3 stycznia 2012

ss. św. Aniołów Stróżów

.
Zgromadzenie Świętych Aniołów Stróżów (RAC)
Congregación de los Santos Ángeles Custodios
Congregação dos Santos Anjos Custódios
Congregazione dei Santi Angeli Custodi
Congregation of the Holy Guardian Angels
Congrégation des Saints Anges Gardiens


Data i miejsce założenia:
1894 rok - Hiszpania

Założycielka:
bł. Rafaela Ibarra de VillalongaLiczby: 193 siostry na świecie
Siostry św. Aniołów Stróżów obecne są w krajach: Hiszpania, Chile, Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Puerto Rico, Dominikana.
Dom generalny: Hiszpania (Madryt)


Habit aktualny:

Szary prosty welon do jednolitego świeckiego ubrania: białej bluzki i szarej spódnicy. Niektóre siostry noszą szary habit.Habit historyczny:Duchowość:
Istotą duchowości zgromadzenia jest kontemplacja tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem, Jego śmierci na Krzyżu i Zmartwychwstania, a także Jego obecności w Eucharystii oraz medytacja Słowa Bożego. Duże znaczenie w życiu sióstr odgrywa wspólnota. W niej odpowiadają na powołanie Boga, żyją tym samym charyzmatem, wypełniają misję powierzoną przez Kościół. Siostry starają się odznaczać duchem miłości i ofiary oraz wytrwałości w czynieniu dobra swoim podopiecznym, którymi zgodnie z charyzmatem założycielki są dziewczęta potrzebujące opieki w trudnych chwilach życia oraz moralnego i ekonomicznego wsparcia, a także dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym. Posługa sióstr względem podopiecznych powinna być podobna do obecności Aniołów Stróżów, którzy nieustannie czuwają nad ludźmi. Święci Aniołowie otaczani są w zgromadzeniu szczególną czcią. Hasłem wspólnoty są słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża: Pragnę.

  

Działalność:
Działalność zgromadzenia to przede wszystkim prowadzenie szkół katolickich, internatów dla młodzieży uczącej się lub pracującej, domów dziecka, świetlic dla dzieci zagrożonych marginalizacją, siostry podejmują się także różnych prac duszpasterskich, katechizują, ponadto organizują kursy, spotkania, rekolekcje dla młodzieży, prowadzą grupy młodzieżowe.

Historia:
Zgromadzenie założyła kobieta świecka, żona i matka, bł. Rafaela Ibarra de Villalonga. Żyła w dostatku jednak nie była pozbawiona wrażliwości na potrzeby biedniejszych. W XIX wieku rozwój miast i wzrost liczby ludności w Hiszpanii spowodowały, że wiele osób ze wsi szukało lepszego życia w miastach. Rafaela zdawała sobie sprawę z ogromnego zagrożenia dla młodych ludzi, którzy często padali ofiarą wyzysku, albo pracy w ogóle nie znajdowali, co pociągało za sobą ich społeczną marginalizację, a czasem sprowadzało na drogę niemoralnego zdobywania środków do życia. Rafaela założyła więc w Bilbao dom dla dziewcząt poszukujących pracy, wiele swojej energii i pieniędzy oddała swoim podopiecznym do czasu, aż nie znalazły własnego domu i dobrej pracy. Chcąc zapewnić ciągłość opieki nad dziewczętami Rafaela zwróciła się do trzech kobiet z propozycją podjęcia się tego zadania, poświęcając się jednocześnie Bogu i swoim podopiecznym. Te wyraziły swoją zgodę, co dało w 1894 roku początek nowemu zgromadzeniu zakonnemu.

Strony www:
http://www.angelescustodios.net/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.