12 maja 2017

Karmelitanki Misjonarki Terezjanki


Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek (CMT)
Congregatio Sororum Carmelitanarum Missionariarum Teresianarum
Teresian Carmelite Missionary Sisters
Suore Carmelitane Missionarie Teresiane
Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas
Irmãs Carmelitas Missionárias Teresianas
Soeurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes

Data i miejsce założenia:
1860 rok - Hiszpania

Założyciel:
bł. Franciszek Palau y QuerLiczba sióstr na świecie: 627 (w Polsce: 6)   * dane z 2015 roku
Karmelitanki Misjonarki Terezjanki obecne są w krajach: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja, Polska, Kanada, Meksyk, Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile, Senegal, Mali, Kamerun, RD Kongo, Kenia, Tanzania, Rwanda, Madagaskar, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Ciemno-brązowy habit o prostokątnym wycięciu pod szyją, na głowie ciemno-brązowy welon, na piersi zawieszony znak zgromadzenia.
Używany także strój w kolorze beżowym.


Część sióstr nosi strój świecki, zwykle
w kolorach ciemno-brązowym, beżowym i białym, na głowie welon lub strój bez welonu.Habit historyczny:

Duchowość:
Centrum duchowości zgromadzenia stanowi Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa. Charyzmat palauański polega na kontemplowaniu, miłowaniu i ukazywaniu piękna Kościoła, będącego tajemnicą zjednoczenia Boga i bliźnich.
Siostry kontemplują Kościół, czyli Chrystusa w Jego Mistycznym Ciele; miłują Boga i ludzi, tworzących wspólnotę Kościoła; żyją w siostrzanej jedności, jako mała cząstka Kościoła, ukazują Jego piękno w braterskich relacjach oraz w służbie potrzebującym.
Najdoskonalszy obraz Kościoła siostry odnajdują w osobie Maryi. Karmelitanki oddają się Jej w opiekę oraz kontemplują Ją skupioną na Słowie i zatopioną w Bogu. Maryja, Matka i Królowa Karmelu, zachęca siostry swym przykładem do codziennej ofiary z samych siebie i otwarcia się na Boże wezwanie.
Życie sióstr opiera się na duchowości karmelitańskiej. Miłość do Kościoła skłania do apostolskiego zaangażowania, stąd misyjny charakter zgromadzenia. Siostry łączą więc ducha kontemplacji z czynnym apostolstwem. Ich styl życia jest prosty, naznaczony duchem modlitewnym, rodzinnym i misyjnym.
Siostry świadome nieustannej obecności Bożej, pielęgnują modlitwę jako relację przyjaźni z Bogiem. Msza Święta, która daje wzrost i buduje Kościół, jest ich najważniejszą modlitwą każdego dnia.Działalność:
Zadania apostolskie podejmowane przez Karmelitanki Misjonarki Terezjanki to ewangelizacja i szerzenie życia duchowego poprzez rekolekcje i dni skupienia, chrześcijańskie wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych, opieka nad chorymi i potrzebującymi w domach i szpitalach oraz praca na misjach. Siostry gotowe są również do posługi w innych formach apostolstwa, w zależności od potrzeb Kościoła.Historia:
Karmelita Bosy bł. Franciszek Palau y Quer tylko kilka lat mieszkał we wspólnocie zakonnej, która w wyniku antykościelnych działań ówczesnych władz hiszpańskich, została zlikwidowana, a zakonnicy rozproszeni. Ojciec Franciszek oddał się posłudze duszpasterskiej w różnych diecezjach hiszpańskich i we Francji, pozostając wiernym karmelitańskiej duchowości akcentującej kontemplację.
W 1860 roku uświadomił sobie, że Kościół jest jego miłością, której przez lata poszukiwał. Sam pojmował swoje powołanie kapłańskie jako duchowe małżeństwo z Kościołem. Zapragnął zatem bezgranicznie Mu służyć, wypełniając przykazanie miłości Boga i bliźniego. To doświadczenie zaprowadziło go do zainicjowania w miejscowości Ciudadela na Minorce nowego sposobu "życia Kościołem", które łączy w sobie życie kontemplacyjne i posługę apostolską w duchu misyjnym dla Kościoła. Taki cel o. Palau pozostawił braciom i siostrom założonych przez siebie zgromadzeń.
Zgromadzenie żeńskie, czyli dzisiejsze Karmelitanki Misjonarki Terezjanki, powstało w 1860 roku. Już po śmierci założyciela, w wyniku zaistniałych nieporozumień, grupa sióstr odłączyła się i osiedliła w Barcelonie, gdzie w 1878 roku otrzymała aprobatę miejscowego biskupa, stając się niezależnym zgromadzeniem, obecnie znanym jako Karmelitanki Misjonarki.
Dziś gałąź męska już nie istnieje, a charyzmat palautański realizują dwa żeńskie zgromadzenia: Karmelitanki Misjonarki Terezjanki i Karmelitanki Misjonarki.


Strony www:
Polska: http://cmt.karmel.pl
Dom generalny: www.cmtroma.org
Europa: www.cmteuropa.com
Kanada, Meksyk, Kolumbia, Ekwador, Boliwia, Brazylia, Chile: www.carmelopalautiano.org
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela: www.cmtsomosuno.org
Afryka oraz Francja: http://cmtprovafrica.blogspot.com