce Kościoła. Ponieważ wiara rodzi się przez głoszenie Słowa Bożego, życie oraz modlitwa członków koncentrują się wokół na słuchania, czytania i rozważania Pisma Świętego. W Słowie Bożym Misjonarze poznają oblicze Boga i słuchają Jego głosu, odkrywają skarby życia i miłości Boga.
Duchowość wspólnoty ma cztery źródła: Trójca Święta, Eucharystia, Mistyczne Ciało Chrystusa oraz Maryja – Matka Boga i Matka Kościoła.
Obecność Trójcy Świętej w duszy człowieka jest przestrzenią narodzin dzieci Bożych. Wzajemna miłość Osób Trójcy Świętej jest wzorem życia dla wspólnot Fraterni. Miłość otrzymywana od Ojca, Syna i Ducha Świętego skłania do spojrzenia na bliźnich jako członków Mistycznego Ciała Chrystusa.
Eucharystia to czas jednoczenia się w Panu. Przyjmowanie Eucharystii oznacza karmienie się miłością Chrystusa, która uzdalnia do stawania się bratem dla wszystkich ludzi. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest także ważnym aspektem duchowości eucharystycznej Verbum Dei.
Maryja, Matka Boga i Kościoła towarzyszy Misjonarzom w ich posłudze i pomaga im zachować wiarę i radość we wszystkich wyzwaniach i trudnościach. Maryja, która pielęgnowała Pana Jezusa w swoim życiu, „rodzi” Pana w duszach członków wspólnoty i duszach wszystkich ludzi.Działalność:
Misjonarze Verbum Dei propagują modlitwę ze Słowem Bożym, tworzą tzw. Szkoły Apostołów zajmujące się formacją ludzi świeckich zobowiązujących się do ewangelizacji, prowadzą domy rekolekcyjne i rekolekcje, dni skupienia, misje ludowe, szkolenia teologiczne, są duszpasterzami akademickimi, kierownikami duchowymi, organizują pielgrzymki i obozy młodzieżowe, prowadzą także parafie.


Historia:
Misjonarze Verbum Dei są częścią Fraterni Misyjnej Verbum Dei łączącej w sobie trzy gałęzie: męską (kapłanów), żeńską oraz małżeństw, z których każda poświęca się Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, według swojego stanu. Wszystkie te gałęzie tworzą jeden instytut ze wspólnym zarządem, jednak każda z nich prowadzi oddzielne życie.
Fraternię założył ks. Jaime Bonet Bonet na Majorce w Hiszpanii. Jako nastolatek doświadczył radości i osobistej miłości Boga, co skłoniło Go do wstąpienia do seminarium diecezjalnego i pasji do głoszenia Słowa Bożego. Jako ksiądz gorliwie poświęcał się kaznodziejstwu, nauczał katechizmu Cyganów, ludzi ubogich, mieszkańców slumsów, uczniów w szkołach, prowadził rekolekcje dla osób zakonnych.
Jego posługa, styl życia i modlitwa przyciągały wielu młodych ludzi, a także innych kapłanów w całej Majorce. Ks. Bonet zakładał Szkoły Apostołów, w których były formowane grupy młodzieży i dorosłych, aby głosić Słowo Boże. Niektórzy z nich zapragnęli całkowicie poświęcić się Bogu.
Jako pierwsza powstała gałąź żeńska Misjonarek Diecezjalnych, uzyskując w 1963 roku aprobatę biskupa diecezji Palma de Mallorca. Dziś rok ten uważa się za narodziny Fraterni Misyjnej Verbum Dei. Trzy lata później kilku księży i świeckich mężczyzn zaczęło prowadzić ten sam sposób życia ad experimentum. W 1969 roku biskup Majorki erygował fraternię jako pobożne stowarzyszenie o nazwie Instytut Apostolski Kapłanów, Misjonarek i Świeckich Verbum Dei, natomiast w 1993 roku władze kościelne zatwierdziły gałąź duchownych oraz gałąź sióstr jako dwa oddzielne instytuty zakonne. W 2000 roku Stolica Apostolska zatwierdziła Fraternię Misyjną Verbum Dei jako jednolity instytut o trzech formach życia, oddany głoszeniu Ewangelii poprzez modlitwę i posługę Słowa.Strony www:
Międzynarodowa: http://verbumdei.org
Hiszpania: www.verbumdei.es
Portugalia: http://familiavd.wixsite.com/geral/about
Rosja: www.verbumdei.ru
Filipiny: www.verbumdeiphilippines.com
Australia: www.verbumdeiaustralia.com