13 stycznia 2018

Apostolanki Serca Jezusa


Zgromadzenie Apostolanek Serca Jezusa (ACJ)
Congregation of the Apostolic Sisters of the Heart of Jesus
Congregazione delle Apostoliche del Cuore di Gesù
Congregación de Apóstolicas del Corazón de Jesús


Data i miejsce założenia:
1924 rok - Hiszpania

Założycielka:
m. Luz CasanovaLiczba sióstr na świecie: 148  * dane z 2011 roku
Apostolanki Serca Jezusa obecne są w krajach: Hiszpania, Meksyk, Salwador, Peru, Boliwia, Angola.
Dom generalny: Hiszpania (Madryt)


Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.


Duchowość:
Zgromadzenie żyje duchowością ignacjańską, której istotą jest miłość ku Bogu, przenikająca całą działalność. Siostry każdego dnia starają się upodabniać się do Chrystusa w miłości do Boga i ludzi.
Apostolanki czują się szczególnie powołane do odtworzenia życia i misji Pana Jezusa i Jego Apostołów. Jest to powołanie do kontemplacji w działaniu skoncentrowanym na publicznym wymiarze naśladowania Chrystusa wśród ubogich.
Siostry w całości oddają swoje życie Bogu i ubogim. Za przykładem założycielki wierzą, że miłość do Pana Jezusa i miłość ubogich nie były sprzecznymi uczuciami, ale przeciwnie, ​​mogą kochać Pana tylko wtedy, jeśli kochają ubogich. Stąd bierze się główna myśl duchowości zgromadzenia sformułowana przez m. Luz Casanovę: Miejcie najgorętszą miłość do Zbawiciela i najwyższy szacunek dla osoby.
Założycielka kładła nacisk na takie cechy jak: odwaga w kryzysach, wrażliwość na potrzebujących, wierność obowiązkom, maksymalne wykorzystanie otrzymanych talentów w celu służenia innym oraz mądre wykorzystanie czasu. Ponadto siostry dostrzegają Boga obecnego we wszystkich rzeczywistościach i działającego we wszystkich wydarzeniach.


Działalność:
Apostolanki prowadzą szkoły, aktywnie włączają się w zadania duszpasterskie Kościoła, poświęcają się różnorakiej pomocy na rzecz ubogich i chorych: w przychodniach, kuchniach dla ubogich, domach dla ludzi starszych, schronieniach dla matek w trudnej sytuacji, współpracują z osobami świeckimi podzielającymi ich charyzmat. Ponadto w każdego rodzaju apostolstwie, w którym stykają się z młodzieżą, realizują duszpasterstwo powołaniowe.

Historia:
Luz Casanova urodziła się w arystokratycznej hiszpańskiej rodzinie. Gdy miała 12 lat zamieszkała w Madrycie. Na przełomie XIX i XX wieku Hiszpania doświadczała masowej emigracji ludności wiejskiej do miast w poszukiwaniu pracy, wskutek czego powstawały duże dzielnice pełne ubóstwa, braku żywności i higieny, a w konsekwencji chorób. Dzieci pozostawały bez edukacji. Luz coraz częściej odwiedzała ubogie peryferia Madrytu, pomagając potrzebującym, choć kłóciło się to z zasadami zachowania ludzi z jej klasy społecznej. W 1902 roku założyła pierwszą szkołę, w późniejszych latach kolejne, a także kuchnie dla ubogich, schroniska.
Żadne zgromadzenie zakonne nie rodzi się z dnia na dzień. Zawsze jest ktoś, kto jest "duszą" wspólnoty, jedną lub kilkoma osobami, które mają intuicję, odkrywają coś, czego inni dotąd nie widzieli, przyjmują pewien styl życia, nawet jeśli nie wiedzą dobrze, w którą stronę idą. Podobnie było z m. Luz Casanovą i jej zgromadzeniem Apostolanek Serca Jezusa.
Luz raczej nie myślała o życiu zakonnym ze względu na to, że w tamtych czasach koncentrowało się ono wokół klasztoru i było bardzo uporządkowanym stylem życia. Ją pociągało maksymalne zaangażowanie w aktywne apostolstwo, co – jak uznawała - lepiej mogła realizować będąc osobą świecką. Jednak lata świeckiego apostolatu doprowadził ją i jej towarzyszki do nowej drogi życia zakonnego, mniej konwentualnego i ujętego w uporządkowane ramy. Kobiety czuły, że Duch Święty prowadzi je właśnie w tym kierunku; chciały odtworzyć życie i misję Pana Jezusa i Jego apostołów.

W 1924 roku kobiety rozpoczęły życie wspólnotowe, co uważa się za datę narodzin zgromadzenia. Trzy lata później biskup Madrytu zatwierdził je pod nazwą: Panie Apostolskie Najświętszego Serca Jezusa. W 1930 roku pierwsza grupa sióstr złożyła pierwsze śluby zakonne.
Do 1936 roku, w którym rozpoczęła się hiszpańska wojna domowa, Apostolanki przeżywały czas ekspansji i rozwoju, podejmując się różnorodnej działalności. Wojna sprawiła, że szkoły zostały zniszczone, budynki zajęte, całe dzieło zgromadzenia zniweczone, a wspólnoty rozproszone. Wówczas m. Luz wypowiedziała bardzo proste zdanie: Zaczynamy od nowa! Zdanie to głęboko zapadło w pamięć zgromadzenia i przypomina się siostrom za każdym razem, gdy jakikolwiek kryzys puka do ich drzwi.

Strony www:
www.apostolicascj.org