28 września 2011

Misjonarki Maryi Bramy Niebios

.
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Maryi „Ianua Coeli" (Bramy Niebios)
Congregación de Religiosas Misioneras de María „Ianua Coeli" (Puerta del Cielo)
Congregação das Irmãs Missionárias de Maria "Ianua Coeli" (Porta do Céu)
Congregazione delle Suore Missionarie di Maria "Ianua Coeli" (Porta del Cielo)
Congregation of Missionary Sisters of Mary "Ianua Coeli" (Gate of Heaven)
Congrégation des Soeurs Missionnaires de Marie "Ianua Coeli" (Porte du Ciel)
Kongregation der Missionsschwestern von Maria "Ianua Coeli" (Pforte des Himmels)

Data i miejsce założenia:
1940 rok - Hiszpania

Założycielka:
m. Maria del Pilar Arechavaleta Iturrioz

Liczba sióstr na świecie: 50
Misjonarki Maryi Bramy Niebios obecne są w krajach: Hiszpania, Peru.
Dom generalny: Hiszpania (Madryt)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany czarnym szerokim pasem wiązanym po lewej stronie, biały kołnierzyk, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż.Habit historyczny:


--------------------------------------------------
Charyzmat:
Charyzmat zgromadzenia polega na współpracy z Bogiem w zbawieniu dusz. Siostry starają się pokazać, że Bóg jest zawsze miłosierny, miłuje nas w każdej sytuacji i zawsze daje nam nowe możliwości. Ducha zgromadzenia cechuje gotowość do służby potrzebującym oraz ofiarna miłość Boga i dusz w potrzebie.
Założycielka zaszczepiła w swoich duchowych córkach miłość do młodych ludzi, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących, moralnie i materialnie.
Zgromadzenie prowadzi głównie szkoły oraz internaty, starając się wychodzić naprzeciw przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy potrzebują wsparcia moralnego, rodzinnego ciepła. Siostry dbają również o potrzeby duchowe swoich podopiecznych np. umożliwiając odbycie rekolekcji.
.
 .
Historia:
Matka Maria del Pilar Arechavaleta Iturrioz przez wiele lat była zakonnicą zgromadzenia Sióstr św. Aniołów Stróżów. Czując wezwanie Ducha Świętego założyła w Madrycie w 1940 roku zgromadzenie Misjonarek Maryi „Ianua Coeli" (czyli Maryi Bramy Niebios).
Charyzmat jest odpowiedzią na sytuację młodych kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji moralnej i religijnej wywołanej zawieruchą wojny domowej. Często bezradne, bez środków do życia narażone były na wykorzystywanie przez innych ludzi. Matka Maria wychodzi na ulice w poszukiwaniu zagrożonej młodzieży z wszystkich warstw społecznych, bez różnicy na narodowość lub wyznanie, oferuje dom, schronienie, możliwość edukacji, dając perspektywy na przyszłość bez utraty poczucia własnej wartości.
Obecnie Misjonarki Maryi Bramy Niebios są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.

Strony www:
Misioneras de María „Ianua Coeli"

Aktualizacja: 22.02.2016